De bijzondere eclipsen van september 2015

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 04-09-2015

In september 2015 kunnen we een speciale zonsverduistering meemaken die samenvalt met het afsluiten van het Lam jaar en ook nog de laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering. In dit artikel vind je uitleg over alle bijzondere fenomenen die samenvallen met de eclipsen van september. Beide verduisteringen markeren voor de wereld en voor de financiële markten speciale momenten in de tijd en vallen nu dus samen in de maand september. Het doel van deze speciale verduisteringen is het brengen van rechtvaardigheid, vrede en verbinding. In dit artikel kun je lezen over de effecten voor jou persoonlijk en voor de wereld. Weet dat de toekomst niet vaststaat. Het is wat je er zelf van maakt. Daarom geef ik je vooral een overzicht van alle informatie en van het innerlijke proces, zodat je voor jezelf inzicht krijgt in de processen en achtergrond van de situatie. Blijf altijd  voor jezelf voelen wat wel en niet met jou resoneert. De informatie van deze eclipsen werkt jaren door, maar is ongeveer een half jaar zeer actueel.

Eclips www.inzichten.com

Read this article in English: http://inzichten.com/artikelen/astrologie-artikelen/the-special-eclipses-from-september-2015.html

Alle alinea’s met een * achter de koptekst zijn voor de lezers van Spiegelbeeld een extra aanvulling op de tekst die in Magazine Spiegelbeeld is verschenen in het septembernummer 2015.

Algemeen effect verduisteringen

Een zonsverduistering wordt altijd vergezeld door één of meer maanverduisteringen. Dit zijn universele markeringsmomenten in de tijd en stof. De zonsverduistering heeft vooral impact op het dagbewustzijn, dus het praktische en maatschappelijke. Een maansverduistering heeft vooral impact op het persoonlijke en collectieve onderbewuste en heeft daarom meestal een transformerend effect. Een bijvoorbeeld hiervan is de Maansverduistering in augustus 2008, die daarna een flinke beurscorrectie op de aandelenmarkten liet zien. *1

Het Lam jaar
2015 is een ‘Shemitah’ jaar. Dit is volgens de Bijbel het jaar waarin het lam niet wordt geslacht, maar rust krijgt. Het Shemitah oftewel Lam jaar vindt ieder zevende jaar plaats. Dit wordt ook wel een ‘Sabbatical year’ genoemd. Sommige profetieën zeggen dat dit de jaren zijn waarop God terugslaat. Het Joodse volk heeft opdracht gekregen om op de laatste dag van het Lam jaar schulden kwijt te schelden. (Deuteronomium 15)*2 De vorige Lam jaren waren 2001 en 2008. Dat waren de jaren waarin ‘grote’ beurscorrecties plaatsvonden. In 2001 was er een correctie door de internet bubbel en ook de 9/11 aanval op de Twin Towers in New York. In 2008 was er ook een correctie van de huizenbubbel. Welke bubbel zal in 2015 uiteenspatten? Ik ga hier verder niet over speculeren, maar gezien de hachelijke situatie waarin het financiële systeem zich nu bevindt, is een financiële correctie helemaal niet ondenkbaar. *3Jonathan Cahn

 

Het Lam jaar en de aandelenbeurs
Er is nog meer. De laatste dag van het Lam jaar 2015 valt op 13 september tegelijk met een gedeeltelijke zonsverduistering. In 1931 en 1987 viel er ook een zonsverduistering samen met de laatste dag van het Lam jaar. Deze zonsverduisteringen op de laatste dag van de Lam jaren kenmerken zich door grote financiële gebeurtenissen.
Auteur, Rabbi en pastoor Jonathan Cahn verwoordt het zo: ‘In 1931 vond een zonsverduistering plaats op 12 september - het eind van een "Shemitah"-jaar. Acht dagen later verliet Engeland de gouden standaard en begonnen de marktcrashes en de val van banken over de hele wereld. Het luidde ook de grootste maand lange % crash in van de beurs in de Wall Street-geschiedenis.’ *4
Citaat Jonathan Cahn:‘In 1987 vond een zonsverduistering plaats op 23 september - opnieuw het einde van een "Shemitah"-jaar. Minder dan 30 dagen later kwam "Black Monday", de grootste % crash in de Wall Street-geschiedenis.’ *4

 Beurskoersen overzicht

Afb.*30

Astrologische overeenkomsten
Astrologisch gezien laten deze zonsverduisteringen van 1931, 1987 en 2015 overeenkomsten zien. Er is astrologisch steeds een kosmische octaaf betrokken, zoals Vissen of het astrologische 12de huis.*5 Dit geeft begeleiding aan van het ‘goddelijke’ (Kosmische en universele), maar ook collectieve gebeurtenissen. Ook het dierenriemteken Ram is steeds verbonden met kosmische spelers in de horoscopen (Maanknoop). Het dierenriemteken Ram is verbonden met plotselinge gebeurtenissen, geweld en strijd. De eclipsen van 1931 en 1987 laten een energetische richting zien die uitmondt in plotselinge transformaties.*6 Bij de eclips in september 2015 is Ram energie het overlevingspunt in de kosmische horoscoop*7 en is de richting waarheen de gebeurtenissen zich ontwikkelen juist het tegenovergestelde namelijk: Vrede, rechtvaardigheid en verbinding in een grotere samenhang. *8

Vrede
Wanneer er in het najaar van 2015 plotselinge gebeurtenissen plaatsvinden op de financiële markten, dan zullen zij op termijn juist vrede en verbinding tot stand brengen en de ‘goddelijke’ ordening herstellen. Ik verwacht dat de totale ‘bloedrode’ maansverduistering die veertien dagen na de zonsverduistering plaatsvindt, deze RE-organisatie in gang zal zetten. *9 De algehele boodschap is: Blijf bij jezelf, op eigen grond, afgestemd en verbonden met jezelf en niet met de chaos in de wereld. Neem daar de tijd voor, zodat de innerlijke transformatie en nieuwe verbindingen je kunnen begeleiden.

1945 was een Lam jaar*
1945 was ook een Lam jaar, een Shemitah jaar. De Tweede Wereldoorlog kwam in dat jaar ten einde. In 1945 stond de Zwarte Maan ook in Weegschaal, net als nu in 2015 en 2016. De zwarte Maan geeft in de kosmische horoscoop de energiestroom van de Bron aan; daar waar we geïnspireerd en opgetild worden naar nieuwe lagen van bewustzijn in onszelf en in de wereld. *9a Zwarte Maan in Weegschaal inspireert samenwerking, het maken van keuzes, rechtvaardigheid en vrede. Er kwam toen in 1945 een wereldwijd samenwerking tussen landen op gang om de wereldoorlog (Macht) te stoppen en vrede te creëren. Ook lijkt het erop dat de wereldwijde problemen die veroorzaakt worden door de stroom van vluchtelingen en de macht van IS niet langer door één land zijn op te lossen. De periode van de zwarte Maan in Weegschaal zal wederom samenwerking bevorderen om deze en andere problemen het hoofd te kunnen bieden.

Filmpje over vluchtelingen----------------------------------------------------------------------: 

Piek van macht*

Wanneer we astrologisch naar de verticale beweging van de planeten kijken, dan zien we dat de planeet die regeert over macht; Pluto, op het moment van de Tweede Wereldoorlog op haar hoogtepunt was. De verticale beweging van Pluto was gaande op het noordelijk halfrond en beleefde daar haar piek. Macht kwam toen maximaal tot expressie in de wereld (Declinatie Noord). *9b Na 1945 waren we dit hoogtepunt voorbij. De grote wereldmachten voor- en achter de schermen die in deze periode zijn ontstaan, bepalen nog steeds ons wereldbeeld.
Declinaties van Pluto www.inzichten.com
Innerlijke macht*
Nu zijn we op het punt waar we in 1930 ook ongeveer waren. Het grote verschil is dat Pluto nu haar verticale beweging maakt op het zuidelijk halfrond van de aarde. De beweging gaat nu vooral naar binnen. Dit betekent dat de evolutie van het hemellichaam Pluto van ons vraagt om macht over onszelf te ontwikkelen: Innerlijke macht. Het pad naar autonomie en zelfbestuur.

Evolutionaire afronding*
Pluto, het hemellichaam van macht en onmacht, laat op dit moment een evolutionaire afronding zien. Pluto ligt aan de rand van ons zonnestelsel aan het begin van de Kuiperbelt. De Kuiperbelt bestaat uit een brede band van brokstukken, kleinere hemellichamen en sterrenstof en vormt een band rond ons zonnestelsel. In juli 2015 bereikte het eerste ‘officiële’ onbemande ruimtevaartuig ‘New horizon’, het hemellichaam Pluto. Na een reis van 9,5 jaar werden de eerste beelden van Pluto naar de Aarde gestuurd. Voor ons als collectief was dit een belangrijke stap. Deze stap geeft aan dat we er aan toe zijn om Pluto, verbonden met macht, op een praktisch niveau bewust te maken. We gaan macht en onmacht nu doorzien. In onszelf, de ander en in de wereld.

‘Final Frontier’ *
Pluto is onze ‘final frontier’ en poortwachter in ons zonnestelsel naar het universum. Pluto beleven we in het gewone 3D leven vooral als macht en onmacht. De boodschap van Pluto moet eerst worden begrepen, voordat er op een veilige manier verbinding kan worden gemaakt met de rest van het universum. Tot nu gold het recht van de sterkste. Met macht wordt de omgeving beheerst, maar wat er feitelijk gebeurt is dat je weg bent bij jezelf en je vooral gericht op de ander en de omgeving. Als je onmacht ervaart, geef je jouw innerlijke macht en kracht uit handen. Macht en onmacht zijn uitingen van polariteit. Als je bewustzijn gericht is op plezier en een basis heeft in jezelf, dan verdwijnen afhankelijkheid en belangen naar de wereld om je heen en word je als vanzelf opgenomen in de ordening van het grotere geheel. Het is een illusie te denken dat we macht en controle hebben over iets buiten ons.

Flower of life hanger 25mm of 35mm € 36,- www.inzichten.comOvergave *
Pluto vraagt overgave en acceptatie vanuit kracht, aan het grotere geheel. Als er liefde is voor jezelf, bewustzijn en aanwezigheid in jezelf, dan word je opgenomen in de grotere stroom en begint alles in je leven zich in synchroniciteit te bewegen. Synchroniciteit is het samenkomen van ‘toevalligheden’. Om in deze stroom te komen moeten dualiteit (polariteit), en controle opgeven worden. Dan word jij een onderdeel van de levensbloem, de ‘Flower of Life’, van het leven. Je hoeft alleen maar jouw plaats in te nemen in het geheel. De Seed of life is het ‘Goddelijk IK’ en bestaat uit 7 cirkels en is een onderdeel van de grotere Flower of Life, die 37 cirkels heeft. De Flower of Life is de drager van het nieuwe bewustzijn van het Watermantijdperk en inspireert ons te leven naar deze nieuwe basis regels van het leven. Pluto is nu onze ‘Final Frontier’, om het nieuwe bewustzijn te kunnen gaan leven. Als we de boodschap van Pluto hebben begrepen en toepassen, kan het Hoger Zelf (multi-dimensionale zelf) de organisatie van het leven bezielen.

‘First Encounter’ *
Met dit ‘First Encounter’ laat Pluto ons zien dat wij aan het begin staan van het meester worden van deze kracht. Op de eerste beelden werd Pluto getoond met een groot wit hart op haar oppervlak. Geen macht of onmacht, maar liefde en overgave zijn het antwoord en de doorgang naar het universele. Nu is het ruimtevaartuig doorgevlogen de Kuipergordel in. Om weer nieuwe lagen in ons collectieve bewustzijn te ontsluiten.

Integratie *
Astrologisch wordt het bovenstaande zichtbaar in de samenstand tussen Pluto en de Diamant. De Diamant is het kristallisatiepunt van de Godsvonk; van wie wij in Wezen ‘zijn’. Dus daar waar de Godsvonk tot integratie komt. Dit is het punt waar wij als mens werkelijk autonoom worden en authentiek ‘zijn’. De kracht van Pluto bereikt nu dus zijn kosmische octaaf, voorbij polariteit. Macht en onmacht worden overgave. Rond 24 oktober 2015 komt deze fase tot afronding. Kuiper Belt


Jubeljaar *
Er wordt ook beweerd dat vanaf het moment van de zonsverduistering op 13 september 2015 het jubeljaar begint. Het jubeljaar vindt plaats als er 7x7=49 Lam jaren zijn geweest. Het jubeljaar begint dan in het 50ste jaar. *9d Het jubeljaar is een soort jubileum jaar van Lam jaren en daarmee extra krachtig. Ik zal hier niet verder over uitweiden, omdat we niet met zekerheid kunnen nagaan wanneer de telling van de jubeljaren begonnen is. Dus het blijft speculatie om 2015 ook een jubeljaar te noemen.

Zonsverduistering

Praktische informatie
Het betreft deze keer een gedeeltelijke Zonsverduistering die in het zuiden van het continent Afrika, het zuiden van Indonesië en op Antarctica zijn maximale verduisterende effect heeft. In Europa is deze verduistering niet zichtbaar. De verduistering is maximaal om 8:41 Europese tijd op 13 september 2015.

Thema Zonsverduistering
De gedeeltelijke zonsverduistering van 13 september 2015 verbindt ons met nieuwe collectieve ordening, reorganisatie en brengt ons daarna de verbindingen en co-creaties die nodig zijn om deze ordening actief en praktisch te gaan leven *10 De zwarte Maan in de kosmische horoscoop markeert altijd het spirituele niet zichtbare en daarmee de instroom van kosmische energie van de Bron, individueel en collectief. De zwarte Maan is in september 2015 direct verbonden met de zon- en maansverduistering van september 2015 en daardoor is de energie instroom van de Bron direct betrokken. We kunnen dus niet om de kosmische invloed van ‘hogerhand’ heen. De zwarte Maan in Maagd in het 12de huis wordt ook wel gezien als ‘Goddelijk oordeel’. *11 Het Lam jaar, wat 2015 is, wordt ook wel gezien als het jaar van God, waarin alle rekeningen vereffend worden. Vanuit de kosmische astrologie wordt zichtbaar dat innerlijke afstemming op het eigen hoger Zelf (Godskern) het enige houvast geeft. *10&12 We mogen doen door niet te doen en ons mee laten voeren op een kosmische stroom van synchroniciteit, nieuwe ordening, keuzes en verbinding.

Ingrijpen van ‘hogerhand’
De ‘goddelijke’ ordening of reorganisatie heeft een diep effect op het lichaam en het bestaan in het algemeen. De grotere serie van zonsverduisteringen waartoe deze verduistering behoort; Sarosserie 18 Noord, heeft als thema: Verhoogd stressniveau (ziekte/ongeluk) en is van lichamelijke aard. *13 Het (Sabian) symbool waarheen de energie van de zonsverduistering zich ontwikkelt, laat ook zien dat het op praktisch niveau gaat om het ingrijpen van ‘hogerhand’ in het transformatieproces (vlinder). *14 Het symbool is: ‘Een zonnestraal doorlicht een vlinder en maakt hem volmaakt’.Sabian symbool 1ste graad Weegschaal: ‘Een zonnestraal doorlicht een vlinder en maakt hem volmaakt’

Persoonlijke uitwerking
Energetisch gaat de kosmische energie nu integreren op de diepste lagen in de stof, waar voorheen deze ‘goddelijke’ frequentie nog niet kon komen. *15 Dus ook in de onderste lagen van ons lichaam en de lagere chakra’s. De instroom van kosmische energie brengt nieuw evenwicht waar dit was verloren en maakt nieuwe verbindingen; in het lichaam, tussen en in de organen en in ons bestaan. Laat de kosmos haar werk doen, laat los en adem door. Voel dat je helemaal goed bent zoals je bent, met alles wat er is. Je hoeft niet aan voorwaarden te voldoen om te mogen bestaan (maatschappelijke normen en waarden). Het is goed zoals het is. In diepe vrede met jezelf ontstaan als vanzelf liefdevolle zielsverbindingen met anderen, die met synchroniciteit actief en als vanzelf je leven ordenen en in beweging brengen; zonder enige moeite. Synchroniciteit, ‘goddelijke’ ordening en reorganisatie, zorgen ervoor dat de juiste verbindingen tot stand komen. Het kan zijn dat deze nieuwe structuren voor het grote publiek een tijdlang niet zichtbaar zijn, maar er is geen effectievere manier van ordening, dan de ‘goddelijke en universele’ ordening en activiteit. Tijdens dit bijzondere moment in de tijd; de gedeeltelijke zonsverduistering van 13 september 2015, ben je van harte uitgenodigd om te komen mediteren en samenzijn met andere gelijkgestemden in en om mijn praktijk. Meer informatie is te vinden op www.inzichten.com/agenda

Overleving
Is deze innerlijke afstemming er niet, dan verval je mogelijk in het niet georganiseerd krijgen van het praktische en trek je vooral verbindingen aan die strijd, duwen en trekken veroorzaken. Je kunt dan snel vervallen in verbindingen waar agressie de leidraad is en er houvast wordt gezocht bij het organiseren van acties. Vanuit overleving word je dan gedreven door angst en boosheid, met de focus op dat wat niet klopt, het algeheel tegen iets zijn en mogelijk zelfs transformatie door revolutie. Maar deze acties vanuit overleving en angst geven geen echte houvast, je raakt vooral je energie kwijt. Ziekte en lichamelijke problemen zijn mogelijke gevolgen, wanneer je blijft vasthouden aan het oude. Ook naïviteit en ongepast vertrouwen zonder waarneming kunnen tot problemen leiden en valse verbindingen in je leven brengen. Wees doortastend als observator, verbonden maar toch autonoom. *16 Op dit moment kan het terug nemen van eigen autoriteit, structuur en bestuur je bevrijden uit de huidige overleving van chaos en je in een authenticiteit zetten met nieuwe diepte en wortels (ook voorouderlijk en DNA niveau) *17

Collectieve proces *
Deze zonsverduistering heeft extra veel vorm- en transformatiekracht die gemakkelijk kan stromen. *12a Deze verduistering in het Aarde teken Maagd heeft vooral effect op vruchtbaarheid, oogst, recessie en financiële problemen, aardbevingen, vulkaan erupties en praktische zaken. Op collectief niveau veroorzaakt deze zonsverduistering van 13 september 2015 een reorganisatie die chaos kan creëren. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Het wordt zichtbaar waar wij als collectief gewond zijn. Waar wij rekeningen betalen die wij als collectief niet horen te betalen. Zoals nu helder zichtbaar wordt bij ons banksysteem. De twaalf jarige Victoria Grant legt heel duidelijk uit wat er mis is met ons banksysteem en hoe we dit kunnen veranderen.

Leiders *
De leiders van het collectief krijgen het zwaar. Er wordt aanspraak gemaakt op hen om keuzes te maken en verbindingen te leggen waar harmonie, verbinding en vrede de toon zetten. Zij mogen boven zichzelf uitstijgen en zo niet dan staan er nieuwe leiders op. Zowel de zonsverduistering als de maansverduistering heeft grote impact op de leiders. *12b 

'Bloedrode' Maansverduistering

Wat is een ‘Bloedrode’ Maansverduistering?
In 2008 ontdekte de Amerikaan Mark Biltz dat er steeds (Zons- en) Maansverduisteringen samenvielen met Bijbelse feestdagen.*18 Dit worden Tetrades genoemd en deze worden gezien als bijzondere markeringsmomenten in de tijd. Deze vier Maansverduisteringen kleuren bloedrood en vallen op twee achtereenvolgende jaren samen met Bijbelse feestdagen; In 2014/2015 Pasen en het Loofhuttenfeest. Dus twee in 2014 en twee in 2015. De Maansverduistering van 28 september 2015 is de vierde en laatste 'bloedrode' Maansverduistering in de rij.Bloodmoons 2014/2015

Praktische informatie
Dit is een totale Super Maansverduistering in de nacht van 27/28 september die in het noorden van Amerika, Europa, West-Azië en een deel van Afrika te zien is. De verduistering begint om 2:11 is maximaal om 4:47 en eindigt op 7:25 Europese tijd MEZT.

Supermaan
Deze totale Maansverduistering is tevens een ‘Supermaan’. Een Supermaan staat heel dichtbij de aarde en is dus extra groot zichtbaar. Deze ‘bloedrode’ Maansverduistering kleurt rood vlak voor de totale verduistering en is heel goed zichtbaar in Nederland en België. Dit is een zeer bijzondere Maansverduistering. Je bent van harte uitgenodigd om mee te gaan met mij naar de dolfijnen en samen deze bijzondere markering in de tijd te beleven. Meer informatie www.inzichten.com/agenda

Geschiedenis
Tetrades laten zich zien als perioden waarin belangrijke verschuivingen optreden voor de wereld. Ook al zijn ze misschien op dat moment niet altijd zichtbaar. Voor het Joodse volk en Israël zijn er steeds belangrijke gebeurtenissen rond deze jaren. De laatste drie Tetrades van vier ‘Bloedrode’ Maansverduistering zijn geweest in: *1492/1493: Rond deze jaren ontdekte Columbus Amerika, was de Spaanse inquisitie bezig en werden de Joden uit Spanje verdreven.*1949/1950: Noord-Atlantisch verdrag getekend, hier kwam de NAVO uit voort. Het eerste zelfbestuur van Israël, doordat de regering zitting nam.*1967/1968: De zesdaagse oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden. Het veroveren van de Gazastrook, de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Hoogten van Golan verviervoudigde het door Israël bestuurde gebied. Deze kwestie is nog steeds niet opgelost. De huidige Tetrade is in 2014/2015. Welke verschuiving zal deze periode ons brengen?

*19

 

 


Komst van de Christus of einde der tijden?
Velen geloven dat de Tetrades verbonden zijn met belangrijke en (profetische) gebeurtenissen voor de mensheid. Ze worden vooral voor Israël gezien als belangrijke profetische markeringsmomenten. Je kunt op internet veel religieus getinte informatie vinden. Het zou de terugkeer van de Christus markeren en anderen zien het als het einde der tijden. De één projecteert het eigen stokpaardje nog meer op de bijzondere situatie dan de ander. *20 Projecties en oordelen zijn het overlevingsmechanisme van 2015. (Je kunt hierover meer lezen in het jaarartikel 2015 op www.inzichten.com ). De zonsverduistering van 13 september 2015 heeft overigens een bijzondere activerende werking naar het ontwikkelen van de energie van de jaarhoroscoop.) Mijn zienswijze is dat de enige echte verlichting en redding in je eigen hart te vinden is en dat het hier helemaal niet om één volk gaat, maar om het laten samengaan van alle facetten in het geheel. Naast elkaar als broeders en zusters. Want dat is het jaarthema van 2015.*20 Het zou dus ook kunnen gaan om een oplossing voor het eeuwen oude probleem en gevecht rond Jeruzalem. Maar ik probeer de situatie neutraal te benaderen, door informatie te geven zodat je zelf je eigen conclusies kunt trekken.

Thema ‘Bloedrode’ Maansverduistering

Flower of Life verguld 25mm € 65,- of 35mm € 70,- www.inzichten.comVeertien dagen na de Zonsverduistering hebben we de laatste activering van deze Tetrade van ‘Bloedrode’ Maansverduisteringen van 2014-2015.
Het thema van deze ‘bloedrode’ Maansverduistering is; Door verbonden te ZIJN vanuit de diepste lagen in jezelf, brengen we het ego, het IK van het persoonlijk niveau naar nieuwe ‘goddelijke’ hoogten. De goddelijke blauwdruk wordt gelegd voor de nieuwe mens, die polariteit ontstijgt.*21 Wij zijn als mens de verbinding tussen kosmos en aarde en ons lichaam is bedoeld als geleider van verbindingen. Je kunt goud dragen of vergulde materialen, vooral met een hoge frequentie, zoals de Flower of life. Deze helpen om (innerlijke) verbindingen met meer gemak tot stand te brengen. Het lichaam en de energielichamen kunnen veel steun ervaren met het tot stand brengen van nieuwe verbindingen, door het dragen van goud.

Seed of Life 35mm 19 Swarovski kristallen www.inzichten.comVerbinding met jezelf
Vanuit alle niveaus van verbinding worden nieuwe kosmische frequenties op een spontane manier vanuit openheid actief neergezet en geïntegreerd in het lichaam en de persoonlijkheid. Het gaat om verbinding met jezelf, de kosmos & aarde en zielsverbindingen met anderen. Op het innerlijke niveau kan het volgende ‘Sabian’ symbool worden ervaren: “ ‘Een zonnestraal doorlicht een vlinder en maakt hem volmaakt. ‘Instroom van kosmisch licht voor transformatie’. *22
Het is mogelijk om oude frequenties en blokkades in de onderste chakra’s, de aardesterchakra en andere aardeverbindingen, (voornamelijk in het onderste deel van het lichaam) op te lossen, door instroom van nieuwe hoog frequente kosmische energie. Deze frequenties zijn nog niet eerder geïntegreerd in de diepste fysieke lagen. Ook het ego (de persoonlijkheid) wordt dan naar harmonieuze frequenties gebracht en het lichaam krijgt nieuwe universele verbindingen te verwerken. Als het verschil in frequentie van het lichaam (of delen van het lichaam) met de nieuwe instroom van energieën te groot is, kan dit nogal wat ongemak en pijn veroorzaken, omdat nieuwe frequenties het oude oplossen en integreren (eigen ervaring). Dit is zo bij deze zons- en maansverduistering van september 2015, maar bij allebei de verduisteringen op een andere manier. *23 De zonsverduistering geeft de lichtpuls van de Bron en de maansverduistering legt de basis en verankert de energie in de stof.
Zon- en Maansverduisteringen zijn verankeringen in de tijd en de stof van kosmische imprints en zetten daarom de toon voor minimaal een half jaar. Het kan soms nodig zijn om je voedingspatroon aan te passen, om deze overgang makkelijker te maken voor het lichaam. Lichamelijke ongemakken, zoals extreem reageren op voeding met allergische reacties kan een bijwerking zijn van deze integratie van kosmische energie.

Overleving: strijden op het terrein van de ander
Als je door omstandigheden de innerlijke kosmische octaaf niet kunt ervaren, maar vooral in overleving terecht komt, dan kan overmoed, schijnveiligheid, te veel vertrouwen en naïviteit je afsluiten voor de realiteit. Je kunt dan worden aangevallen door agressie uit de omgeving. *24 De uitdaging is om wakker te worden en vanuit innerlijke authentieke kracht te doorzien en te confronteren. Je kunt ook zelf teveel de strijd opzoeken en aanvallen. Of overal samenzwering zien en daarvoor steun bij anderen zoeken en van alles organiseren om het tij te doen keren. De basis van de overleving is angst en gebaseerd op de waarden van de ander. Dit is een NEE-stroom en wordt ervaren als iets dat gestopt moet worden. Je bent dan dus aan het strijden op het terrein van de ander. *25 Je confirmeert je daarbij aan de waarden van de ander en bent dus weg bij jezelf. Je creëert vanuit een controlerende NEE-stroom, vanuit angst, de mind en met duwen en trekken, tegen de stroom van het leven in. Alles kost moeite. Deze Maansverduistering kan zeer diepe onbewuste angsten activeren en ook diepe trauma’s wakker maken. Strijd er niet tegen, maar zie je eigen angsten onder ogen. Alleen het voelen is mogelijk al genoeg om ze laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. *26 Op die manier kom je op eigen grond en handel je vanuit het weten wat je waard bent, in plaats vanuit woede en slachtofferschap. Dan sta je op eigen grond en in je kracht en is alles wat je doet veel effectiever.

Relaties
Dezelfde processen zijn ook van toepassing op relaties. We worden geïnspireerd om verbindingen onder de loep te nemen en opnieuw te ijken. De zwarte Maan (instroom van kosmische energie) inspireert ons om vanaf 26 augustus 2015 tot 20 mei 2016 (kort ook nog vanaf 26 augustus 2016 tot 9 september 2016) verbindingen naar nieuwe hoogte te tillen. Het oude wordt afgebroken, zodat er nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. April
2014 tot half november 2015 stond de Noordelijke Maansknoop ook al in Weegschaal, dus dit thema was al aan de orde. Het verschil is dat wat niet verbonden is nu ook afbrokkelt in relaties en allerlei verbindingen, zodat het weer op een zuivere manier opgebouwd kan worden. Meer vanuit keuze en co-creatie, het uitstromen van talent en plezier. Ik besta, dus ik creëer. Een soort erkenning van de basis het leven. *27

Revolutie
Op collectief niveau leven de meeste mensen op dit moment nog voornamelijk vanuit overleving. De horoscoop van de ‘bloedrode’ Maansverduistering laat zien dat ‘het volk’ vanuit deze overleving plotseling strijd kan gaan leveren en daarmee veranderingen in gang zet. Het gaat hier om waarden en geld van de ander, zoals banken, maar ook achterkamertjespolitiek en het plotseling actief omhoog halen van manipulaties en samenzweringen, het actief neerhalen van wat onzuiver is en zijn tijd heeft gehad. We zullen zien hoe deze astrologische stand haar werk zal doen. *28

Creëren van een nieuwe basis
Dat wat wil ontvouwen als je meestroomt is: Ik ben genoeg. Ik mag genieten van alle overvloed die het leven mij te bieden heeft, zonder dat ik aan voorwaarden hoef te voldoen. Alles wat ik nodig heb in het leven is er. Ik ben van waarde en talenten vloeien met gemak het leven in. Verbindingen en co-creaties komen als vanzelf tot stand, omdat je staat voor wat je waard bent en dit uitstraalt en neerzet in je leven. Dat wat je nodig hebt, zal met synchroniciteit als vanzelf op je pad komen. Ook verbindingen met gelijkgestemden komen als vanzelf tot stand. De basis in jezelf is heel goed voelbaar en helder. Steeds vanuit die basis, vanuit je eigen frequentie maak je verbindingen met anderen. Diepe angsten kunnen uit onderbewuste lagen bewust worden. Ga er actief mee aan de slag. Alles wat je altijd hebt gewild ligt aan de andere kant van angst. Financieel komt dan ook alles op je pad wat je nodig hebt. Je handelt effectief met anderen vóór iets, niet zoals vanuit overleving tegen iets. Je laat de ander ook in zijn of haar waarde en probeert de ander niet te veranderen, maar je blijft goed bij jezelf op je eigen grond en basis. Als iets niet goed voelt, geef je er geen energie aan en vandaar uit bouw je aan een nieuwe basis en nieuwe verbindingen in je leven. *29 Ook al is er om je heen veel overleving, je innerlijke verbinding loodst je er doorheen.
Ook collectief en financieel laat de kosmische horoscoop van deze maansverduistering zien dat we nu bezig zijn met het creëren van een nieuwe basis.

Read this article in English. http://inzichten.com/artikelen/astrologie-artikelen/the-special-eclipses-from-september-2015.html  

Inspiratie:

Everything you always wanted is on the other side of fear.****************** 

Donaties? : http://www.inzichten.com/artikelen/

Bronvermelding 1 t/m 30 lezen of downloaden, klik hier!

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.