Waarden in revisie

Zonsverduistering van 7 februari 2008

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 28-01-2008

De zonsverduistering van 7 februari 2008 is zeer krachtig. Deze eclips laat ons zien dat de waardesystemen van onze wereld toe zijn aan revisie. Het is zeer waarschijnlijk dat deze eclips richting gaat geven aan een grote verandering in ons waardestelsel. In het artikel kun je lezen over de rol die de VS als grootste wereldmacht hierin speelt, met de lessen uit de geschiedenis als achtergrond. Niet alleen op het zichtbare aardse vlak wordt er van alles in gang gezet, maar ook op het niet direct zichtbare kosmische niveau komt er met deze eclips veel in beweging. Het kosmisch Kristallijnen groepsbewustzijn komt beschikbaar voor het collectief, waardoor de wortels van het Watermantijdperk en - bewustzijn kunnen groeien.                                                                           

Afb: Een ringvormige zonsverduistering http://sci.esa.int/science
 
ringvormDeze eclips vindt plaats in het dierenriemteken Waterman op de 18de graad. Er is een grote samenstand van Cheiron; ‘De gewonde Meester’ met Mercurius retrograden, Zon, Maan, Persephone en met Neptunus. De eclips is verbonden met de Noordelijke Maansknoop en gééft daarom energie aan alles wat zij aanraakt. Zowel de familie; 10 Noord waartoe deze eclips behoort, als de eclips zelf, worden beheerst door Mercuriale energie (Mercurius is Heer). Daarom zullen handel, verkeer, communicatie en media wereldwijd sterk beïnvloed worden door deze eclips. Dit hoeft niet direct zichtbaar te zijn, maar het zet wel iets in gang. In de hogere kosmische lagen van het bewustzijn geeft deze eclips energie aan Meesterschap van het eenheids- en groepsbewustzijn. Dit zijn de wortels van het Aquariusbewustzijn die nu actief kunnen worden, zodat dit bewustzijn tot bloei kan komen in het Aquariustijdperk.
 
Effecten van 9/11.
Toen het ‘World Trade Centre’ getroffen werd op 9/11 in 2001, activeerde dit het verdedigings-mechanisme van Kreeft op het overlevingsniveau; het vijand denken in de ‘Verenigde Staten van Amerika’. De Kreeft Zon van de VS maakt dat er steeds behoefte is aan een duidelijke vijand. Denk maar aan de koude oorlog. De shock, verbijstering en pijn die 9/11 veroorzaakte bracht onveiligheid en riep behoefte op om controle te krijgen over deze vijand. Snel na de aanslag verklaarde President Bush de oorlog aan de Islamitische fundamentalistische terroristen. De jaren daarna was de VS gewikkeld in strijd en in oorlog. Zij heeft zich in grote schulden gestoken om deze strijd te kunnen bekostigen en heeft daarbij de basisregels van de financiële wereld opgerekt door steeds geld bij te drukken en rente-aanpassingen te doen. Zij dacht de regels te kunnen dicteren. Dit is o.a. de arrogantie van Uranus op de Ascendant van de horoscoop van de VS.
 
Herhaling van geschiedenis?
Pluto gaat van 26 januari 2008 tot 15 juni 2008 en vanaf 28 november 2008 tot ongeveer november 2024 door het dierenriemteken Steenbok. Deze stand veroorzaakt verschuivingen in bestuurlijke macht. Als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien we dat in 1762, de vorige keer toen Pluto het dierenriemteken Steenbok inging, de heersende wereldmacht Engeland in een soortgelijke situatie zat als de VS nu. Engeland had enorme schulden door gevoerde oorlogen en probeerde door wereldwijde onderdrukking en uitbuiting van de door hen gekoloniseerde landen deze schuld te reduceren. Handel en belasting waren het antwoord om de schulden op te lossen. Aan het einde van de periode van Pluto in Steenbok op 4 juli 1776 werd ‘The American declaration of Independence’ getekend en verloor Engeland grip op de wereldheerschappij. Pluto ging het dierenriemteken Steenbok uit in 1778. Lees voor meer details over de parallel tussen toen en nu het astrologische artikel van Shane Ward*1.
 
Uranus stond op de Tweelingen-ascendant tijdens het tekenen van ‘The American declaration of Independence’. Daarmee werden de Verenigde Staten van Amerika het beloofde land, van vrijheid en de grote belofte, ‘The land of great opportunity’, ‘The American Dream’, met de intentie; ‘Life, Liberty and the pursuit of Happiness’ en verkregen daarmee het recht op zelfbestuur. De herinnering aan deze zuivere bedoeling van de VS wordt door de zonsverduisteringen van februari en 1 augustus 2008, geactiveerd.
 
De effecten van deze eclips.
De zonsverduistering van 7 februari 2008 valt boven op de Maan in de horoscoop van de Verenigde Staten van Amerika. De grote samenstand van planeten in Waterman valt in het onderschepte 2de  huis. Het 2de huis regeert over waarde- en waardesystemen. Waarde wordt in onze huidige samenleving voornamelijk uitgedrukt in geld. Ons huidige waardesysteem creëert karma en ongezonde situaties die aandacht zullen gaan vragen. Waarschijnlijk zullen de huidige waardesystemen ongrijpbare situaties laten zien.
 
Cheiron doet mee in deze eclips en is o.a. verbonden met karma. Deze eclips legt nadruk op de onvrijheid en de ongelijkwaardigheid in rijkdom die het huidige waardesysteem creëert en mogelijk maakt. De wonden van het systeem, het karma, gaan volgens mij heel ver terug in de tijd, naar de grondlegging van onze moderne economie. De vorige periode van Pluto in Steenbok, 1762 tot 1778, speelt hierin zeer waarschijnlijk een belangrijke rol. De effecten zullen waarschijnlijk vooral de gewone man ‘The Working Class’ (Maan) raken. Men zal mogelijk opstaan tegen dit systeem of zich bewust worden gevangene te zijn van het handelssysteem (Mercurius retrograde).
 
Neptunus ontvangt de energie van de grote samenstand van planeten in Waterman en krijgt daarmee een grote rol toebedeeld. Het bewust worden van het gewond zijn van ons huidige waardesysteem zal Neptuniaanse situaties creëren zoals chaos, verwarring, het proberen met bedrog de situatie te verdoezelen, het instorten van iets en het verlies van structuur. Het is heel goed mogelijk dat de beurs wereldwijd een bewustmakende taak en/of hoofdrol krijgt. De eclips activeert de ‘New York Stock Exchange’ via haar Uranus, waardoor helderheid en inzicht verkregen wordt, maar misschien moet zij ook buigen als er teveel arrogantie is en er zal zeker ook aanspraak gemaakt worden op genialiteit. 
 
De nieuwe wereldmacht?
China is een communistisch land en gebruikt een ijzeren hand naar haar volk. De eclips raakt China op haar Pluto en Mars in het 7de huis, die de behoefte aan macht over de ander zal laten voelen. Het karma van deze behoefte aan macht zal mogelijk aandacht vragen. De geschiedenis leert ons dat als Pluto Steenbok ingaat er wisselingen in de wereldheerschappij plaats vinden. Zou de VS haar status als grootste supermacht verliezen en is China al zover om deze over te nemen? 
 
Effecten voor andere landen en organisaties.
De eclips beïnvloedt ook NASA en valt op Cheiron het gewonde meesterschap van NASA, maar raakt ook Uranus aan en geeft daarmee helderheid en inzicht in dit gewonde Meesterschap. Afghanistan en Groot Brittanië worden geraakt in hun Venuskwaliteiten en kunnen bedrog, illusie en verwarring laten zien in waardesystemen, met mogelijke betrokkenheid van vrouwen. Zowel Iran als Irak worden beïnvloed in hun kijk op en verbinding met de wereld, door aanraking van de eclips op hun Ascendant. Irak heeft Mercurius op de Ascendant staan en daarmee wordt ook de handel (olie?), communicatie en media in dit land beïnvloed door deze eclips. Cuba wordt aangeraakt via Jupiter, wat te maken kan hebben met eer, levensfilosofie en visie. Israël wordt aangeraakt via Saturnus en ondervindt begrenzing, krijgt het Karma te zien van haar bestuurlijke acties, maar moet ook de tradities onder de loep te nemen. Het thema macht en onmacht, zal naast China, ook in Noord Korea en Japan activiteit veroorzaken, door aanraking via hun Pluto.
 
De intentie van de Bron.
Niet alleen op het zichtbare aardse vlak wordt er van alles in gang gezet, maar ook op het niet direct zichtbare kosmische niveau komt er veel in beweging met deze eclips. De energie en intentie van de Bron tijdens deze eclips, aangegeven in de eclipshoroscoop door de Zwarte Maan in Schorpioen in het 11de huis, zorgt voor transformatie van het groepsbewustzijn. Het hele proces kristalliseert uiteindelijk uit in het helen van waardesystemen en van het vrouwelijk bewustzijn in ons collectief,  aangegeven door de Diamant in een samenstand met Jupiter en Venus. De waarde van het vrouwelijke wordt zowel individueel als collectief nauwelijks gebruikt. Dit is o.a. het besef, dat na activiteit, rust nodig is, dat opgang op een natuurlijke manier gevolgd wordt door rust en stabilisatie en soms zelfs neergang als dit nodig is om iets te stabiliseren. Iets wat onze huidige vooral mannelijke economie mist.
 
De wortels van het Watermantijdperk.
De Noordelijke Maansknoop staat op het kosmische niveau op de 29ste graad in Waterman. Het beeld van deze graad is: ‘Een vlinder komt uit zijn pop tevoorschijn.’ De uitleg van het beeld is: ‘het vermogen om het karakter van ons bewustzijn totaal om te vormen, door de structurele patronen van het leven van alle dag en de soorten relaties die wij onderhouden radicaal te veranderen… Niets minder dan een totale vernieuwing van alles wat het leven als menselijk individu inhoudt… Radicale verandering is noodzakelijk… De verandering is individueel en mentaal, tegen de achtergrond van de mensheid als geheel… Initiatie… Een ingaan in een hoger gebied van bewust bestaan en een zich voegen bij een heilig Genootschap.*2
 
Dit is volgens mij het beschikbaar komen van het kosmische Kristallijnen groepsbewustzijn en eenheidsbewustzijn voor het collectief, geactiveerd door middel van individuen die deze energie integreren in hun leven. Het heilig Genootschap, waar Dane Rudhyar over schrijft in bovenstaande tekst, is volgens mij het veld waarin de Kristalkinderen*3 met hun bewustzijn verbonden zijn met elkaar, het is hun thuis. Dit veld is een Christusbewustzijnsveld. Ook dolfijnen en walvissen leven vanuit het kosmisch eenheids- en groepsbewustzijn.
 
Vanuit dit eenheidsveld van de groep, ervaar je geen afgescheidenheid in bewustzijn. Dit bewustzijn is in eenheid. Het besef van kosmisch groepsbewustzijn, maakt dat je sociaal volwassen bent. Je bent je bewust wie de ander is, er is geen oordeel, alleen de ervaring, die via bewustzijn gedeeld kan worden. De ander is een andere jij. Dan is er eenheid en totale acceptatie van jezelf en de ander, wat voelt als thuis ZIJN. Als je vanuit dit bewustzijn de ander iets aandoet, ervaar je direct dat je dit jezelf aandoet. De groep functioneert als eenheid, met allemaal losse individuele kwaliteiten, creaties en onderdelen, die weer samenvallen in een gezamenlijke Schepping, verbonden als co-creators in het grote Scheppingsplan, een ieder geleid door het Scheppende Hart*4.  Met het aarden en integreren van dit veld krijgt het Watermantijdperk en -bewustzijn wortels. Deze wortels willen groeien zodat dit tijdperk tot bloei kan komen. De kosmische wond van Cheiron in Waterman in de eclips is in dit proces een katalysator en stuwt ons naar Meesterschap. Cheiron staat nog tot begin 2011 in Waterman. scheppendhart           

Afbeelding: ‘Het Scheppend Hart’ 
door Wilka Zelders http://www.shadeshifter.nl

Praktische info over de eclips.
De zonsverduistering van 7 februari 2008 is een uitzonderlijk krachtigezonsverduistering*5. Deze ringvormige zonsverduistering bereikt om 3:57 GMT de maximale verduistering ter plaatse. De energetische imprint voor de wereld is om 3:45 GMT, 4:45 Europese tijd. Deze zonsverduistering is niet in Nederland en België te zien. Deze eclips start op Antarctica en is zichtbaar op het zuidelijk halfrond o.a. in Zuidoost Australië en Nieuw Zeeland. De volledige verduistering duurt 2 minuten en 12 seconden; dit betekent dat de energie van deze eclips ongeveer 2 jaar en 2,5 maand doorwerkt.
 
Bronvermelding:
*1 Artikel ‘Pluto ingress into Capricorn’ door Shane Ward. http://www.authorsden.com/visit/viewarticle.asp?AuthorID=13254
*2 Sabian-symbool uit het boek: ‘Astrologische mandala’ De cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen. Geschreven door Dane Rudhyar ISBN: 90 6271 906.6
*3 Doreen Virtue, Ph.D. heeft onderzoek gedaan naar nieuwetijdskinderen en verschillende boeken geschreven en cd’s uitgebracht over Indigo-, Kristal- en Regenboogkinderen.www.thecrystalchildren.com en http://www.angeltherapy.com  
*4 Kijk voor meer uitleg over het verschil tussen Creatie en Schepping als mede Schepper van het grote Scheppingsplan in mijn jaarartikel over 2008 ‘Oogsten’. www.inzichten.com/artikelen/artikelen.php?det=14
*5 Boek Eclipses, geschreven door Celeste Teal. ISBN: 978-0-7387-0771-6. Uitgeverij Llewellyn.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.