'WIJ' De weg naar eenheid voor 2007

Astrologisch jaarartikel 2007

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 28-01-2007

Afb: NASA/ESA/The Hubble Horitage Team
 kosmosWelke potenties zijn er voor 2007 aanwezig om tot rijping te komen? Kort gezegd, 2007 draait op alle niveaus om verhoudingen, relateren, verbindingen met elkaar en de wereld om ons heen. Wij worden in 2007 extra gestimuleerd om ons bewust te worden, waar en hoe wij in relatie staan tot iets of iemand anders (bijv. ook je baan, huis, partner) en zo nodig nieuwe keuzes te maken en veranderingen door te voeren. Ook staat het onderwerp evenwicht in de breedste zin van het woord in de schijnwerpers; op alle gebieden en niveaus, waaronder het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in jezelf, maar ook in de maatschappij, met als doel om meer eenheid te bereiken. Ook wordt van ons gevraagd om je dromen praktisch vorm te geven en structuur in je leven te creëren. Deze onderwerpen en meer worden in dit artikel uitgewerkt en uitgelegd op persoonlijk, collectief en kosmisch niveau.
 

Uitleg Jaarhoroscoop

De jaarhoroscoop voor 2007 heeft een prachtig mooi 'groot luchtdriehoek' tussen de Ascendant/Zwarte Maan in Weegschaal- Cheiron in Waterman-Maan in Tweelingen. Dit betekent dat de kosmische inzichten over verbindingen (relaties) die we zijn aangegaan, op een logische, abstracte en mentale manier te vatten zijn. We kunnen zelfs de neiging hebben om alles op relatiegebied te theoretiseren. Het is eenvoudig om te weten en te voelen waar wij ons bewustzijn niet gebruiken en onze plaats niet innemen, niet geaard zijn (Cheiron in Waterman). Dit gaat dus niet zo zeer gepaard met drama's maar met helderheid, weten, begrijpen en plotseling inzicht krijgen. 2007 geeft ons vele kansen om in ons bewustzijn te groeien naar meesterschap toe.
 
Er zal veel behoefte zijn om over bewustwording betreffende relaties te communiceren. Evenals mannen en vrouwen stereotype dingetjes. We zien al verschillende televisieprogramma's over het onderwerp Man/Vrouw. Typische mannenprogramma's en vrouwenprogramma's schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze onderwerpen willen inzichtelijk worden, o.a. om het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijk te herstellen.
 
Lessen in liefde en vrouwelijke waarden
Venus in Steenbok maakt geen majeure aspecten, alleen een inconjunct met Saturnus. Daardoor is het vormgeven van vrouwelijke energie en liefde zeer zuiver en zonder verstoringen. Je kunt moeilijk de vinger leggen op het vormgeven van liefde vanuit het persoonlijkheidsniveau (ego) en de minder bewuste octaven van bewustzijn. Saturnus zal dan als eeuwige leraar lessen geven in liefde en het belang van vrouwelijke waarden, zoals onvoorwaardelijke liefde, vergeving en de innerlijke wereld van de mens. Vanuit een geëxpandeerd bewustzijn kunnen liefde en vrouwelijke waarden eenvoudiger stromen en gedragen worden met autoriteit. Saturnus maakt twee majeure aspecten in deze jaarhoroscoop; een oppositie met Neptunus en een driehoek met Pluto.
 
Het ongrijpbare vormgeven
Saturnus oppositie Neptunus, maakt dat vele mensen spiritualiteit, het ongrijpbare (dromen, maar ook verslavingen) niet makkelijk meer kunt verbinden met begrenzing, vormkracht en autoriteit. Deze twee zaken lijken dan niet bij elkaar te horen. Je bent iemand die zichzelf neerzet in het leven of je bent spiritueel, een dromer, er is geen verbinding tussen deze twee krachten in je leven. Het spirituele bewustzijn heeft dan geen vormkracht en autoriteit in de wereld. Als dat zo is, dan leef je vanuit één van deze twee polen. Spiritualiteit en bewustzijn worden dan mogelijk gezien als bedrog. Hooguit als een hobby, niet iets waar openlijk voor uitgekomen wordt en dat vermengd wordt met creativiteit, jezelf krachtig neerzetten in het leven en autoriteit. Vormgeven en autoriteit zullen dan ook niet snel verbonden worden met iets dat je zou kunnen doen voor het grotere geheel of bevorderend is voor eenheid in het algemeen. Als je deze holistische krachten verwerpt (dus ook in jezelf ontkent), word je vatbaar voor bedrog vooral in het veld waarin de autoriteit en vormkracht gebruikt wordt. Dit kan gebeuren omdat de ongrijpbare krachten van Neptunus verworpen worden. Er wordt negatieve energie uitgezonden naar de Neptuniaanse krachten en daarom krijg je dus de negatieve krachten, de NEE stroom van Neptunus te verwerken, want die roep je op. De negatieve krachten van Neptunus zijn o.a. bedrog, verslaving, vaagheid en ondermijning. Ben je een dromer, leg je de autoriteit en vormkracht buiten jezelf en zet jij jezelf dus niet neer in het leven? Dan kan het zijn dat de Saturnuskrachten die je niet belichaamt, nu van buiten af jouw leven zullen gaan vormgeven en je autoritair zullen dwingen in een leven dat niet het jouwe is. De negatieve Saturnuskrachten die je dan dus aantrekt en van buitenaf opgelegd krijgt zijn o.a. autoritaire macht, te veel begrenzing, alles inkaderen in structuur, bestuurlijke dictatuur, strengheid, straffen en hardheid.
 
Het is belangrijk dat we beide krachten een synthese laten aangaan in het leven. Je verbindt dan autoriteit en vormkracht met spiritualiteit, holistisch gedachtegoed en je lang gekoesterde dromen. In 2007 krijgen we de kans het ongrijpbare, spirituele, waaronder je dromen, eindelijk neer te zetten in je leven. Ga niet alleen dromen of spiritueel zitten zijn, geeft het vormkracht, tastbaarheid, durf je dromen in een begrensde vorm te gieten, concreet te maken, structuur aan te brengen in je leven en ga hiervoor in je autoriteit staan, anders gebeurt er niets. Jij moet het doen. Maar verbind het wel met de realiteit, wees reëel. Als deze krachten in synthese zijn, verbind je begrenzing met het onbegrensde in jezelf. Jouw acties hebben dan automatisch hun weerslag op het grotere geheel en stralen de energie van eenheid uit.
 
Uitwerking op het collectief
De leiders van onze wereld zullen waarschijnlijk de neiging hebben de Neptuniaanse krachten te verwerpen. Dit geldt ook voor mensen of organisaties die zichzelf zien als autoriteit, zoals bijv. artsen of overheidsinstellingen. Als voorbeeld wordt er nu een wet gemaakt waarmee artsen die hun patiënten alternatieve therapie aanbieden, uit hun ambt gezet kunnen worden. (Neutrale) Neptuniaanse krachten zijn; Holistisch gedachtegoed, spiritualiteit, denken en leven vanuit eenheid, maar ook de kracht van het grotere geheel en zien dat niets los staat van elkaar, maar alles een onderdeel is van het geheel en daarmee een eenheid vormen. Als deze kracht geweigerd wordt, zal Neptunus hen op een ongrijpbare manier ondermijnen. Mede doordat de richting van alle ontwikkeling voor 2007 ook beheerst wordt door Neptunus (Noordelijke Maansknoop in Vissen), zal het niet beloond worden om niet dienstbaar te zijn aan het grotere geheel en jezelf of je werk te zien als losstaand van het geheel. Saturnus maakt een oppositie met Neptunus vanaf begin juli 2006 tot eind augustus 2007 (8° orb), maar werkt ook sterk door in de jaarhoroscoop voor heel 2007.
 
Voorbereiding voor 2008
De dans van de energieën van Saturnus en Neptunus, helpt ons om ons voor te bereiden op 2008, wanneer Pluto Steenbok in gaat. Pluto gaat door het dierenriemteken Steenbok heen vanaf 2008 tot 2024. Deze stand wordt door astrologen altijd met argusogen bekeken. Vanuit de realiteit van het dagelijks leven bekeken is dit een tijd waarin autoriteit zijn macht wil laten gelden. Dit kan grote veranderingen geven in structuren en hiërarchie. Heeft dit misschien iets met de opkomst van China te maken, het land waar het communisme nog steeds regeert? Ook de dictatuur van het bedrijfsleven en mensen met honger naar macht, zullen proberen hun slag te slaan.*1
 
Voor mensen die leven vanuit geëxpandeerd bewustzijn en holistisch gedachtegoed liggen hier kansen om vat te krijgen op de structuren van het bestaan. Zij belichamen de kosmische octaven van Saturnus en hebben zichzelf neergezet in hun dagelijks leven. De krachten van Saturnus en Neptunus hebben dan een synthese gevonden. Je belichaamt dan beide krachten. Ik verwacht dat er voor de enkeling zelfs mogelijkheden zijn om met de structuur van materie te spelen en te materialiseren en te dematerialiseren. Je hebt dan je eigen kosmische verbinding met Saturnus en zijn vormkracht en je leeft dan in een eigen veld met deze kosmische wetmatigheden. Laat de kaders niet van buitenaf opleggen, maar creëer deze vanuit jouw persoonlijke waarheid en verbindt deze met de grote vormgever Saturnus. Kortom zet het neer. De Saturnus-Neptunus oppositie in 2007 dwingt ons om bewust te worden hoe wij met deze krachten omgaan en daar eventuele veranderingen in aan te brengen, zodat we klaar zijn voor de mogelijkheden die Pluto in Steenbok in 2008 vrij zal maken.
 
Plutonische autoriteit
Saturnus driehoek Pluto, geeft Plutonische, transformerende kracht aan autoriteit en vormkracht en autoriteit aan Plutonische kracht. Deze energieën zijn in 2007 heel gemakkelijk te verbinden. Dit zegt niets over wat je neerzet, het kan zowel positief als negatief zijn, de kracht is alleen zeer groot en transformerend van aard. Wees dus voorzichtig met wat je neer wilt zetten. De leiders van onze wereld hebben deze krachten ook ter beschikking (Door deze driehoek en een Zon-Saturnus receptie). Zij zullen de neiging hebben vanuit autoriteit, eigenbelang en macht te handelen en het belang van eenheid en het grotere geheel te verwerpen, maar dat zal Neptunus niet accepteren en deze acties ondermijnen (zie de hierboven beschreven Neptunus-Saturnus oppositie).

Herwaardering van Pluto
Pluto werd aangemerkt als planeet, maar in 2006 heeft een commissie van wetenschappers besloten dat Pluto verder zal gaan als IJsdwerg, o.a. omdat de Kuiperbelt, achter Pluto, vol ligt met IJsdwergen die zelfs nog groter zijn dan Pluto. Pluto is wel de enige (voor zover we dat nu weten) IJsdwerg uit de Kuiperbelt die dwars door ons zonnestelsel heen gaat, met een bijzondere hoek ten opzichte van de planeten. IJsdwergen zijn bevroren resten die overgebleven zijn van de Schepping van ons zonnestelsel. Een IJsdwerg verdampt als deze in contact komt met warmte van een Zon (een KERN). De kracht van een planeet is voor mij een ander soort kracht dan een te transformeren kracht van een komeet of IJsdwerg. Een IJsdwerg is bevroren scheppingspotentieel, dat dus weer vrij kan komen om gebruikt te worden voor een nieuwe Schepping. Daarmee hebben wij volgens mij de mogelijkheid deze energie om te zetten. Pluto eist van ons macht om te zetten naar kracht en daarmee alles te accepteren zoals het IS. Je komt dan helemaal in het hier en nu en dicht bij jezelf en je eigen waarheid. De ander heeft zijn of haar eigen waarheid en dat is prima vanuit dit perspectief. Van daaruit kun je omgaan met de volgende stap in jouw groei, namelijk het wegvallen van tijd en ruimte.
 
Ik zie deze herwaardering als een ontsluiting van ons Zonnestelsel. Pluto wordt hiermee een soort wachter op de drempel, zoals Cheiron een wachter op de drempel is naar de mysterieplaneten(zielsniveau), is Pluto de wachter op de drempel naar de rest van de Galaxis, het Wezensniveau (de groepsziel) in ieder van ons. Ik zie de herwaardering van Pluto dus als een teken dat in ieder geval een kleine groep mensen klaar is met het thema MACHT, waar Pluto voor staat en dat dit thema nu om te zetten is naar een hogere wijsheid, zoals het IS zoals het IS.
 
Pluto in het Galactisch Centrum
galaxyPluto staat in de longitude graad van het Galactisch Centrum in de Jaarhoroscoop voor 2007 (0,5 graad orb). Hierdoor komt er energie en informatie binnen vanuit het Galactisch Centrum die eenvoudig en vanuit autoriteit vormgegeven kan worden in 2007. Ik weet niet precies om welke informatie het hier gaat, maar het heeft een transformerende Plutonische uitwerking op de wereld en onze culturen. De vaste Ster die het dichtst in de buurt staat van het Galactisch Centrum is Aculeus, (25°44 Longitude Boogschutter en -32°13 declinatie Zuid). Deze vaste Ster wordt ook wel "De stinger of the Scorpion" genoemd en wordt geassocieerd met de Hebreeuwse letter Oin en de 16de tarot trump "The lightning-Struck Tower" *2. De toren in de Tarot staat voor totale transformatie, een ommekeer en verandering. Wetenschappelijk wordt aangenomen dat het Galactisch Centrum een zwart gat is *3, waar de hele Galaxis omheen draait. Er wordt aangenomen dat het ongeveer 200 miljoen jaar duurt voor de Aarde om om het Galactisch Centrum te draaien en de massa van het Galactisch centrum is wel 2,6 miljoen van onze zonnen groot of triljoen maal de massa van de Aarde.

Afb.:http://www.kagayastudio.com

Voor mij geeft dit Centrum het grotere en meer omvattende geheel aan in onze Galaxis en krijgen Moeder Aarde en wij natuurlijk ook de gelegenheid aansluiting te vinden met deze grotere omvattendheid. Ook het WIJ van de Kosmische octaven van de Zwarte Maan in Weegschaal (op de Ascendant) zullen ons en Moeder Aarde hierin begeleiden. In 2007 staat Pluto twee maal exact op de graad van het Galactisch Centrum 26°55 Boogschutter *4, namelijk 18 juli en 26 oktober. In 2006 ging Pluto op 29 december 2006 voor de eerste maal over de graad van het Galactisch Centrum. Ik verwacht dat de transformerende werking vooral rond 18 juli zeer sterk zal zijn, omdat er dan meerdere kosmische krachten transformatie aangeven.
 

De kosmische wijsheid van Weegschaal

De lessen en inzichten die de kosmos ons dit jaar aangeeft staan in het teken van "De Weegschaal".
Dit is waar de Zwarte Maan staat in de jaarhoroscoop voor 2007 (op de Ascendant). De kosmische octaven van het dierenriemteken Weegschaal laten ons zien hoe wij optimaal en harmonieus in relatie kunnen staan tot iets of iemand anders, vanuit onze kosmische octaaf van het ZIJN. Het kernwoord van Weegschaal is WIJ. De kosmische energie die in 2007 voor het collectief instroomt, stimuleert ons in deze periode om werkelijk in verbinding te gaan met de ander en zijn of haar wereld; om de relatie onder de loep te nemen en bewust te worden wat deze relatie toevoegt, afbreekt of welke invloed deze relatie heeft in jouw leven. Met welke behoefte in jou resoneert deze verbinding? Ook het inzicht waarom je deze verbinding aangaat, ligt eenvoudig binnen handbereik.
 
Herzien van relaties
Wij relateren de hele dag, misschien is dit zelfs wel de essentie van de Schepping. Vanuit een aantal spirituele stromingen wordt aangenomen dat de Schepping is begonnen omdat God zichzelf wilde ervaren in vele vormen. Je leert jezelf kennen door in relatie te staan tot... Hiermee ontstaan ook de binnenwereld en de buitenwereld. We zijn met alles verbonden, met mensen, maar ook met alles wat je doet. Ook met materie die je gebruikt. Je bouwt een relatie op met jouw huis en met jouw planten, maar ook met jouw baan, de branche waarin je werkt en bijv. jouw verbinding met overheidsinstanties. Met alles wat je doet bouw je een morfogenetisch veld op. In 2007 worden we geïnspireerd alles waarmee we in relatie staan opnieuw te evalueren en keuzes te maken: het lid zijn van een vereniging, het deelnemen aan een kaartclub, het omgaan met vrienden of een vriendengroep en het volgen van lessen bij een spiritueel centrum. Je relatie met je levenspartner, je baan of je huis alle verbindingen willen onder de loep genomen worden. Alles waarmee je een verbinding hebt, wil bewust gezien worden in de bijdrage die het heeft of mist in jouw leven. Wat is de essentie van de relatie? Resoneert dit met wie jij bent? Welk aspect in jou wordt hiermee gevoed en dient het jou en de ander werkelijk? Waarom kies je steeds weer voor dit soort verbindingen, wat is de drijfveer in jou? Als er dan bewustzijn is over de verbinding kun je (opnieuw) een bewuste keuze maken. Niet kiezen is trouwens ook een keuze.
 
De reactie van het collectief op de Zwarte Maan in Weegschaal
Maar eenieder die veel leeft vanuit angst, kan in deze periode vanuit egoïsme totaal zijn of haar eigen plan trekken en mogelijk de ander waarmee hij of zij in verbinding staat schade toebrengen (Priapus, overlevingspunt in Ram). Dan wijst niet meer het WIJ de weg, maar het kleine ik (ego).
 
De meeste mensen in onze maatschappij leven in meer of mindere mate onbewust. Zij leven vaak vanuit angst en overleving(-s punt in de horoscoop (priapus). Je zult in 2007 dus regelmatig meemaken dat egoïsme te pas en te onpas de kop op zal steken. Weegschaal leert de egoïstische mens dat we niet los staan van die ander. Dat een egoïstische keuze de ander kan beschadigen en dat je indirect daarmee ook jezelf beschadigt. Weegschaal inspireert om te zien hoe en waarom dit gebeurt. Welke keuzes heb je ooit gemaakt toen je deze verbinding aanging? Dienen deze keuzes jou nog steeds? Met deze inzichten kun je in de toekomst bewustere keuzes gaan maken. De inzichten kunnen erg rationeel en mentaal zijn (groot luchtdriehoek Zwarte Maan in Weegschaal- Cheiron in Waterman en de Maan in Tweelingen).
 
Op collectief niveau zul je landen, ook relaties en verbindingen met andere landen onder de loep zien nemen. Zoals de VS een relatie heeft met Irak. Deze relatie roept vanuit het volk al een tijdje om herziening. President Bush heeft andere ideeën dan het grootste deel van de Amerikaanse bevolking en wil 'koste wat het kost' zijn eigen agenda volgen in deze kwestie. Hij gaat hiermee in tegen de wil van het grote geheel. De Zwarte Maan staat al vanaf oktober 2006 in Weegschaal. Zoals ik al beschreef hierboven onder het kopje "Het ongrijpbare vormgeven", zal dit niet geaccepteerd worden.
 
Hoe zal het gaan met de kabinetsformatie in Nederland? Zullen de coalitiepartners samenwerking kunnen vinden, zodat ze kunnen gaan regeren? Een ander voorbeeld is dat in Nederland op varkensboerderijen, varkens en boeren besmet zijn met de NRSH-bacterie ook wel de ziekenhuisbacterie *5 genoemd. Dit is een groep bacteriën die resistent is voor antibiotica. De oorzaak wordt gezocht in het veelvuldig gebruik van antibiotica op de varkensboerderijen, waardoor bacteriën resistentie opbouwen. In de ziekenhuizen worden de varkensboeren en hun familie in quarantaine verpleegd en ook het ziekenhuispersoneel datin contact is met varkensboeren wordt gevraagd zich te laten testen op deze ziekenhuisbacteriën. Deze resistente bacteriën zijn alleen gevaarlijk als je weerstand laag is en vormen daarmee een groot probleem voor ziekenhuizen, waar geen snelle oplossing voor beschikbaar is. Ook in het varkensvlees in de winkels is een zeer kleine hoeveelheid van deze NRSH-bacterie gevonden. (Dit probleem heeft zich in 2006 geopenbaard en is verbonden met het grote declinatieparallel van Neptunus, Pluto, Jupiter, Zon, Mercurius en Venus, dat in 2006 werd gevormd en daarmee aangaf dat dit rijp was om onder ogen gezien te worden. Zie voor meer uitleg in mijn jaarartikel over 2006 *9. Leigh Westin schrijft over dit parallel en de druk die het zou kunnen geven op epidemieën *6).
De Zwarte Maan in Weegschaal stimuleert de varkensboeren om hun verbinding/relatie te zien, die zij als branche maken met het grote geheel en te zien dat niets los staat van het andere. Ook wordt zichtbaar welke weerslag het heeft op de maatschappij, als we o.a. varkens en hun groepsziel behandelen zoals wij nu doen. Niets, maar dan ook niets staat los van elkaar. De aanwezigheid van de NRSH-bacterie op de varkensboerderij kan een grote weerslag hebben op de maatschappij en deze danig ontwrichten. Maar ook zullen de autoriteiten van de ziekenhuizen een oplossing moeten vinden of officieel toegeven dat zij hier op dit moment waarschijnlijk geen antwoord op hebben (dit is trouwens een inhaalmanoeuvre van Neptunus, die hier de autoriteit van de ziekenhuizen onderuit haalt, omdat zij vaak alleen reguliere genezingsmethoden prediken en holistisch werken afwijzen. Zie boven onder het kopje "Het ongrijpbare vormgeven"). Ook de ziekenhuizen zullen moeten beseffen dat zij onderdeel zijn van een groter holistisch geheel. De Zwarte Maan in Weegschaal laat ons zien dat zelfs een hele branche verbonden is met het grote geheel en zich daarin bewust mag worden van haar rol en de invloed van haar keuzes op het geheel.
 
Op een nog dieper niveau wordt ons een grote wijsheid getoond. Alles bestaat bij de gratie van evenwicht en relatie tot... ook op het niveau van bacteriën en virussen (inenten *7). Overal zijn bacteriën en vanuit de wet van overleving zal deze uiting van leven evolueren en resistentie creëren wanneer je het bestrijdt, daar werd al jaren voor gewaarschuwd door onderzoekers. Inmiddels is dit in de wetenschap een algemeen geaccepteerd feit. We worden bijvoorbeeld gestimuleerd om yoghurt te eten met "goede" bacteriën, om weerstand op te bouwen. Het besef begint door te dringen dat alles bestaat bij de gratie van verbinding en evenwicht en in relatie staat met elkaar als één geheel.
 
vesicaKosmisch potentieel van Weegschaal
Het zijn twee werelden die elkaar ontmoeten, twee bewustzijnsvelden. Het geometrisch figuur van de Vesica Pisces geeft ons inzicht hoe het ontmoeten van twee bewustzijnsvelden eruit zou kunnen zien. Het zaadje in het midden dat donker gekleurd is (de overlap), is de kraamkamer, de baarmoeder die een nieuwe creatie aangeeft. Dit is een morfogenetisch veld. Je schept samen een nieuwe ruimte en de inbreng van beide creëert iets nieuws. Dit is bijvoorbeeld ook de eerste stap in het creëren van leven. Als de spermacel en de eicel samensmelten ontstaat als eerste de Vesica Pisces, de kraamkamer waarin een nieuwe schepping kan ontstaan *8. Er vindt geen strijd plaats tussen eicel en spermacel over het samenstellen van het nieuwe leven, maar een samensmelting ontstaat, waarin het eigenbelang ondergeschikt is aan de Schepping van een nieuw individu. In deze kraamkamer ontstaat vanuit het neutrale ZIJN een nieuw individu. Dat is WIJ, het eigenbelang ondergeschikt maken aan de gezamenlijke Schepping. 2007 geeft ons de mogelijkheid bewuster in relaties te staan en relaties naar een kosmisch niveau te tillen.

Afb: Vesica Pisces

De Zwarte Maan in Weegschaal laat ons nog een andere wijsheid zien. Het morfogenetisch veld van een verbinding is eeuwig op het kosmisch niveau, buiten tijd en ruimte. Als er eenmaal een relatie is en je dus een morfogenetisch veld hebt opgebouwd van deze relatie, dan heb je de mogelijkheid om altijd in contact te staan met de ander. Zodra je denkt aan de ander en/of praat over de ander of deze relatie, dan roep je dit veld op en sta je direct energetisch in verbinding met de ander. Dit geeft een grote verantwoordelijkheid en leert ons dat wij een ander of een relatie continu voeden en beïnvloeden, ook al is de ander niet fysiek aanwezig. Dit is zowel een zegen als een kruis, maar zeker iets om je bewust van te worden, zodat we de ander en onszelf niet onnodig beschadigen.
 
De schaduwkant van de Zwarte Maan in Weegschaal is jezelf verliezen in de ander, helemaal vervloeien en daardoor het contact met je eigen uniciteit verliezen. In deze periode is het dus belangrijk contact te houden met je eigen IK, vanuit het kosmische ZIJN, je eigen middelpunt (aardingspunt in Ram), zonder door te slaan in egoïsme (overlevingsreactie van Priapus in Ram). Maar Zwarte Maan in Weegschaal leert ons de ander ‘wezenlijk’ in essentie te begrijpen in zijn wereld en realiteit, maar ook jezelf en je drijfveren in verbinding met de betreffende relatie. Dit maakt dat we een dieper besef krijgen van de subjectiviteit van ‘DE’ waarheid, de vele invalshoeken en vele werelden van mogelijkheden. Daarom vindt de Weegschaal het dus moeilijk om te kiezen en heeft zij een focus op het evenwicht en verhoudingen. Zij weet dat alles bestaat bij de gratie van relatie en een evenwicht heeft. De balans kan ver zijn doorgeslagen naar één kant, maar er is altijd een verhouding die het in evenwicht houdt. Ze weet ook dat alles schoonheid heeft en iedere keuze weer tot een andere Schepping leidt, niet beter of slechter, maar gewoon anders. In deze periode stimuleert de kosmische Zwarte Maan in Weegschaal ons om open in contact te zijn met de ander en gezamenlijke kraamkamers van ZIJN te creëren (morfogenetische velden). Vanaf 20 oktober 2006 tot 16 juli 2007 staat de Zwarte Maan in Weegschaal, maar de Kosmische energie werkt heel 2007 door, vanwege de plaatsing in de jaarhoroscoop.
 
Evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk
Het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke hoort ook tot de Kosmische kennis van de Zwarte Maan in Weegschaal. Zij kan ons in contact brengen met dit evenwicht of ons confronteren met het gemis van dit evenwicht in ons en in de wereld waarin wij leven. Onze maatschappij is te ver doorgeslagen naar de mannelijke kant en daarmee zijn vele maatschappelijke zaken ontwricht. De vrouwelijke kwaliteiten krijgen onvoldoende ruimte en waardering en daardoor koersen wij af op grote veranderingen die deze onevenwichtigheid zullen gaan corrigeren. Door deze onevenwichtigheid worden wij ons bewust van de aard en het belang van het mannelijke en vrouwelijke.
 
Dit jaar opnieuw, zoals in 2006, staat de Maan in de jaarhoroscoop 'Out of Bounds'. Hierdoor kunnen gevoel en vrouwelijke (moeder) waarden buiten de normale standaard om functioneren en ontwikkelen en kunnen deze waarden opnieuw in extremen tot uiting komen. We kunnen ons zeer onstabiel voelen en emotioneel uit evenwicht. Kosmische vrouwelijke (moeder) waarden zijn o.a.; onvoorwaardelijke liefde, gevoel, emotie, zorg en niet rationeel. Deze waarden kunnen zich in 2007 extra ontwikkelen in ons en in de maatschappij. Zie voor een uitgebreide uitleg over de Out of Bounds Maan, het jaarartikel van 2006 *9.
 
Het oogsten
De ervaring leert dat de inzichten die de Zwarte Maan aan het collectief geeft, meestal pas begrepen en geoogst worden, nadat de Zwarte Maan alweer in het volgende teken staat. De Zwarte Maan gaat van Weegschaal naar Schorpioen op 17 juli 2007. De inzichten van de Kosmische octaven van Weegschaal (zoals leven vanuit 'het WIJ' en inzichten op het gebied van relaties en verbindingen), zetten voor het collectief dus pas goed door nadat de Zwarte Maan alweer het dierenriemteken Schorpioen is in gegaan. Waarschijnlijk zal dan de kosmische wijsheid van de Zwarte Maan in Weegschaal voor de meeste mensen bewust en praktisch toe te passen zijn.
 

2007 een jaar met kosmische transformatie

Terwijl de Zwarte Maan het teken Schorpioen in gaat, gaat ook Pluto, die heerst over het teken Schorpioen, over de (longitude-) graad waar het Galactisch Centrum staat. Er is dus een knooppunt van kosmische transformaties dat samen komt rond 16-17 juli 2007.
 
De Zwarte Maan in Weegschaal brengt ons en moeder Aarde in verbinding met het Galactisch Centrum. De Zwarte Maan in Schorpioen doet het transformerende werk of zet ons aan om zelf de transformatie in gang te zetten. Ik verwacht dat dit dus het moment is waarop de omvattende kosmische wijsheid van het Galactisch Centrum ons diep zou kunnen raken en transformeren. Velen zullen de informatie die het Galactisch Centrum te bieden heeft niet bewust kunnen vatten. Dan zal vooral het onderbewuste de transformaties ontvangen, omzetten en aanbieden aan je dagelijks leven. Het zal dan mogelijk aanvoelen alsof de dingen je overkomen.
 
De zwarte Maan staat in Schorpioen van 17 juli 2007 tot 11 april 2008.
De kosmische octaven van de Zwarte Maan in Schorpioen geven ons de mogelijkheid het pure ZIJN te ervaren. Op kosmisch niveau is deze kracht open en onderzoekend. Het is één van de bewakers van de waarheid en een begeleider van transmutatie en transformatie. Wat weggestopt is in het onderbewuste maakt deze kracht zichtbaar. De Zwarte Maan in Schorpioen stimuleert ons om te stoppen met leven vanuit goed of fout, maar deze beide krachten te zien als een onderdeel van het proces van creatie. Als er geen weerstand is naar hoe het IS, dan zal het gecreëerde gewoon overgaan in de volgende vorm. Dit gebeurt dan in rust en liefde en zal steeds opnieuw een nieuwe basis creëren in je leven (Priapus/aardingspunt in Stier). Deze kracht zal de jaarhoroscoop voor 2007 begeleiden. De tweede helft van 2007 zal waarschijnlijk veel vernieuwing en verandering laten zien vanuit een hogere wijsheid, voorbij dualiteit. Niet makkelijk te herkennen als wijsheid vanuit dualistische normen, van goed en fout. De reactie van het collectief op deze kracht, zal waarschijnlijk 'Hakken in het zand' zijn en star vasthouden. Dit is een overlevingsreactie vanuit angst (Priapus/overlevingspunt in Stier). Laat de kracht van het 'IS ZOALS HET IS' gewoon door je heen stromen, dan blijf je in contact met de juiste basis in je leven, bezien vanuit een groter overzicht vanuit 'voorbij de dualiteit'.
 
Samengevat
Het is dus heel belangrijk dat je in 2007 alle verbindingen onder de loep neemt, daarin nieuwe keuze maakt en gaat zien wat je drijfveren zijn in deze verbindingen. Kortom laat je bewustzijn op het gebied van relaties groeien. Ook wordt er van ons gevraagd structuur en kaders in ons leven aan te brengen, waar het gaat om spirituele zaken en je lang gekoesterde dromen. Als je teveel zweeft en de autoriteit buiten je legt, dan zul je moeten leven naar deze structuren van de autoriteit buiten je. Geef kaders aan het spirituele en ongrijpbare in je leven en ga hier ook voor staan. Verwerp je de Neptuniaanse holistische waarden, dan zullen deze waarden met hun lessen ongrijpbaar je leven insluipen en je autoriteit en creaties ondermijnen. Rond 17 juli 2007, komen meerdere transformerende kosmische krachten samen. De tweede helft van 2007 zullen deze transformerende kosmische krachten hun werk doen. Dat zijn de belangrijkste thema's voor 2007.
Dan wil ik je bij deze graag een liefdevol, gezond en vruchtbaar 2007 toewensen.
 
 
Bronvermelding:
*1 Dr.Laibow over Codex Alimentarius
   http://video.google.com/videoplay?docid=2944803407975749033&sourceid=docidfeed&hl=en
*2 Boek: The fixed stars and constellations in Astrology, door Vivian E. Robson 1923, Ascella Publications UK. ISBN; 1-898503-50-8
*3 Website over Galactisch Centrum. http://www.mpifr-bonn.mpg.de/staff/hfalcke/bh
*4 Galactisch Centrum 26°55 Boogschutter op 29 december 2006. Correctie/berekeningsmethode van Jos Bruynseels uitgelegd op de Astrotwolist, in een e-mail van 7 december 2005.
*5 Tv programma Zembla van de Nederlandse publieke omroep. http://omroep.vara.nl/Nieuws_detail_Zembla.1536.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=795&tx_ttnews[backPid]=1303&cHash=6abd769c29
*6‘Stolstices and Equinoxes termed Power Points’, Charles & Lois Hannan, NCGR Journal, 1991 en
‘Termed Manifestation degree’, Leigh Westin. TOD Vol 1. No.3.
Bron: artikel the great parallel of 2005-2006, NCGR Declination SIG Journal – Vol. 9 No. 4
*7 Uit kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, blz 7."Pneumokokkenvaccinatie en onderzoek naar mogelijke neveneffecten" door Jan Dingemans. www.nvkp.nl Jan Dingemans heeft dit artikel geschreven vanuit Bron: PrikkenInfectieziektebulletin: Jaargang 17 nummer 10 2006 http://www.rivm.nl/infectieziektenbulletin/current/inhoud.html
*8 Het ontstaan van leven, website van Tom de Booij: http://www.egoproject.nl/star/nieuwbr%2030.htm Deel 2.
*9 Jaarartikel 2006 "Samen Schepper ZIJN", geschreven door Manuela van der Knaap. http://www.inzichten.com/artikelen/artikelen.php?det=1

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.