Op weg naar 'Kosmisch Mens' ZIJN

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 28-10-2004

(Als je niet astrologisch onderlegd bent, sla de astrologische informatie die tussen haakjes staat dan gewoon over.)
Op 1 oktober activeerde het eerste Pentagram de instroom van de energie van 'Het Heilige Vrouwelijke', de energie van 'het ene Hart'. De balans. De eenheid. De energie die binnenkwam was van een kosmisch niveau. De instroom van deze kosmische energie bracht de oplossingen voor het herstellen van de BALANS in de Schepping binnen. Dit vindt zijn weg gedurende de komende tijd in onze cellen en het collectief. Die instroom in de cellen gaf nogal wat bijwerkingen o.a.: Intense moeheid, griep en koorts, slapeloosheid als gevolg van de grote hoeveelheid energie en helderheid, gevoelens van opwinding, enthousiasme en diepe inzichten. Veel activiteit van de hersenen en daardoor hoofdpijnen en migraine, ook werkte dit soms door naar problemen met de ogen, pijnlijke tranende en/of prikkende ogen, lichtflitsen in de ogen, maar ook plotseling wazig zien. Problemen met de rug, o.a. door neurologische blokkades in de ruggenwervels. Stijfheid en pijnen in de spieren, pezen en gewrichten, enz. Ja, de integratie van de energie heeft nogal wat voeten in de aarde gehad en de integratie gaat nog steeds door. Ook oude emotionele blokkades spelen weer opnieuw op.
 
Cheiron
Je zult het waarschijnlijk wel gemerkt hebben, dat jouw persoonlijke trauma/wond (Cheiron) een hoofdrol speelt in de gebeurtenissen in deze voor de aardse Schepping zo belangrijke oktober maand. Ik heb het hier dus over jouw gewonde deel, je afgewezen schaduw, die het leven soms zo ingewikkeld en zwaar maakt. Dit is de herinnering aan het oertrauma van de oerknal, de splitsing die wij als wezens zijn gegaan, zodat GOD zichzelf kon gaan ervaren. Door steeds weer voor specialisaties en individualiteit te kiezen, raakten wij steeds verder af van GOD en de eenheid. Steeds dichter in de materie, steeds meer dichtheid van energie (de afdaling in dimensies). En terwijl wij steeds meer trauma's creëerden, raakten we meer en meer gewond en sloten wij de verbinding met de eenheid steeds verder af.
 
Dus nu op 1 oktober de energie voor heling van de eenheid binnen kwam stromen, werd ook de wond Cheiron weer op een nieuw niveau actief. Dit deel moet ook geïntegreerd worden in alles wat je bent en dat is niet altijd gemakkelijk. Jouw wond maakt dat je de eenheid die de kosmische verbinding actief maakt helemaal niet meer wilt zien en ervaren, simpel omdat het te pijnlijk is. Want als je de kosmische eenheid durft te ontvangen en te ervaren en je kijkt daarna met diezelfde ogen onze huidige wereld in, dan kan het heel veel pijn doen om te zien waar deze eenheid allemaal ontbreekt. Want als de wond actief wordt, dan wordt deze ook zichtbaar voor jou in de wereld om je heen. Het gevoel dat meestal opspeelt is ongeloof, moedeloosheid, machteloosheid, gelatenheid en heel veel pijn.
 
Cheiron de mythe
De Mythe van Cheiron*4 is het verhaal van een God die half Godmens en half paard is een Centaur. Hij is verwekt vanuit dierlijke paring, lust tussen zijn moeder Philyra een nimf en Cronos (Saturnus) zijn vader. Zijn moeder had zichzelf veranderd in een merrie om te vluchten voor de versierpogingen van zijn vader Cronos. Die veranderde zichzelf ook in een paard en verwekt alsnog Cheiron. Cheiron werd geboren als een wezen dat half paard en half God was. Hij werd direct na zijn geboorte verworpen door zijn moeder, die hem afstotelijk vond. Zijn vader had overspel gepleegd toen hij Cheiron verwekte en erkende Cheiron dus niet als zijn kind. Saturnus is ironisch genoeg de planeet van de verantwoordelijkheid. Cheiron werd later gevonden en opgevoed door Apollo, de God van muziek en voorspelling, hij was dichter en healer, een nobele God die stond voor jeugd, schoonheid, wijsheid en rechtvaardigheid. Hij hielp mensen zich te reinigen van hun schuld en zonden. Cheiron werd onder invloed van zijn opvoeding een wijze man als profeet, arts, leraar en muzikant. In sommige verhalen is hij ook astroloog. Hij bracht ook de hemelen in kaart en was homeopaat, de geneeswijze die werkzaam is voor oude wonden die nog steeds heling zoeken.
 
Cheiron raakt verwond door een pijl met dodelijk slangen (Hydra)-gif. Hij was dodelijk gewond, maar door zijn half God zijn, kon hij niet sterven. Hij heeft heel wat gedaan om de helse pijnen te verlichten en werd een groot healer. Hij kon alleen zichzelf niet helen. En uiteindelijk heeft hij de God Zeus gesmeekt om zijn onsterfelijkheid af te nemen zodat hij kon sterven. Volgens sommige verhalen werd hij getransformeerd in het dierenriemteken Boogschutter. Boogschutter is het teken dat bereikt wordt in de groei na Schorpioen. De Boogschutterenergie staat voor leraarschap, profeetschap en inspiratie, die bereikt wordt als je door het vuur van de transformatie van Schorpioen, de dood, bent geweest. Dan wordt je een inspiratie, voorbeeld en healer voor anderen.
 
De heling van Cheiron
Iedereen heeft zijn/haar Cheiron, zijn wond op een andere plaats in de horoscoop staan en heeft dus een andere wond om te helen. Door deze wond (Cheiron) liefdevol te erkennen (de situatie waarin jouw wereld/schepping nu verkeert) leg je dus een verbinding tussen je gewonde Menszijn en de steeds groter wordende instroom van je kosmische oorsprong (Zwarte Maan), dat deel van jou, dat ooit aan deze schepping is begonnen. Iedere keer weer op nieuwe niveaus en iedere keer is je kosmische verbinding een beetje meer open en geïntegreerd in het leven. Door deze verbinding tussen je liefdevol erkende wond (Cheiron) en jouw kosmische essentie (Zwarte Maan) laat jij je niet meer tegenhouden. Door toch te blijven staan in je kosmische verbinding, die jouw cadeautje voor de aarde vanuit de oorsprong (Zwarte Maan) weer actief maakt, ga je in contact met je liefdevol erkende wond (Cheiron) op weg om jouw stukje in het grote plan van de Schepping in te vullen. Dus in het hier en nu in deze realiteit handelen. De wond (Cheiron) en jouw kosmische verbinding met jouw oeroorsprong (Zwarte Maan) worden dan bondgenoten, die elkaar in beweging houden en je ook op het juiste pad brengen / houden. Dit is een schepping van polariteit en het omgaan met deze polariteit brengt de schepping tot leven. Er ontstaat actie. Een statische situatie van ZIJN en stilstand ontstaat als een van de polen ontbreekt. Maar het uiteindelijke doel van Cheiron en je wond is dus om het mogelijk te maken jouw kosmische verbinding te integreren op aarde en dus meesterschap te verwerven over jouw Kosmisch Mens zijn. Het meesterschap opgedaan door het omgaan met je wond, zal altijd een deel van je zijn en een gave om andere hier in bij te staan.
 

Maansverduistering 28 oktober 2004    05.07.20 MEZ Amsterdam.

Zo nu weer even terug naar de astrologische gebeurtenissen op 28 oktober 2004.
De energie van de Maansverduistering komt op een diep niveau het onderbewuste binnen en is feitelijk maar een moment actief, maar geeft een imprint in het onderbewuste die lang doorwerkt. Het is bekend, dat de werking van Zon en Maansverduisteringen tot wel een half jaar doorwerken. De energie die ons zal bereiken tijdens de Maansverduistering van 28 oktober, is er één die in een grotere beweging gedragen wordt door 'Het Heilige Vrouwelijke', de energie van het ene hart*3 (Sarosserie 6 Zuid). De hieronder beschreven energieën werken door middel van de totale imprint die de Maansverduistering maakt op ons in.
 
De Maansverduistering vindt plaats in de Schorpioen-Stier as. De Schorpioen Zon valt samen met 'De constellatie van waarheid en inzicht' door middel van de Zuidknoop.*2 Deze verbinding met het verleden brengt via het mannelijk actieve dagprincipe (Zon) nog eens extra input van waarheid en inzicht in jouw persoonlijke situatie, maar ook in onze collectieve processen (Zon conj. Zuidknoop in Schorpioen). De doortastende en altijd onderzoekende energie van de Schorpioen Zon heeft de waarden en waarheid vanuit het verleden doortastend in het bewustzijn gebracht. Vanuit dit weten en helemaal doorvoeld en begrepen hebben van deze inzichten is er de mogelijkheid een verbinding te leggen die een basis zal creëren van rust, stabiliteit, vertrouwen en genieten, die leidt naar transformatie van de realiteit. (Volle Maan in Stier in het 8ste huis)
 
De inwerking van deze Maansverduistering veroorzaakt dus een proces dat een nieuwe toekomst zal brengen met oplossingen voor die nieuwe basis vanuit rust, stabiliteit, vertrouwen en genieten. Dit gebeurt vanuit het onderbewuste en zal via het gevoel omhoog komen (Maan conjunct Noordknoop in Stier, in het 8ste huis). Door de Maansverduistering vindt er een imprint plaats in de realiteit van de Aarde. De Aarde komt tussen de Zon in Schorpioen en de Maan in Stier te staan en brengt hierdoor de inzichten en transformatie in haar realiteit. Voor onze tijdzone is er de mogelijkheid door het vuur van transformatie te gaan, omdat de Maansverduistering zich afspeelt in de 2-8 as van de horoscoop. De as van transformatie en materie.
 
Venus in Maagd
Venus staat voor onze tijdzone exact op de Ascendant tijdens deze Maansverduistering, de poort naar de wereld in Maagd. Hetgeen betekent, dat de invloed van het vrouwelijke de manier kleurt waardoor wij naar de wereld kijken. Je kijkt dus door een analyserende Maagd-bril naar de wereld. Dit betekent dus ook dat alle projecties en pijn die in jouw wereld aan het vrouwelijke kleven, zichtbaar worden in de wereld om je heen. Dus zowel de positieve projecties en zienswijzen als de negatieve. Je kijkt door deze bril de wereld in. En alles wordt erdoor gekleurd. Je kunt er niet meer omheen. Je moet je pijn en frustratie omtrent het vrouwelijke wel onder ogen zien, tijdens invloed van deze Maansverduistering. Er is geen verbergen meer aan. Want de Maansverduistering werkt in op je onderbewustzijn en maakt dat wat zorgvuldig is opgeborgen naar de oppervlakte komt. En door de bril van jouw beeld van het vrouwelijke zichtbaar wordt.
 
Mars in Weegschaal
Mars, het archetype voor het mannelijke principe, maakt op een harmonieuze Weegschaal manier, een in aanleg positieve verbinding met Pluto, het archetype voor de Ziel. Hierdoor krijgt het mannelijke principe in ieder mens, man en vrouw, maar ook in het collectief de mogelijkheid en een kleine glimp te zien hoe te handelen in overeenstemming met de Ziel en hoe het grotere goed te bezien vanuit de persoonlijkheid, het IK (Pluto in Boogschutter sextiel Mars Weegschaal in het 1ste huis). Als je deze mogelijkheid benut, zul je kracht kunnen voelen, als het niet lukt ervaar je onmacht (Pluto). Het lagere mannelijke aspect in jezelf (zowel man als vrouw) te herkennen aan de dwingende stuwende energie, afgestemd op angst en overleven, krijgt hier dus de kans losgelaten te worden en te gaan handelen meer in overeenstemming met de Ziel.
 
Jupiter in Weegschaal
Jupiter, de planeet van de genezing, staat voor onze tijdzone in het 1ste huis, het levensgebied van de persoonlijkheid / het ego. De verbinding van Jupiter met de Zon trekt d.m.v. een 30 graden verbinding op een idealistische manier de hulpbronnen en oplossingen aan voor genezing van wonden vooral in het ego/persoonlijkheid (1ste Huis) uit het verleden, zodat op een praktische en concrete manier spirituele rijkdom kan terugvloeien in het leven, voor jou en het collectief (Jupiter semi-sextiel Zon en Zuidknoop). Om tot eenheid te komen, is het de bedoeling de dualiteit te integreren en zie dus ook de schaduwzijde van Jupiter die soms een te idealistische kijk heeft en daardoor niet handelt of onderscheid maakt maar denkt dat alles goed is.
 
Cheiron in Steenbok
Er word in deze oktobermaand van ons gevraagd te zorgen voor een balans tussen zorg voor jouw wond en succes tijdens het aarden en vormgeven hiervan (Cheiron in Steenbok*1). Cheiron staat nog in Steenbok tot 6 december 2005.
 
Voor onze tijdzone staat Cheiron in het 4de huis tijdens de Maansverduistering, dus vraagt de inwerking in het onderbewuste om de vorming van stevige wortels, het creëren van een basis, waaruit het succes in evenwicht is met de zorg voor jezelf en je gewonde menselijke trekjes die niet zo goed mee kunnen komen. Dus de balans in jezelf tussen het kosmische (Zwarte Maan) en het liefdevol erkende gewonde menselijke (Cheiron) brengen, als je het bekijkt vanuit het proces van bewustzijnsgroei.
 
Kosmische verbinding
Deze inzichten die je krijgt, zullen je in contact brengen met jouw oorsprong van buiten 'Het rad van Wedergeboorte', jouw Wezen, jouw kernkwaliteiten, jij als 'Kosmisch Mens' (Zon driehoek gecorrigeerde Zwarte Maan conj. MC. verbonden met 'De constellatie van waarheid en inzicht'*2 ). In de top van 'De Levensboom', het hoogste punt in de horoscoop, wordt de energie opgepakt d.m.v. Tweeling inzichten die je de 'eenheid in diversiteit' laat zien en de communicatie uittilt boven het persoonlijke niveau (Zwarte Maan in Tweelingen). Hier begint de weg naar volledige ontsluiting van jouw kosmische verbinding met de Bron tijdens deze Maansverduistering (oppakken van energie bij gecor. Zwarte Maan conj. MC. en Zwarte Maan conj. Zwarte Zon, dus het kanaal is helemaal open).
 

Pentagram van 28 oktober      23.45 MEZ Amsterdam

Dit Pentagram is erg exact, wel iets minder exact als het Pentagram van 1 oktober, maar nog steeds zeer bijzonder. (Een maximale orb van 2 graden.) Venus heeft niet meer zo'n hoofdrol in dit pentagram als in het pentagram van 1 oktober, want nog maar 2 van de 5 planeten in het Pentagram worden hier beïnvloed door Venus. (Saturnus en Jupiter) Op 1 oktober werd het merendeel van de planeten beheerst door Venus, die toen ook alleen maar kosmische afgestemde informatie ontving. De werking van het hart is nog steeds een voorwaarde om door de initiatie van het Pentagram te kunnen gaan. Dat is de wetmatigheid achter het Pentagram/Groot Quintiel. Een Quintiel werkt pas optimaal in een horoscoop, als de mens achter de horoscoop voldoende rijp is in zijn bewustzijn, om dit niveau te kunnen ontvangen en toepassen. Tot die tijd geeft het Quintiel veel verwarring of een gevoel van onmacht, omdat de werkelijke waarden niet begrepen worden. Dit komt omdat deze wijsheid en inzichten op kosmisch niveau liggen. Dat is volgens mij ook de reden dat het Groot Quintiel / Pentagram vaak gezien wordt als het symbool voor het 'Heilige Vrouwelijke'. Het gaat om innerlijke wijsheid en afstemming op de manier van 'het ene Hart' en om dat te vatten moet er besef zijn van de werkelijke waarden van het leven. Ook de poort/kijk naar de wereld, de Ascendant wordt positief beïnvloed door Venus (Venus sextiel Ascendant), hetgeen een liefdevolle kijk naar de wereld om je heen in aanleg bevordert.(voor onze tijdzone) De verbinding die Venus maakt met Jupiter (ruime conjunctie) maakt dat de genezing van het vrouwelijke en de liefde op het persoonlijke vlak een plaats inneemt in het Pentagram.
 

De planeten van het pentagram van 28 oktober.

Het verschil tussen het Pentagram van 1 oktober en die van 28 oktober is dat Jupiter nu de plaats heeft ingenomen van de Zon, die op 1 oktober een punt van het Pentagram innam. De waarden beschreven in het artikel 'Oktober de maand van het Heilige Vrouwelijke'*3, onder de omschrijving van de afzonderlijke planeten in dat artikel zijn voor Saturnus, Pluto, Uranus en onze satelliet de Maan nog steeds actueel, maar de informatie van de sterren zijn dat nu niet meer.
 
De planeten die samen het Pentagram vormen, zijn als het ware de wachters op de drempel. Als je balans en meesterschap hebt bereikt en dit op je eigen manier hebt geïntegreerd, op alle vijf de vlakken van het Pentagram, dan verbindt de energie van het pentagram je met initiatie naar de volgende stap op weg naar eenheid. De Pentagrampoort van 28 oktober brengt de inhouden op het persoonlijkheidsvlak en laat ons in ons dagelijks leven deze wijsheden integreren. Daarom kunnen gedragingen die niet meer passen, plaatsmaken, voor visie en overtuigingen die meer in overeenstemming zijn met kosmische oerinhouden van onze Schepping. De onderstaande beschrijvingen zijn alleen voor onze tijdzone.

Pluto in Boogschutter in 5
Brengt ons het proces van kracht/macht en onmacht over de idealistische stroom van creatie. Waarin je vanuit openheid en speelsheid van het innerlijke kind, de kosmische stroom op een creatieve wijze vormgeeft. Het is de bedoeling dat je de Ziel (Pluto) dit proces laat leiden en gevoelens van macht en onmacht verschijnen als je moeite hebt, met het in overgave gaan naar de Ziel toe. De Ziel kan d.m.v. inspiratie de creatieve stroom opgang brengen en alleen op een speelse manier in samenwerking met je Ziel kun je deze energie hanteren. Hou wel in de gaten of je nog in contact blijft met de realiteit en dat de bril niet al te roze wordt (schaduwzijde van Boogschutter).
 
Maan in Stier in 10
Het punt in het Pentagram van de Maan vraagt van ons een basis vorm te geven in de samenleving van vertrouwen, genieten en dus rust en stabiliteit. Kortom een basis. Het gebruiken van je talenten en alle eigenschappen in jezelf, waarmee je dus jezelf neer kan zetten in de samenleving op een geaarde manier. Het meesterschap moet dus juist heel goed geaard zijn in de samenleving. Er is geen terugtrekken in je eigen wereldje bij, als je door deze initiatie wilt gaan. Er wordt dus gevraagd vorm te geven wat voor jouw basisbehoefte nodig is in de samenleving. Ga staan en schep die basis, zet het neer door gebruik te maken van je talenten en jouw ervaringen opgedaan tijdens al die jaren van hard werken aan je groei en het transformeren van je leven, naar wie je in Wezen bent. Deze ervaringen heb je verinnerlijkt en horen nu tot jouw waarden en vormen nu dus jouw basis. Maar let op de schaduwkant van Stier in 10, die zich kenmerkt door te veel veiligheid willen en dus star en onbuigzaam vast blijven houden aan je eigen structuur en toch ook wel een bepaalde mate van luiheid.
 
Jupiter in Weegschaal in 3 conj. IC
Deze 'Grote Genezer' is als één van de punten van het Pentagram, de brenger van communicatie en kennis/begrijpen van oplossingen. Jupiter staat voor onze tijdzone samen met de IC, de basis in de horoscoop, de basis van 'De Levensboom'. Die dus genezing van de wortels en onze verbinding met de aarde heelt. De schaduwkant van Jupiter is overdrijven en een te idealistische kijk hebben, die niet overeenstemt met de werkelijkheid. Daarom is het heel belangrijk met je voeten op de grond te blijven, geaard in de basis van 'De Levensboom'. Anders kun je nog wel eens bedrogen uitkomen, als je door een te roze bril gekeken hebt. Je kunt je eigen realiteit zelf scheppen, maar deze moet wel verbinding maken met de realiteit van de wereld. Als je alleen leeft in je eigen wereld, dan kom je dus niet verder als deze eigen wereld. En na een tijdje kom je er dan achter dat je een leugen leeft. Verbind je idealisme en balansherstellende inzichten dus met de werkelijkheid van de aarde, de basis van 'De levensboom' (IC) en de relatie met de ander.(Weegschaal) De plaatsing van Jupiter in Weegschaal kan ervoor zorgen dat je alleen maar de mooie dingen wilt zien. Maar let dus op, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Liefde is niet altijd alleen maar lief zijn, soms is het heel liefdevol om duidelijk een grens aan te geven. Jupiter brengt dus de mogelijkheid de dualiteit om te zetten in polariteit en daar de eenheid in te ervaren.
 
Zwarte lichten conj. in Kreeft in 12
De Zwarte Lichten geven aan waar en hoe de verbinding met kosmische instroom tot stand komt. Zwarte Maan en Zwarte Zon staan samen tijdens de vorming van dit Pentagram, waardoor het Zwarte Maankanaal, de verbinding met je oorsprong, jouw Bron, helemaal open staat. Door de samenstand met de Zwarte Zon is de instroom van de kosmische energie (Zw.M.) niet te conditioneren. Je kunt hier de instroom van kosmische energie alleen maar als een cadeautje van de Schepper ontvangen. De kosmische bedoeling van jouw leven (over vele levens heen bezien) en het collectief, kan helemaal binnenkomen, aarden en uitkristalliseren in de realiteit van hier en nu en de alledaagse zaken (Zwarte Maan conj. Zwarte Zon in 12 in Kreeft oppositie Priapus en Diamant in 6de huis in Steenbok). Cheiron, de wond, staat in een ruime oppositie/conjunctie in de kosmische as, dit betekent dat er balans en verbinding gebracht moeten worden tussen de scheppingswond van Cheiron met de Kosmische verbindingen van de Zwarte Lichten. De wond kan integreren in het licht en de liefde van jouw kosmische licht. Dit is dus een kans om eenheid te ervaren in onze realiteit, hier en nu en te gaan leven. Alles wat tussen jou en de Bron staat, kan nu dus worden uitgewerkt, om de kosmische integratie te laten plaats vinden, zodat je Kosmisch Mens kunt worden.
 
Saturnus in Kreeft in 12 en jouw kosmische verbinding
Dit punt van het Pentagram is de wachter in de poort van het verantwoordelijk vormgeven van jouw besef van wat God, religie en eenheid nu is, op een zorgzame en koesterende manier. De informatie van de oerbedoeling van de schepping en het gevoel van eenheid kan vrij eenvoudig helemaal indalen, door het open kanaal van de Zwarte Maan (Zwarte Maan conj. Zwarte Zon in 12). Je kan dus helemaal in contact komen met jouw ZIJN. Saturnus vraagt dus wel om actief een vorm te vinden voor deze kosmische stroom en je niet terug te trekken uit het leven wat de schaduwkant van het 12de huis is. Ook is het belangrijk dat je niet de slachtofferrol aanneemt, door de zorgen van de hele wereld op je nek te nemen (schaduwzijde van Kreeft). Want dan kun je niet meer vormgeven vanuit eenheid, maar zorgt de pijn en het verdriet voor een verwijtende toon. Gebruik je onderscheidingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel om grenzen (Saturnus) aan te geven naar jezelf en anderen om je heen. Zie wat voor jou is en dus past bij jouw plekje in het grote plan van de Schepping (Zwarte Maan) want iedereen heeft een eigen stukje van de grote puzzel in het grotere plan en neem dus verantwoordelijkheid om dit te scheppen.
 
Uranus in Vissen in 8
Vanuit puur bewustzijn, levert Uranus ons de helderheid en het inzicht over het kosmische proces van transformatie naar eenheid. De schaduwkant is, dat je je verheft boven een ander. Uranus kan zich nog wel eens tegoed voelen voor een ander. Dit is gedrag dat al vanaf Atlantis aanwezig is in onze Schepping en voor 'Lichtwerkers' DE grote valkuil is. Alleen vanuit gelijkwaardigheid, dat een belangrijk aspect is van Uranus, kun je eenheid bereiken. Omdat Uranus voor onze tijdzone in het 8ste huis staat, hebben wij de mogelijkheid Uranus te reinigen en te transformeren, (door de dood te laten gaan), waarna voor jou het Waterman- of Aquariustijdperk kan gaan aanbreken.
 

Aquariusmeesterschap

Uranus is heerser van het Aquariustijdperk (Watermantijdperk). Vanuit het oude astrologische 'Herensysteem' doet Mercurius ook een duit in het zakje van het Aquariustijdperk en staat o.a. voor verbinding en communicatie. In het Aquariustijdperk, zal de taak van Mercurius veranderen. Tot nu toe was Mercurius, ook wel Hermes genoemd, een archetype die de boodschapper was van de goden. Hij pendelde dus heen en weer tussen dimensies. Hermes had in de oudheid een meer beschouwende taak. Maar als wij volledig 'Kosmisch Mens' worden, dan zijn wij God en Mens, dus dan zijn wij zelf de boodschapper. De functie van Mercurius wordt dan de taak van verbinden. Aangezien heel veel in onze wereld niet meer met elkaar verbonden is, ontstaan door het proces van indaling vanaf de oerknal die wij gegaan zijn, is verbinden HET werk voor het nieuwe Aquariustijdperk.
 
De heerschappij van Uranus in het Aquariustijdperk, brengt ons een nieuw soort meesterschap. Wij hebben in het vorige tijdperk, die van Vissen het meesterschap gekend van meesters die als goeroe de mensheid de oerwijsheid van God kwamen onderwijzen, op een beschouwende manier (De Hermes van het verleden). Maar in het Aquariustijdperk is dit niet meer gepast. Uranus vraagt om gelijkwaardigheid en genialiteit. Geïntegreerd in ieder van ons. De Aquariusmeester groeit en leeft tussen de mensen en met de mensen als een broeder of zuster. Misschien heb je het zelf al gemerkt de afgelopen tijd, dat je soms via een korte blik, ogen die elkaar kruisen, informatie uitwisselt van Wezen naar Wezen, gewoon in de supermarkt of op straat. In het loopje door. Dit zijn de eerste tekenen van afstemming op het zich aandienende Aquariustijdperk. Dat wat jij hebt ervaren in je leven, is een schat aan informatie (aanwezig in jouw energiesysteem) voor de mensen om je heen en kan op een hele simpele manier worden overgedragen aan een anderWezen datop zoek is naar antwoorden. En op deze manier ontvang jij natuurlijk ook jouwinzichten en nieuwe mogelijkheden. Ook de ervaringen en woorden van die buurman die altijd nors is, kunnen jou ineens een groot inzicht geven. Overdracht van bewustzijn, van Wezen tot Wezen. Vanuit totale gelijkwaardigheid, uitwisseling tussen mensen/wezens vanuit alle lagen van de bevolking, allerlei achtergronden en verschillende ervaringen. Ik heb het hier over gelijkwaardigheid en interesse voor uitwisseling / communicatie, vanuit alle niveaus van je ZIJN. In het Aquariustijdperk gaat het er om, dat de eenheid van onze oeroorsprong (Zwarte Maan) samen komt met de ontwikkelde individualiteit van ons mens zijn. Dat is leven als 'Kosmisch Mens', een Aquariusmeester.
 

Samenvatting

Het Pentagram van 1 oktober opent dus de kosmische waarden in ons innerlijk, in ons hart. De energie van 'Het Lagere Mannelijke' de doorduwende energie in ons, die zijn basis heeft in angst, kreeg met de Zonsverduistering van 14 oktober een kans om verbinding te maken met de Ziel en evenwicht te scheppen in het mannelijke en vrouwelijke in ieder van ons en de samenleving. De Maansverduistering werkt in op je onderbewuste en zal de waarden die je hebt kunnen blootleggen in je proces en onderzoek naar het verleden, een imprint in jouw aardse realiteit geven, zodat er transformatie ontstaat naar een toekomst van rust, stabiliteit, vertrouwen en genieten. De vorming van het Pentagram later op de dag, vlak voor middernacht in onze tijdzone, zal oplossingen aandragen voor het scheppen van eenheid volgens het oerplan van de Schepper. Ieder zal dit vorm geven op zijn eigen unieke wijze. Maar in dit Pentagram is het dus nodig deze inzichten te verbinden met de realiteit om je heen, anders verlies je de verbinding met deze Schepping. Alle vijf punten van het Pentagram werken dus als leidraad voor het creëren van jouw persoonlijke initiatie op weg naar de nieuwe aarde/realiteit. De Maansverduistering brengt de transformatie en het Pentagram van 28 oktober geeft dus de mogelijkheid voor initiatie van het volgende niveau op weg naar ons leven als 'Kosmisch Mens', iederop zijn eigen ontwikkelingsniveau. Al deze informatie wordt nu in deze tijd in onze realiteit/collectief gebracht. Dat betekent dus, dat er vanaf nu informatie aanwezig is in het collectief, die mogelijkheden geeft om als 'Kosmisch Mens' te gaan leven. Stapje voor stapje op je eigen manier. Als Aquariusmeester. Op een gelijkwaardige manier, bewustzijn uitwisselend in een flits, in een blik van ogen die elkaar kruisen, maar ook door communicatie en gewoon te ZIJN wie je in WEZEN bent en dus te leven als nieuwe Aquariusmeester, gewoon als mens met jouw actieve bewustzijn tussen de mensen. Je kunt je steeds weer opnieuw afstemmen op deze energieën. Alle vier de astrologische gebeurtenissen van oktober 2004 afzonderlijk (d.m.v. je intentie tijdens meditatie), waardoor je de werking van deze momenten steeds op een bewuste manier opnieuw kan activeren en de inzichten van deze initiatie, weer tot je kunnen komen. Als maar één mens deze initiatie is doorgegaan, dan zijn deze waarden (informatie) geaard in ons collectief en dus beschikbaar voor de hele mensheid.
 
Bronvermelding:
*1 'Chiron' van Barabara Hand Clow
*2 Mijn artikel van 24 juli 2004 'De constellatie van waarheid en inzicht', groot driehoek tussen Uranus, Zuidknoop en Zwarte Maankanaal. Deze constellatie is ontstaan direct na de Zon-Venus eclips van 8 juni 2004 en is actief tot begin december 2004.
*3 Mijn artikel 'Oktober de maand van het Heilige Vrouwelijke'. Waarin de instroom van de kosmische energieën van oktober worden beschreven.
*4 'Chiron and the healing journey' van Melanie Reinhart.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.