Even voorstellen

Manuela van der Knaap (1967)
Foto Manuela aug 2013Ik ben Manuela van der Knaap, geboren en getogen in een ondernemersgezin in 'Het Westland', het hart van de glastuinbouw in Nederland. Ik heb een zakelijke achtergrond en heb gewerkt met marketing, PR en het opzetten van een bedrijf en afdelingen, alle in 'De groene Sector'. In 1998 heb ik een switch gemaakt naar de psychlogische astrologie. Ik woon samen met Arjan Willekes. Samen hebben wij onze dochter Eli Anique mogen ontvangen in 2006.

 


Mijn astrologische achtergrond:
Ik heb een vierjarige beroepsopleiding 'Psychologische astrologie' succesvol afgerond aan 'De academie voor Astrologie' bij Adrie van der Ven in Amsterdam. Ik ben erkend en praktiserend lid van de astrologische beroepsvereniging AVN. Vervolgens heb ik medische astrologie gedaan bij Adrie van der Ven. Adrie van der Ven is psychologisch astroloog en heeft een column gehad in het  spirituele blad Spiegelbeeld. Tevens is hij natuurarts. Daarna heb ik anderhalf jaar les gehad van de astroloog George Bode. Ook heb ik drie lessen gehad van Peter Delahey, die samenwerkt met George Bode. George Bode heeft de Zwarte Maan in Nederland geïntroduceerd en uitgewerkt. Zie zijn werk in het boek: 'Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop'  Uitgeverij Vulcanus. ISBN:90 5685 062 8.

Manuela 2008

Foto helemaal boven: Manuela 2013

Foto links: Manuela 2008

 

Dit is een link naar een interview lezen met Klaaske Compas over mijn levensloop en hoe ik zo tot mijn eigen vorm van astrologie gekomen ben. Dit artikel is geplaatst in het astrologieblad van landelijke astrologie vereniging ASAS. 

 

 

 

 

 

Foto beneden: Manuela 2006

Manuela van der KnaapVoor wie nog meer wil lezen, een korte levensloop:
Tot mijn 30ste jaar was ik vooral gericht op mijn internationale carrière in 'de groene sector' en deed wat ik geleerd had tijdens mijn opvoeding in een ondernemersgezin. Hard werken, veel geld verdienen, niet zeuren en vooral niet naar jezelf luisteren, maar doen wat er van je gevraagd wordt en dus marktgericht denken, waar ik erg goed in was. Dit ontaardde in een burn-out gezien mijn enorme innerlijke kracht en enthousiaste houding waarin ik niet te stoppen was en de signalen van mijn lichaam negeerde.
Mijn Ziel had andere plannen. Ik kreeg inzichten in hoe onze economie en maatschappij werkelijk in elkaar steekt en dat wij afstevenen op vernietiging. Toen kreeg ik een reeks visioenen en zo werd mij duidelijk gemaakt dat ik iets anders te doen had in deze wereld. Mijn Ziel bracht mij in contact met een aspect van mijzelf dat nog veel omvattender is dan mijn Ziel en buiten tijd en ruimte verblijft; mijn Kosmische Wezenskern (Geest). Er kwamen nieuwe vaardigheden los en hier moest ik erg aan wennen en mee leren omgaan. Na een enorm intense periode van 1,5 jaar, werd mij door mijn Kosmische Wezenskern verteld dat er nu een periode van geen bewust contact zou komen, omdat alle informatie en energie eerst geïntegreerd moest worden. Er zou altijd hulp en begeleiding zijn voor mij en het contact zou later weer hersteld worden, maar dan op een andere manier; geïntegreerd en levend vanuit de eenheid van mijn Kosmische Wezenskern (Geest). Levend in het dagelijks leven vanuit mijn Geest het 'zijn'.  Vanuit deze staat van 'zijn'  werk ik nu 10 jaar later als kosmisch astroloog. Daarna is er een lange periode geweest van verwerken van deze ervaringen, het uitwerken van oude trauma's en het vinden en integreren van mijn Ware Zelf in mijn dagelijkse bestaan. Om meer inzicht te krijgen in mijzelf en mijn mogelijkheden ben ik een 4 jarige beroepsopleiding Psychologische Astrologie gaan volgen bij de 'Academie voor Astrologie' in Amsterdam, bij Adrie van der Ven. Deze opleiding heb ik met succes afgerond en ik ben met dit diploma Nederlands erkend Astroloog bij de beroepsvereniging van astrologen, de AVN. Ik was als kind al zeer geïnteresseerd in astrologie. Tijdens deze astrologie studie vielen al snel de 'kwartjes' op hun plaats.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Foto Manuela met dochter 2006   
Manuela van der KnaapHet was helemaal niet mijn bedoeling om een eigen praktijk te starten in astrologie. Maar toen ik in contact kwam met de Zwarte Lichten-astrologie, ontstond er een diepe opwinding in mij, doordat ik de ervaringen met mijn Kosmische Wezenskern herkende. Ik kon dit heel diep voelen. Samen met een paar astrologievriendinnen heb ik geregeld dat we les konden krijgen van George Bode. Hij heeft de Zwarte Lichten-astrologie naar Nederland gebracht en verder ontwikkeld. We hebben anderhalf jaar regelmatig les gehad van George Bode. Bij Peter Delahey, die samenwerkt met George Bode, hebben wij ook nog drie lessen gevolgd over de Zwarte Lichten. Toen werd het voor mij duidelijk dat het tijd werd ervaring op te doen met mijn eigen manier van werken in de Zwarte Lichten-astrologie, want ik voelde dat er nog meer verdieping mogelijk was. Ik merkte dat het mensen diep kon raken en helen, wanneer ik hun Kosmische Wezenskwaliteit van 'zijn' (de persoonlijke verbinding met de Bron), rechtstreeks aansprak. Er ontstond dan een verbinding met deze kwaliteit in hen en de herinneringen aan momenten van contact met deze kwaliteit kwamen weer terug in het bewustzijn. Waardoor er ook een praktische verbinding ontstaat met deze kosmische wezenskwaliteit van 'zijn' in het dagelijks leven.
 
Inmiddels is mij heel duidelijk geworden dat wij als mensheid op weg zijn om deze kosmische wezenskwaliteit te integreren en meer en meer te leven vanuit het 'zijn'. Actie en 'zijn' samen brengen, de manier van leven van Oost en West samen brengen. Van overleven naar leven in balans en vrede, de weg die ik zelf iedere dag stapje voor stapje ga. Deze weg waarmee wij ons losmaken van de dualiteit in ons eigen energiesysteem en daarmee ook stap voor stap in de wereld. Aan dit proces stel ik mij ten dienste voor het grote geheel, met al mijn zakelijke ervaring, artikelen, astrologische consulten en bijeenkomsten. Ik ben zeer dankbaar voor al deze ervaringen.