Transformatie van 'Het Gewonde Mannelijke'

Goede Vrijdag 25 maart 2005

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 22-03-2005

Goede Vrijdag 25 maart 2005, is dit jaar wel een heel bijzondere Goede Vrijdag. Dit jaar komt op deze dag, de kruisiging van Christus, samen met de Maria boodschap. In de Maria boodschap verschijnt Aartsengel Gabriël aan Maria en vertelt haar dat zij de drager is van het Christuskind. En precies negen maanden later wordt Jezus geboren (25 december). Het samenkomen van Goede Vrijdag, de Maria boodschap en Volle Maan is in onze moderne jaartelling nog niet voorgekomen. (Bron:Astrotwolist@yahoogroups.com bericht van 2 februari 2005.) bericht van 2 februari 2005.) De conceptie en het sterven. De cyclus is rond, het is vol-bracht.
 
Deze symboliek is verbonden met de energie van de Volle Maan van 25 maart 2005 21uur58 MET Utrecht. Met Volle Maan komt dat, wat we met Nieuwe Maan gezaaid hebben, tot volle wasdom, ontkieming. De blauwdruk komt tot leven. De energie van het zaadje wordt vol.
 
Horoscoop van de Volle Maan van 25 maart 2005, 21.58 MET Utrecht
De energie die tijdens deze Volle Maan geaard wordt, is al een tijdje werkzaam en zal ook na de Volle Maan nog doorwerken. Volle Maan is echter het beste moment om deze energie te ontvangen en te integreren. Ook zijn de energieën tijdens deze Volle Maan optimaal voor transformatie van het gewonde ‘Heilige Mannelijke’. Dit komt doordat Mars, het archetype van het mannelijke een synthese kan maken met de bekrachtigde en liefdevolle Kosmische instroom van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat IS', van de Bron. (Mars conj. Cheiron, oppositie Zwarte Maan conj. Saturnus en Zwarte Zon conj. in Kreeft)
 
De Zwarte Maan, die staat voor de Kosmische kern/oerkwaliteit, staat al een tijdje in Kreeft. Deze Zwarte Maan maakt in dit dierenriemteken een dans met Saturnus, ‘de vormgever, DE VADER, de leraar en brenger van verantwoordelijkheid en de Zwarte Zon, die staat voor de Bron. De omstandigheden tijdens deze Volle Maan zijn zo, dat het gewonde ‘Heilige Mannelijke’ (Cheiron conj. Mars) heling kan ontvangen door een synthese aan te gaan met de oerkwaliteit (Zwarte Maan in Kreeft) van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat is’, de energie van de Bron (Zwarte Zon in Kreeft). Met het ‘Heilige Mannelijke’ bedoel ik de mannelijke kwaliteiten in ieder van ons, man en vrouw, die in liefde en balans is en waarin de dualiteit en de schaduwzijde zijn geïntegreerd. De heling is er op gericht de meer omvattende Kosmische waarden van ‘Het Heilige Mannelijke’ te herstellen. Dit gebeurt door de schaduwkanten van alle aspecten die betrekking hebben op het mannelijke in ons en de wereld en het handelen vanuit gebrek aan bewustzijn en respect voor vrijheid, liefdevol te integreren. (Cheiron in Waterman in het derde huis). De heling wordt tijdens deze Volle Maan gebracht door de enorm bekrachtigde en liefdevolle synthese met de Kosmische instroom van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat IS”, de Bron. Deze instroom van Kosmische energie wordt bekrachtigd door zegening en de energie van ‘HET IS’ (Pluto inconj. De Zwarte Maan, conj. De Draak) De energie van de Bron wordt tijdens deze Volle Maan ontvangen door vanuit jouw eigen kracht en Kosmische verbinding, inspiratie, de energie van de Kosmische instroom van de Bron op te pakken. (Uranus inconjunct gecorrigeerde Zwarte Maan in Leeuw in 9)
 
De Zon en de Maan maken ook een harmonieuze verbinding met de Kosmische oerkwaliteit van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat is’ en het gewonde ‘Heilige Mannelijke’ (Diabool tussen de Zon-Maan as en het Zwarte Maan kanaal en Cheiron/Mars). Door deze harmonieuze verbinding kan de synthese, de heling, op een soepele manier worden volbracht.
 
De cyclus van leven en dood
Het punt in de horoscoop waar wij optimaal functioneren, de top van onze prestatie, wordt ‘De Draak’ genoemd en vertegenwoordigt het maximale leven. Deze ‘Draak’ versterkt tijdens deze Volle Maan de kracht van de Kosmische oerkwaliteit van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat is’ van de Bron (‘Draak’conj. Zwarte Maan in Kreeft). De tegenpool van ‘De Draak’ is ‘Het Beest’ en vertegenwoordigt het diepste punt van rust, het sterven in de cyclus. ‘Het Beest’ staat tijdens deze Volle Maan samen met het gewonde ‘Heilige Mannelijke’ (Cheiron in Waterman, conj. Mars, Priapus en ‘Het Beest’) en verbindt daarmee de diepste rust, het sterven in de cyclus, met het gewonde ‘Heilige Mannelijke’.
De symboliek van ‘De Maria Boodschap’, het leven en ‘De Kruisiging’, het sterven, sluit hier naadloos aan op de energie van deze Volle Maan. Dit kan door een handeling geïntegreerd worden (Mars in het derde huis). Het gewonde mannelijke transformeert dus naar het niveau en waarden van ‘Het Heilige Mannelijke’. Het handelen is het mannelijke aspect in ieder mens, zowel man als vrouw. Door synthese van deze krachten tijdens deze Volle Maan, ontstaan er mogelijkheden om te kunnen gaan handelen vanuit ‘Het Heilige Mannelijke’.
 
Pluto
Pluto staat stil op deze dag. Als je het op een astrologische manier bekijkt vanuit de tijd en ruimte, waar het bewustzijn van de waarnemer zich bevindt: De Aarde. (Pluto direct). Dit geeft een bekrachtiging van ‘Al dat IS’. Pluto wordt vaak gezien als de planeet van macht en onmacht, maar die taak kan Pluto alleen maar vertolken als er geen acceptatie is. Als je een situatie niet accepteert, dan is de neiging aanwezig om deze te gaan controleren en dan ontstaat er macht. Je vecht dus tegen wat IS. Onmacht ontstaat ook vanuit een gebrek aan acceptatie. Je voelt je slachtoffer van de situatie en je bent dus niet bij machte om er iets aan te doen en gaat dan ook uit de acceptatie van het hier en nu. Je verlaat jezelf en neemt niet meer je ruimte in. Op het moment dat er geen acceptatie is naar ‘Het IS’, ben je bezig om de omgeving te veranderen en zodat jij je weer veilig kunt gaan voelen. Op dat moment ben je bezig met de ander en niet met jezelf. Maar de ander kan en mag je niet veranderen. Verandering is een keuze in de persoon zelf en kan alleen van binnenuit ontstaan. Het niet accepteren van de situatie is de wond in ons die oorlogen veroorzaakt, zowel persoonlijk als in het collectief. Dit maakt dat ‘Het Heilige Mannelijke’, het gewoon handelen vanuit HET IS ZOALS HET IS, geblokkeerd wordt. Uit heel wat praktijkervaring blijkt, dat je op een eenvoudige manier contact kunt krijgen met Moeder Aarde, als je helemaal in het hier en nu en in acceptatie bent van Het IS. Dus als jouw Pluto helemaal geleefd en geaccepteerd wordt. Het accepteren van HET IS, betekent trouwens niet dat je niets meer hoeft te doen. Op het moment dat je in acceptatie komt naar HET IS, dan kom je weer bij jezelf en dus op eigen grond. Helemaal in je aarding en totale rust. Vanuit deze staat van ZIJN kun je gaan handelen. En dan handel je vanuit kracht en kan de inspiratie van de Bron jou bereiken en is het dus niet nodig om te vechten of bang te zijn.
 
Pluto maakt op de dag van de Volle Maan alleen maar Kosmische verbindingen met Kosmische krachten (Pluto inconjunct Zwarte Maan), waardoor de besturing en bekrachtiging van deze energie vanuit het Kosmische niveau komt. Pluto bekrachtigt dus de instroom van de Kosmische oerkrachten van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat is’. Daarmee geeft Pluto zegening en bekrachtiging vanuit ‘HET IS’ aan de heling van 'Het Heilige Mannelijke en het handelen vanuit ‘Het Heilige Mannelijke’.
 
Het Heilige Huwelijk
De Zon staat samen met Venus, tijdens deze Volle Maan en brengt de energie van de liefde en ‘Het Heilige Vrouwelijke’ in. Met ‘Het Heilige Vrouwelijke’ bedoel ik de vrouwelijke kwaliteiten in ieder van ons, man en vrouw, die in liefde en balans zijn en waarin de dualiteit en de schaduwzijde dus zijn geïntegreerd. De energie van deze Volle Maan wordt gedragen en geaard door de verbinding tussen Zon en Maan. (De Zon in Ram conj. Venus en de Maan in Weegschaal). Het dragende en organiserende middelpunt van deze Volle Maan is De Liefde en ‘Het Heilige Vrouwelijke’. Dit wordt vormgegeven op de open manier van het creatieve en spontane innerlijk kind. Dit is de manier waarop je de energie van deze Volle Maan kunt ontvangen. (Zon-Venus-Mercurius in Ram in 5, maar maakt ook de verbinding met de gecorrigeerde Zwarte Maan in 9 in Leeuw actief).
 
De Volle Maan vindt plaats in de Weegschaal-Ram as, die staat voor het proces/verbinding tussen de mensen ‘ik en de ander’. De Maan zorgt als satelliet voor de aarding van de energie in een groep, ook het collectieve veld (Maan in het 11de huis). Het bij elkaar komen in een groep, voor de bewuste aarding van deze energie levert dus een positieve bijdrage. De Maansknopen, die de richting van de ontwikkeling van de energie aangeven, maken dat de energie stroomt naar Ram, naar dat wat nieuw, open en spontaan is (Noordermaansknoop in Ram). Maar de Zon in Ram vertegenwoordigt ook het nieuwe en spontane. Dit is de manier waarop wij de energie van deze Volle Maan het beste kunnen dragen en aarden, zonder oordeel. Hierdoor is het mogelijk dat de energie van het getransformeerde gewonde mannelijke, een harmonieuze verbinding maakt met ‘Het Heilige Vrouwelijke’ in ons en door ons in het collectieve veld en dus de wereld. Ook wel het Heilige Huwelijk genoemd. (Diabool tussen de Zon-Maan as en het Zwarte Maan kanaal en Cheiron/Mars).
 
Cheiron van Steenbok naar Waterman
Cheiron staat tijdens deze Volle Maan in Waterman. Vanaf 22 februari 2005 is Cheiron van Steenbok naar Waterman gegaan en zal in Waterman blijven tot 1 augustus 2005. Van 1 augustus tot 6 december staat hij weer in Steenbok, om de laatste loodjes van genezing in Steenbok te brengen. De heling van Cheiron in Steenbok brengt succes en zorg samen en maakt dat wij gaan kiezen voor kwaliteit en waarden waarin dualiteit is geïntegreerd en getransformeerd naar eenheid. Daarmee nemen wij verantwoordelijkheid voor onszelf en het grote geheel.
 
Vanaf 6 december 2005 tot begin 2011 zal Cheiron opnieuw door het dierenriemteken Waterman lopen. Deze stand verlevendigt de wonden van Waterman in onze herinnering, dus de wonden die zijn ontstaan toen Vrijheid, het Sociale veld, De Groep, Gelijkwaardigheid, Helderheid, Waarheid en Bewustzijn werden geschonden. Het liefdevol accepteren en genezen van deze wonden is nodig, zodat het Waterman tijdperk zich volledig kan gaan ontvouwen.
 
Cheiron ‘De gewonde Meester’ in Waterman
Cheiron in Waterman brengt ons ook in contact met angst voor de schaduwkant in ons en anderen. Vanuit de pijn om op Aarde te leven en het niet kunnen accepteren dat er dualiteit is in onze realiteit, wijzen we deze pijn af. De pijn is niet te verdragen. Tijdens de involutie van de Schepping zijn wij steeds meer en meer afgedaald in de stof/materie. Steeds als er weer iets pijnlijks gebeurde, lieten wij weer een stukje van onszelf achter. We zijn daardoor stof / materie gaan associëren met pijn.
 
Cheiron ‘De gewonde Meester’ in Waterman trok de conclusie: Meer en meer incarneren in de stof, incarneren (aarden) op de Aarde, veroorzaakt pijn en maakt dat je bewustzijn verliest. Je gaat steeds minder begrijpen en omvatten. De helderheid wordt steeds minder. Je raakt besmet, maar ook bang ook om gek te worden is een gevoel dat hoort bij Cheiron in Waterman. Grote verwarring over wat goed en slecht is, want de hele waarheid is afgebrokkeld. Het gewonde Meesterschap van Cheiron in Waterman wil niet meer verder de stof in, hij wil alleen nog maar helemaal licht zijn. Terug naar de Bron van voor de Oerknal, want daar was alles nog mooi en goed.
 
Maar door afwijzing van de pijnlijke ervaringen creëer je juist de opperste dualiteit. Want als je eenheid wilt creëren, dan kun je alleen maar door de transformatie heen gaan, door de ervaringen van pijn en het verlies van bewustzijn liefdevol te integreren. Want alles wat je afwijst wordt sterker en je trekt dit aspect dan juist van buitenaf naar je toe. Zie je eigen schaduw als een deel van het geheel en laat dus het oordeel naar deze aspecten van jezelf los, zodat ze kunnen integreren. Vanuit acceptatie van alles wat er is ‘HET IS’(Pluto), in het hier en nu, totaal hier zijn op Aarde, kan de integratie plaats vinden. Dan mag alles er weer zijn. Ook bij de ander mag alles er weer zijn en het oordeel valt dan weg. Liefde is de lijm van het universum. Door liefdevolle acceptatie heel je de pijn. Jezus ging deze weg, door het sterven heen. Hij creëerde voor het collectief een verbinding met het Christusbewustzijn, doordat hij door de transformatie van de dood heen ging, in volledige acceptatie, mededogen en liefde voor wat ‘de ander’ hem aandeed. Cheiron in Waterman kan dus heel veel verwarring veroorzaken, wees daarvan bewust.
 
Een kwaliteit van Cheiron in Waterman is het vormgeven van collectieve ideeën zonder dat je jouw individualiteit verliest. Maar ook individu kunnen zijn in het collectief. Ook maakt Cheiron in Waterman, dat je kritisch gaat staan tegenover het geloofssysteem van jezelf en anderen en dat er een enorme drang ontstaat om alleen perfectie te accepteren. De functie van Cheiron in Waterman is om een brug te slaan tussen het oude en het nieuwe en daar heb je een kritische blik voor nodig (Regenboogbrug tussen Saturnus en Uranus). Maar overdrijving leidt hier naar stilstand van de brugfunctie tussen oud en nieuw. De ideeën kunnen dan niet meer stromen. Ook hier geldt weer; accepteer de situatie zoals die IS als vertrekpunt, want achter de WAARHEID, ligt altijd weer een nieuwe waarheid. De groei in bewustzijn gaat oneindig door.
 
Heling voor Cheiron in Waterman
Tijdens de Volle Maan van 25 maart 2005 staat Cheiron dus in Waterman. De beschadigde waarden van Waterman, die betrekking hebben op verlies van; Vrijheid, het Sociale Veld, samen zijn in een Groep, Gelijkwaardigheid, Helderheid, Waarheid en Bewustzijn gaan een synthese aan met de oerenergie van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat is’. Dit brengt acceptatie van de pijn en genezing van het gewonde mannelijke (ook het handelen) in ieder van ons, zowel man als vrouw als in het collectieve veld. Herstel dus van Zorg, Koestering en Respect voor de waarden die Waterman vertegenwoordigt. Dan gaan wij weer kiezen voor kwaliteit (Zwarte Maan kristalliseert uit in d.m.v. de Diamant in Steenbok). De Planeet die heerst over Waterman, is Uranus. Deze planeet is op het moment van de Volle Maan ongeaspecteerd. Dat betekent dat er alleen maar invloed is van Kosmische spelers en verbindingen. Daardoor zal de kwaliteit van de transformatie van het gewonde mannelijke van spirituele/kosmische aard zijn (Cheiron in Waterman conj. Mars). De energie van de Bron, wordt tijdens deze Volle Maan ontvangen door vanuit je eigen kracht en kosmische verbinding, inspiratie, de energie van de Kosmische instroom van de Bron op te pakken (Uranus inconjunct gecorrigeerde Zwarte Maan in Leeuw in 9).
 
Mediteren bij Volle Maan
Het is van belang dat wij als mensheid, de energie van de Volle Maan van 25 maart 2005 bewust helpen aarden in onze systeem. En zo deze gift inbrengen in het collectieve veld. Dat geldt eigenlijk voor elke Volle Maan. Tijdens het exacte moment van Nieuwe Maan gaat de kosmos eventjes helemaal open. (Boek:‘Chiron’ Barbara Hand Clow) Dan kun je het zaadje van de Kosmische energieën ophalen en je daar mee verbinden. Gedurende de tijd van Nieuwe Maan naar Volle Maan, daalt de energie van het zaadje in. De Volle Maan is de energie van ontkiemen van het zaad. De aarding van de energie verloopt het beste als wij deze in vreugde en blijheid voor alles wat er is kunnen ontvangen. Het vol worden, het volbrengen, een geboorte. Naast meditatie is het erg belangrijk dat het ontkiemen van het zaad gevierd wordt. Vieren van binnenuit, ieder op zijn eigen manier. Ook hier mogen de dogma’s verdwijnen. (Cheiron in Waterman) Ook het ontvangen van de energie heeft het meeste effect als iedereen vanuit zijn eigenheid en totale acceptatie van wat IS, aanwezig mag zijn. Dan is er geen verkramping, dan IS het gewoon en kan de Kosmische energie op een optimale manier aarden tot op het diepste niveau.
 
Samenvatting
De instroom Kosmische energie wordt tijdens deze Volle Maan enorm bekrachtigd. Deze energie brengt door de verbinding die hij tijdens Volle Maan maakt, heling van het gewonde ‘Heilige Mannelijke’ tot stand, in ons en in de wereld. Ook de cyclus van Leven en Sterven wordt in deze horoscoop enorm benadrukt. En dan gaat het vooral om het mannelijke aspect dat door de pijn heen geholpen wordt naar heling toe. De heling is er dus op gericht de meer omvattende Kosmische waarden van ‘Het Heilige Mannelijke’ te herstellen en naar het Kosmische bewustzijnniveau te brengen. Door liefdevolle integratie van de schaduwkanten van alle aspecten die betrekking hebben op het Mannelijke in ons en in de wereld, komt deze synthese tot stand. Ook de pijn over het handelen vanuit gebrek aan bewustzijn en respect voor vrijheid, wordt op deze manier geheeld. (Cheiron in Waterman conj. Mars) De kracht voor de heling wordt gebracht door de enorm bekrachtigde en liefdevolle synthese met de Kosmische instroom van Zorg, Koestering en ‘Respect voor al wat IS” vanuit de Bron. Deze instroom van Kosmische energie wordt bekrachtigd door zegening en de energie van ‘HET IS’. Dus door acceptatie van de situatie zoals hij IS, als vertrekpunt voor veranderingen. Wij kunnen dan weer gaan handelen vanuit de Kosmische waarden van ‘Het Heilige Mannelijke’. En ‘Het Heilige Mannelijke’ kan dan weer een verbinding aangaan met ‘Het Heilige Vrouwelijke’, in ons en in de wereld. Ook wel ‘Het Heilige Huwelijk’ genoemd.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.