Workshop themadag: Kosmische Astrologie (juni) special Maansknopen en werking van planeten door zw. Maan kanaal/kosmische punten

Datum:  zondag 25 juni 2017 
Activiteit:Themadag Kosmische Astrologie: Workshop astrologie in de nieuwe tijd met thema de Maansknopen en planeten door zwarte Maan kanaal/kosmische punten.

Aarde en Flower of Life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologie in de nieuwe tijd

Als samenleving glijden we geleidelijk steeds meer het Watermantijdperk in. Dit is een veranderingsproces dat waarschijnlijk een aantal decennia in beslag zal nemen. In december 2012 zijn we een soort knooppunt voorbij gegaan en is deze verandering in de energie en de basis van het leven niet meer te negeren. De verandering is zichtbaar en voelbaar in onze drang naar zelfbestuur (Pluto in Steenbok en het vierkant met Uranus dat is geweest) het loslaten van het eeuwige moeten, drang naar vrijheid en technologische groene oplossingen. Er is steeds meer behoefte aan samenwerken en sociale samenhang en win-win in plaats van polarisatie. Dit betekent ook voor de astrologie dat wij mee mogen gaan in deze veranderingen. 

Kosmische astrologie

Met kosmische astrologie werken we met de kosmische octaaf van de horoscoop. Dit zijn: Zwarte Maan, Priapus, zwarte Zon, Diamant, Cheiron, Pluto en de Noordelijke Maansknoop. Deze krachten vertegenwoordigen het ZIJN in de mens en helpen ons om van polariteit en dualiteit te ontwikkelen naar eenheid. De beginselen van kosmische astrologie die ik zelf vanuit ervaring heb ontwikkeld en waarmee ik werk in mijn kosmische astrologie consulten, ga ik op deze dag met jullie delen. Iedere planeet, punt, kracht in de kosmische astrologie heeft een specifiek doel en brengt ons iets voor onze ontwikkeling naar eenheid en ZIJN. 

De kosmische horoscoop laat mogelijkheden en inzichten zien en waar de grootste kwaliteiten liggen van een persoon. ‘Goddelijke’ kwaliteiten die werkelijk diep gelukkig maken en ten diepste laten thuis komen in het Zelf. Mensen voelen dat dit is waarvoor ze geboren zijn. 

De kosmische horoscoop maakt ook de overlevingspatronen en diepste wond zichtbaar en zullen tijdens deze dag NIET worden besproken (Priapus). Een paar keer per jaar is er een basis workshopdag waar de basis besproken wordt van de kosmische astrologie. Daar wordt dan wel dieper hier op in gegaan. In het najaar wordt er weer een workshopdag gepland.

Deze special dat is voor het helder maken van onze bestemming in het leven

Hoe behandelen we de informatie

Wij gaan tijdens deze workshop deze informatie interactief toepassen en helder maken. Na de uitleg van de kosmisch astrologische informatie zal steeds door middel van het interpreteren van horoscopen van de deelnemers de informatie helder worden gemaakt. Hierdoor wordt de manier van omgaan met astrologie vanuit de invalshoek van eenheid vanzelf helder. Het is belangrijk dat je als deelnemer insteekt met een open blik en bereidheid om opbouwend en positief samen te werken. En natuurlijk is het belangrijk om kwetsbaar, open en eerlijk te durven zijn in de groep want het gaat hier om de grote levensvragen. De ervaring leert dat we vanuit het Watermanprincipe elkaar aanvullen en ook op deze dag co-creeren en vaak wordt de Wezenskwaliteit (zwarte Maan) en het Meesterschap (Cheiron) tijdens deze dag ook praktisch zichtbaar en ervaren. Dit zijn bijzondere momenten voor iedere deelnemer, die niet snel vergeten worden. Het is ook bijzonder om vanuit je Wezensessentie/Meesterschap te worden waargenomen en erkent door anderen en ook om andere te zien in deze kracht. Daardoor komt er nog dieper besef van de eigen kwaliteiten en van deze kwaliteiten in het geheel. Er wordt ook een geluidsopname gemaakt van deze dag, die je meekrijgt naar huis. Er wordt geen schriftelijke informatie meegegeven.

Speciaal thema van deze workshopdag

Workshop themadag: Kosmische Astrologie (juni) special Maansknopen en werking van planeten door zw. Maan kanaal/kosmische punten.

We gaan de Maansknoop behandelen door de huizen en tekens en vooral de horoscopen van alle aanwezigen behandelen. De andere huizen en dierenriemtekens worden kort benoemd. De maansknopen vertegenwoordigen dat wat je meeneemt dit leven in en dat wat je bestemming is in dit leven en wat jouw ziel zich dus heeft voorgenomen om te ontwikkelen in dit leven. Aanvullend met de resterende tijd, ga ik mijn ervaring delen over de werking van planeten in het zwarte Maan kanaal. Deze samenstanden laten een 'goddelijke' specialisme zien, maar kunnen ook praktisch nogal wat problemen veroorzaken in het dagelijks leven.  Doormiddel van de persoonlijke horoscopen worden dan ook de andere kosmische punten conjunctie met planeten besproken. Dus Priapus, zwarte Zon, Diamant, Cheiron. Met deze themadag gaat het dus vooral om de gedragingen van de planeten in contact met deze punten helder te maken. Als je vragen hebt, mail of bel me dan. Wacht niet te lang met aanmelden, want er is maar plaats voor maximaal 8 personen. 

 
Vervolg:
Voor 2 september 2017 van 10:00 tot 17:00 staat er een thema workshopdag gepland die een vervolg is op deze dag met als thema; Planeten door het zwarte Maan kanaal en andere kosmische punten. Per huis en teken voor de zwarte Maan. Zwarte Zon en Diamant per huis. Jouw financiele bijdrage voor deze bijzondere dag is € 99,-

Basis workshopdag:

Een paar keer per jaar kun je een workshopdag volgen waar de basis van de kosmische astrologie met visie van de veranderingen in deze tijd en astrologie wordt behandeld. De kosmische horoscopen van de deelnemers worden besproken. Op 16 september staat er weer zo'n losse basis workshopdag gepland, van 10:00 tot 17:00. Jouw financiele bijdrage voor deze bijzondere dag is € 120,-

Op zoek naar een uitgebreide cursus kosmische astrologie:

Een paar keer per jaar is er ook een cursus kosmische astrologie (6 hele dagen), waar alles ook puntgewijs wordt behandeld. Daar zullen we wel alle kosmische punten behandelen per huis en dierenriemteken. De eerst volgende cursus start op 30 september. De cursus data zijn: zaterdag 30 september en zondag 1 oktober, zaterdag 4 en zondag 5 november, en vrijdag 1 en zaterdag 2 december. De dagen beginnen om 10:00 tot 17:00. Jouw financiele bijdrag voor deze bijzondere cursus is € 495,-

Melkweg zijaanzichtPraktische info:

Datum: zondag 25 juni 2017

Thema: Noordelijke en zuidelijke Maansknoop en gedrag van planeten bij de zwarte Maan en andere kosmische punten (zw.Maankanaal)

Tijd: 10:30 tot 17:00 (eind tijd is ongeveer)

Investering: € 99,-

Waar: In mijn praktijk in Lisse.

Meenemen: loszittende kleding, misschien pantoffels of kussentjes of warm vest als je de extra warmte nodig hebt (het is warm genoeg in de ruimte) en eigen lunch. 

Koffie, thee en koekjes zijn gratis en in overvloed aanwezig.

Voorwaarde voor deelname:  Voor deze workshopdag is niet veel astrologische basiskennis nodig. Het is wel handig als je op de hoogte bent van wat een astrologisch huis is en dierenriemteken. Inhoudelijke betekenis van huizen en dierenriemtekens is niet nodig.

Aanmelden: bel 06-24 24 4 789.

Ik hoop je ont-moeten tijdens deze workshop,

Een hartelijke groet van Manuela van der Knaap