Oogsten

Astrologisch jaarartikel 2008

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 27-12-2007

Dit is het astrologische jaarartikel voor 2008, geschreven om inzicht te geven in de processen die de groei van bewustzijn bevorderen en in de integratie van de Bron; de eenheid in de mens. Je kunt je gratis abonneren via deze site en je ontvangt dan een paar keer per jaar een artikel over de lopende processen van deze innerlijke groei van de mens en het collectief. 
 
2008 kan een zeer roerig jaar worden. Bestuurders willen hun stempel drukken en meer en meer maatschappelijke structuur opleggen. De bevolking is de betutteling van de bestuurders meer dan zat, dit zal zijn uitwerking hebben in het komende jaar. In 2008 oogsten we wat we gezaaid hebben. Er is ook een grote behoefte aan samenhang in de sociale gemeenschap. Voor de spirituele mens is 2008 een belangrijk jaar, waarin grote groei doorgemaakt kan worden en voor sommige zelfs gezien kan worden als het jaar van de grote doorbraak. Autonomie en autoriteit zijn o.a. sleutelwoorden voor 2008.
 
De blauwdruk voor het jaar 2008
scorpius1-1-2008 0:00 uur GMT, Greenwich (wereldhoroscoop voor 2008)
De Noordelijke maansknoop is de richtingaangever van wat de Ziel wil ontwikkelen en dit uit zich in een verlangen. Daardoor ontstaat er een drijfveer om met het betreffende thema iets te doen. De Noordelijke maansknoop staat in de blauwdruk voor 2008 op de eerste graad van Vissen. Deze 1ste graad Vissen staat voor het oogsten van wat je gezaaid hebt; de afrekening. ‘Het samenkomen van alle factoren die men daarvoor heeft ontleend in een uiteindelijke gemeenschapservaring.' *1 We zijn op dit moment alle factoren of aspecten van onszelf aan het integreren, om innerlijk tot eenheid te komen. We hebben de mogelijkheid op dit moment om door grote transformaties te gaan (Zwarte Maan in Schorpioen), zodat ons ZIJN kan integreren in onze persoonlijkheid en we kunnen leven vanuit wie wij in Wezen zijn. Ook voor het collectief is dit een afronding en het opmaken van de balans.
 
Creatie of Schepping?
De eenheid die bereikt wil worden, heeft vooral te maken met de manier waarop wij ons creatief uiten, met wat wij neerzetten, Creëren en Scheppen. (Noordelijke Maansknoop in 5de huis.) Samen met mijn vriendin Wilka Zelders*2 kwamen wij tot de conclusie dat er grof weg twee verschillende vormen zijn waarmee je iets kunt neerzetten. De ene is Creatie en de andere Schepping. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel: De ene is de drie-dimensionele manier en deze noemen we CREATIE. Met Creëren zetten we een doel neer en vanaf dat moment gaan we op zoek naar hulpbronnen, krachten in en buiten onszelf, die ons kunnen helpen om deze Creatie vorm te geven. We maken daarbij gebruik van de elementale levenskrachten, zowel van de natuur als van andere mensen, om ons doel te bereiken. Vaker wel dan niet is dit een persoonlijk doel, waaraan deze elementaalkrachten en –wezens dienstbaar worden gemaakt. Een goede ondernemer weet feilloos mensen te vinden die ingezet kunnen worden voor het gewenste resultaat. Dit is onze manier van Creëren geworden. Dat is niet altijd zo geweest. Ergens tijdens de afdaling de stof in, zijn wij overgestapt op deze manier van leven en creëren.                                                                                                                      

Afbeelding: 'Het Scheppend Hart' door Wilka Zelders
http://www.shadeshifter.nl
scheppendhartDe andere manier noemen we SCHEPPEN. Hier zijn wij verbonden met de Bron en onze innerlijke wereld. De energie van de Bron stroomt door je heen en laat vanuit het principe van overvloed alles wat je nodig hebt van binnenuit ontstaan. Je krijgt ook hier de juiste mensen op je pad en de krachten en voeding die je nodig hebt. Het grote verschil is, dat de impuls vanuit de eenheid, vanuit de Bron komt en dus verbonden is met het grote geheel en het Scheppingsplan. Je wordt een mede-Schepper van het grote Scheppingsplan. Deze methode kan pas optimaal tot manifestatie komen als je de Bron hebt geïntegreerd in je cellen, als je het helemaal bent. Vanuit het ZIJN leven, betekent niet dat je dus niets hoeft te doen. Doordat je met je cellen, via je geïntegreerde lichtlichamen, één bent met de Bron, kun je de impulsen die je van binnenuit krijgt gewoon volgen. Je laat het dus ontvouwen in het moment. Er ontstaan synchroniciteit en co-creatie met anderen, die enorme vreugde, liefde en vrede genereren. Er is dus geen plan meer dat alleen een persoonlijk doel dient. Het Scheppingsplan waarin je mede-Schepper bent, ontvouwt zich in het nu. Het is heel goed te begrijpen dat deze methode van Scheppen op een gegeven moment niet meer kon werken en uitmondde in chaos, doordat we soms geen verbinding meer hadden met de Bron. Maar nu we de Bron weer aan het integreren zijn in ons dagelijks leven, kan deze methode van Scheppen weer tot levenskunst worden verheven.
 
De horizontale stroom van Creatie is de manier waarop we gewend zijn iets neer te zetten en ons creatief te uiten en de verticale stroom van Schepping moet daar nu in worden geïntegreerd. Op dit moment botsen ze vaak nog in ons en zijn wij ons niet altijd bewust welke stroom van energie wij gebruiken. In het collectief is diezelfde integratie gaande, waardoor het op dit moment niet altijd meevalt om iets neer te zetten. Volgens mij zijn er ook transformaties gaande in de wereld van materie (Tweede dimensie *3), waar de elementaalwezens regeren. (Priapus of terwijl aardingspunt van de Zwarte Maan in Stier. Jaarblauwdruk 2008.) Waar het in 2008 om gaat bij de Noordelijke Maansknoop in Vissen in het 5de huis, is het verlangen om vanuit het ZIJN, vanuit de eenheid te Scheppen.
 
Eenheid in het groepsbewustzijn
Op 7 januari 2008 neemt de Noordelijke Maansknoop alweer een nieuwe kracht aan, namelijk Waterman en blijft daar tot 27 juli 2009. (De gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop (True Node) staat in de blauwdruk voor 2008 ook in de 30ste graad van Waterman.)  De blauwdruk van het jaar blijft van kracht, maar doordat er al zo snel een wisseling is in de energie, is het Watermanprincipe voor 2008 zeker zo belangrijk. De Maansknopen lopen altijd terug, daarom staat de Noordelijke Maansknoop in de 30ste graad van Waterman. De 30ste graad van Waterman draagt de betekenis: ’Iemand die met succes uit zijn metamorfose tevoorschijn is gekomen wordt een geestelijke broederschap geopenbaard, welke diep in het verleden van een zeer oude cultuur is geworteld en waarin het bewustzijn van vele individuen is samengesmolten tot een stralend licht van een eensgezind bewustzijn.’…‘Voor de persoon die een bewustzijn heeft dat open staat en die een diep gevoel voor zelftranscendentie heeft, bestaat de mogelijkheid in aanraking te komen met hogere vormen van bestaan’.*1
Het gaat hier om activatie en integratie van het Kristallijne groepsbewustzijn, de manier waarop bijvoorbeeld Kristalkinderen*4 bewustzijn gebruiken, het is hun thuis. (Ook Dolfijnen en Walvissen leven vanuit kosmisch groepsbewustzijn.) Zij ervaren geen afgescheidenheid in bewustzijn, maar zij zijn zich van alles tegelijkertijd bewust. Het bewustzijn van de Kristalkinderen is in eenheid. Dit besef van kosmisch groepsbewustzijn, maakt dat je sociaal volwassen bent. Je bent je bewust wie de ander is, er is geen oordeel, alleen de ervaring, die via bewustzijn gedeeld kan worden. Dan is er eenheid en totale acceptatie van jezelf en de ander, wat voelt als thuis ZIJN. Zoals Dane Rudhyar schrijft in bovengenoemde tekst, ‘het bewustzijn van vele individuen is samengesmolten tot een stralend licht van een eensgezind bewustzijn’. 
 
Het proces van de wisselende krachten van de Noordelijke Maansknoop geeft aan dat we eerst alle factoren of aspecten van onszelf integreren, om zo eenheid te bereiken, waarna wij de mogelijkheid hebben onszelf te verheffen tot een geïntegreerd groepsbewustzijn. In 2008 met de nadruk op de Zonsverduistering op 7 februari 2008, wordt het veld van het Kristallijne groepsbewustzijn zodanig geïntegreerd, dat het ter beschikking komt voor het collectief van de mensheid.
 
Meesterschap van Cheiron in Waterman
Al vanaf december 2005 zijn wij als collectief bezig om ons gewonde bewustzijn, groepsbewustzijn en sociale gemeenschapszin te helen. (Cheiron in Waterman.) De transformatie voor het collectief ontstaat als ieder op zijn of haar eigen manier door dit proces heen gaat. Dit proces loopt door tot begin 2011. Het Meesterschap van Cheiron in Waterman is o.a. het beseffen en ervaren van je bewustzijn vanuit de eenheid, zoals hiervoor beschreven. In dit proces worden wij ons ook bewust van het functioneren van onze gemeenschap. Vele komen nu tot de pijnlijke conclusie dat er bijna geen gemeenschapzin meer is, dat de samenhang tussen individuen vaak minimaal is. Iedereen gaat zijn enorm drukke weg en er is weinig geen tijd meer voor samenzijn met de groepen waartoe je behoort.
 
Voor sommigen is dat het bezoek aan Opa en Oma, waar alle broers en zussen dan met de kinderen zijn en je op een losse en vrolijke manier elkaar even treft en je je onderdeel kan voelen van iets dat groter is dan jezelf en dat jou ook draagt. Voor anderen is dit weer samenleven met een groep gelijkgestemden. Niet zoals de communes in de jaren ’60, maar nu ieder op eigen benen in een eigen huis, zelfstandig met eigen verantwoordelijkheid. Wat velen nu waarschijnlijk nog niet beseffen is dat dit verlangen, dat heel veel mensen al een aantal jaren zeer intens voelen, o.a. voortkomt uit het verlangen te kunnen leven vanuit het eenheids groepsbewustzijn, met anderen die dat ook willen. Zodat dit bewustzijn neergezet en geleefd kan worden in ons collectief. Het kosmische eenheids groepsbewustzijn geeft je zeer diep het gevoel gedragen te worden, door iets dat groter is dan jijzelf. Dit zijn de wortels van het Watermantijdperk, die willen groeien en zodat dit tijdperk tot bloei kan komen. En de kosmische wond van Cheiron in Waterman is daarin een katalysator en wil tot Meesterschap komen.
 
Velen voelen op dit moment dat er weinig tot geen sociale samenhang is in onze maatschappij. Het verlangen naar gemeenschapszin, zal op heel veel verschillende manieren en niveaus tot uiting kunnen komen. Op alle niveaus is er vooral behoefte om gemeenschapszin te voelen en te ervaren. Een gemeenschap waarin jij je gedragen voelt door iets wat groter is dan jezelf. Waarin je mag zijn wie je bent en je toch gesteund voelt, in wat jij bijdraagt in het geheel. Kijk voor meer uitleg over het persoonlijke proces van Cheiron in Waterman onder de bronvermelding van dit artikel *5.
 
Polariteit tussen structuur en vrijheid
Dit jaar in de jaarblauwdruk van 2008 staan Saturnus in Maagd in het 11de huis en Uranus in Vissen het 6de huis tegenover elkaar. Dit geeft o.a. spanning tussen het oude en het nieuwe en veroorzaakt een polarisatie van mensen die houvast zoeken in structuur of controle en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke bestuurlijke structuren, en de personen die vrijheid willen en in eenheid willen leven. Ook innerlijk is deze spanning te vinden. Als beide krachten samen komen in een synthese, dan los je dit probleem op en overstijg je ook de hiervoor beschreven kosmische wond van Cheiron in Waterman: het ontbreken van gemeenschapszin en kosmisch (groeps)bewustzijn. Saturnus in Maagd in het 11de huis wil structuur en verantwoordelijkheid brengen in het sociale veld, het veld van het groepsbewustzijn. Iedereen is een onderdeel van de sociale gemeenschap en kan daar iets inbrengen. Dit kan ook doorslaan in het willen beheersen van groepen mensen en van de sociale gemeenschap. Zoals betutteling van bestuurlijke organen, die maatschappelijke structuren willen afdwingen en ons daarmee verplichten in een bepaalde structuur te leven. Uranus in Vissen in het 6de huis wil in vrijheid en eenheid het eigen leven inrichten. De mensen die aangesproken worden door Uranus in Vissen, bezitten bewustzijn over het leven van de droom op Aarde;  leven vanuit de eenheid. Als de structuur van Saturnus met de bewustzijnsvelden van Uranus een synthese aangaat, wordt spanning omgezet in iets vruchtbaars. De vormkracht en verantwoordelijkheid van de groep zijn dus nodig om de helderheid van deze droom van ‘leven in eenheid’ tot realiteit te maken. En daarmee de sociale samenhang terug te brengen in onze samenleving en voor de voorlopers zelfs te kunnen gaan leven vanuit het Kosmische groepsbewustzijn. Ook heel praktisch zal dit allemaal mogelijk worden door nieuwe uitvindingen; bijvoorbeeld door energie (elektriciteit = Uranus) dienend te maken aan de groep. Misschien eindelijk de doorbraak van de nieuwe vrije energie?

Goddelijkheid, macht en onmacht
In de blauwdruk van 2008 staat Pluto in de 30ste  graad van Boogschutter. Het Sabian-symbool of wel het beeld van deze graad is: ‘De Paus zegent de gelovige. Het belichamen in de stoffelijke werkelijkheid van grote Beelden.’ Een Goddelijke representant zijn op Aarde. *1
Al op 26 januari 2008 wisselt Pluto van teken en gaat dan het dierenriemteken Steenbok in, waardoor de energie van Pluto in Steenbok in 2008 zeker van groot belang is. Pluto gaat van 26 januari 2008 tot 15 juni 2008 en vanaf 28 november 2008 tot ongeveer november 2024 door het dierenriemteken Steenbok. Dit betekent dat er wereldwijd macht en onmacht naar boven komt in deze periode ten aanzien van het bestuurlijke, bestuurlijke structuren, verantwoordelijkheden, autoriteit en autonomie. Dit kan betekenen dat er personen zijn die de bestuurlijke macht op gaan eisen. Of juist demonstraties en opstanden van burgers die hun ontevredenheid uiten over dit thema en de betutteling van het bestuurlijk apparaat meer dan zat zijn. Zoals begin december gebeurde in België. (Minimaal één graad voor de actuele stand, kan de energie al worden opgepakt, door mensen of situaties die daar gevoelig voor zijn.) Het Sabian-Symbool en beeld van de 1ste graad Steenbok is: ‘Te midden van de verzamelde stamleden doet een indiaans opperhoofd zijn recht op de macht gelden’……‘Het gaat om de macht en verantwoordelijkheid, besloten in iedere aanspraak op leiderschap. *1 ’  Het gaat hier om het doorstaan van ‘de Meesterproef’. Het dragen van gezag op een verantwoorde en doeltreffende wijze, op een manier die de groep waarop het gezag van toepassing is, dient.
 
Het persoonlijke proces
In het persoonlijke proces is het nu mogelijk voor de mensheid om goddelijke representant te zijn op Aarde. Mocht je daar als individu rijp voor ZIJN, dan betekent dit dus niet persé dat je in een keer verlicht zult zijn en blijven, want je groeit steeds in het integreren van je eigen Wezenskern, jouw Goddelijke vonk en eenheid met de Bron. Je blijft steeds aspecten in jezelf belichten om tot een steeds steviger, autonomer en stabielere uiting te komen van je eigen verbinding met de eenheid van de Bron. Het gaat erom de energie van ZIJN te integreren in de persoonlijkheid en in iedere cel van het lichaam. Pluto bekrachtigt met ‘HET IS’ dit proces en haalt de eventueel storende factoren omhoog, zodat deze getransformeerd kunnen worden.
 
Het is wel belangrijk dat je het ZIJN van een representant van het goddelijke niet te serieus, gewichtig en zwaar maakt. Pluto in Boogschutter wil het soms wat TE gewichtig en belangrijk maken.Handel wel vanuit essentie, maar maak het speels en hou het een beetje luchtig. (Pluto oppositie Out Of Bouds Mars in Tweelingen.) Je kunt dan iets neerzetten vanuit visie die de normale waarden overstijgt en hun oorsprong vinden in de Bron.
 
Voor de meeste mensen zal de Goddelijke representant met een sterke visie van buiten komen en niet innerlijk ervaren worden. Deze mensen belichamen de tegenpool van de Goddelijke representant, in dit geval Mars in de 30ste graad tweelingen in het 9de huis. Het beeld van de 30ste graad is: ‘Een schoonheidswedstrijd ten aanschouwe van een grote menigte op het strand.’ De uitleg:’ Het vaststellen van sociale maatschappelijke maatstaven door persoonlijke uitmuntendheid en wedijver.' *1 handelen de mensen vanuit een oppervlakkige visie en cultureel opgelegde waarden. Er wordt op een te luchtige en speelse manier gehandeld, zonder diepgang of betekenis. Van hot naar her vliegen, de ene bevlieging na de ander, zonder werkelijk iets van betekenis op te pikken of achter te laten. Als de diepere bedoeling of betekenis van het leven wordt afgewezen en dus niet geleefd wordt, dan is de kans heel groot dat deze van buitenaf opgelegd zal worden. (Pluto in Boogschutter in 3 oppositie O.O.B. Mars in Tweelingen in 9.)
 
De schakeling van Pluto naar de 1ste graad in Steenbok, betekent dat een ieder de macht, verantwoordelijkheid en autonomie als leider van zichzelf en het eigen leven op kan eisen. De mogelijkheid tot absoluut autonoom zelfbestuur. Beheersing van de eigen structuren in het leven, maar ook beheersing van de stof, materie.  Dit is ‘De Meesterproef’. Sommigen zullen deze macht naar buiten richten en de macht opeisen over de ander en het collectief. Mensen die niet verbonden zijn met hun innerlijke wereld, zullen meestal kiezen voor het naar buiten richten van deze kracht.
 
Het collectieve proces
Voor het collectief betekent dit de mogelijkheid dat een nieuwe representant van het Goddelijke zijn of haar positie in zou kunnen gaan nemen. Het zou ook kunnen gaan om iemand die een collectief beeld of symbool vertegenwoordigt voor de betreffende cultuur. Op dit gebied heeft het collectief de neiging om te handelen vanuit een oppervlakkige visie opgelegd door culturele maatstaven (Mars in de 30ste graad van Tweelingen)(oppositie van Pluto met Mars in Tweelingen in het 9de huis), maar de Plutonische kracht vraagt om het toevoegen van diepte en betekenis. De schakeling naar de 1ste graad Steenbok, maakt dat snel duidelijk wordt of deze persoon of personen, het gezag werkelijk kunnen dragen. Ook hier volgt ‘De Meesterproef’. Handelen deze persoon of personen, die symbool staan voor de betreffende cultuur en/ of goddelijk representant zijn van de cultuur, vanuit het collectieve belang of is honger naar macht de raadgever?
 
Collectieve reactie?
Boven beschreven krachten van Pluto worden uitvergroot door de energie van Jupiter. (Jupiter 3 graden 00’56 Steenbok= 4de graad.) Het Sabian-Symbool en beeld van deze graad is: ‘Een groep mensen is bezig een grote kano uit te rusten aan het begin van een reis over water’. Uitleg van deze graad: ‘Het vermogen om natuurlijke bronnen en basale vaardigheden te benutten om het groepsdoel te bereiken.’*1 Een hechte sociale groep mensen toont sterker dan ooit haar homogeniteit en gemeenschappelijke wil als zij besluit weg te trekken uit haar vertrouwde woongebied. Het boek van Dane Rudyar *1  heeft het over het brandpunt van concrete daden in termen van sociaal-politiek eigenbelang onder een bepaald soort uitvoerende macht. Voor het collectief zou dit kunnen betekenen dat een emotionele gebeurtenis een groepsreactie op gaat roepen (varen met een kano over water), waardoor mensen hun vertrouwde woonomgeving gaan verlaten.
 
Astrologische onderbouwing: Dit alles is ook weer verbonden met de wereldleiders of bestuurders van ons collectief door middel van de Zon in de blauwdruk van 2008 in de 10de graad van Steenbok. In blauwdrukken van bijna alle jaren (op 1 januari 00:00), staat de Zon op 10 of 11 graden Steenbok en is daarmee ook altijd verbonden in een samenstand met de Diamant. Dus deze betekenis heeft geen extra waarde voor 2008, maar heeft wel een functie in het doorgeven van kracht naar Mercurius, die alle energie ontvangt van Pluto, Jupiter, Zon en Diamant.
 
De kleinste planeet, groots in 2008
Mercurius ontvangt alle kracht van Pluto, Jupiter, Zon en Diamant, wat betekent dat dit hele kleine planeetje Mercurius een hele grote rol speelt in de blauwdruk voor 2008.
Mercurius staat in het 4de huis in de jaarblauwdruk, daarom zullen Mercuriale processen, die hieronder beschreven worden, de wortels en de basis bloot leggen. Ook onze verbinding met de Aarde, onze verantwoordelijkheid naar het Milieu zal zeer hoog op de agenda staan in de Politiek, maar ook daarbuiten. Mercurius staat dit jaar ook innig verbonden in een receptie met Saturnus, die het proces van bestuurt, verantwoordelijkheid, begrenzing en autonomie bestuurd. Daardoor krijgt Mercurius nog eens extra gewicht, vormkracht en autoriteit. Saturnus is ook nog eens de heer(ser) van Steenbok, de energie die het komende jaar de grote krachtmetingen draagt. En om de boven zichzelf uitgetilde kracht van zo’n klein planeetje compleet te maken, staat Mercurius ook nog eens ‘Out of Bounds’ in de jaarblauwdruk voor 2008. Dit betekent dat het bewustzijn behorend bij Mercurius niet beïnvloed kan worden door het dagbewustzijn van de Zon. (Mercurius gaat in de jaarhoroscoop buiten de maximale hoogte van de Zon.) Zie voor meer uitleg over wat ‘Out of Bounds’ betekent op mijn website www.inzichten.com in het jaarartikel 2006. De energie van Mercurius kan dus niet verstoord worden en kan zich in zijn eigen kracht en essentie maximaal ontvouwen.
 
Onbevangen
Mercurius is verbonden met kinderen en jonge mensen. Zij zijn het die contact kunnen maken zonder oordeel, open en onbevangen iets kunnen doen. Mercurius staat in de 19de graad van Steenbok. Het beeld en Sabian-symbool voor deze graad is: ‘Een vijfjarig kind draagt een tas vol boodschappen’ de uitleg van het beeld is: ‘Klaarstaan als de gelegenheid zich voordoet dat men gevraagd wordt sociale verantwoordelijkheid te aanvaarden die boven het gewone ontwikkelingsniveau dat men heeft uitgaat. Het ontstaan van een patroon van versnelde groei.' *1 Deze omschrijving van de graad waar Mercurius staat hoort helemaal bij een ‘Out of Bounds’ Mercurius, die buiten de normale parameters van zijn eigen kracht kan functioneren. Mercurius kan in 2008 de essentiële kracht van communicatie en contact van essentie tot essentie naar buiten brengen en deze ook nog eens vormkracht meegeven, die versnelde groei veroorzaakt. (Mercurius OOB in receptie met Saturnus en conjunct Pluto, Jupiter, Zon en Diamant.)

De essentie van Mercurius
Mercurius en zijn dondersvlugge energie; zoef zoef, dat was Mercurius. Altijd snel en in beweging. Mercurius staat het dichtste bij de Zon en wordt daarom ook wel de boodschapper van de Goden genoemd. Zelf niet verantwoordelijk, maar brengt de boodschap over van de ander. Legt contact tussen het ene punt van bewustzijn en het andere. Vandaar dat het verkeer aan Mercurius wordt toegeschreven. Kinderen en jonge mensen kunnen onbevangen en zonder oordeel iets overbrengen, dit is een Mercuriale vaardigheid. Mercurius regeert ook over het verstand en logica. Als wij ons verstand willen gebruiken, dan moet er een samenhang zijn tussen de losse feiten om iets nieuws te kunnen bedenken. Ook in communicatie hebben wij de kracht van contact nodig om een samenhangend verhaal naar buiten te brengen. Mercurius heeft contact met de essentie, brengt deze essentie over. Verbindt essentie met andere essentie. Maar ook niet meer dan dat en is dan weer vliegensvlug met iets anders bezig, dat weer net zo belangrijk is. Mercurius heeft in de eigen essentie geen mening, alles is goed en mag bestaan, naast elkaar. Daarom wordt Mercurius ook vaak als de Joker gezien, de nar en heerst hij over humor. De kracht van Mercurius veroorzaakt integratie. Hij legt contact van essentie(s) tot essentie(s) en geeft deze krachten de ruimte om te integreren.
 
De collectieve processen van Mercurius
Verkeer
Mercurius heerst over het verkeer. Hier is dus extra vormkracht en energie beschikbaar. Op een lager octaaf staat Saturnus voor begrenzing en malaise, de boeman. Zal in 2008 het gebruik van de auto in het verkeer aan banden worden gelegd, toch rekeningrijden? Er komt in ieder geval een proef volgend jaar bij Amsterdam. Het wegennet zal waarschijnlijk aan een kritische blik worden onderworpen (Saturnus in Maagd.) Maar ook het openbaar vervoer en andere vormen van vervoer komen in 2008 onder de aandacht, met als doel: begrenzing, uitzuivering of juist vormgeving en neerzetten van dat wat wél ‘de Meesterproef’ doorstaat. Mercurius zal ons tonen wat connectie van punt A naar punt B nu werkelijk inhoudt, in zijn ongeschonden bedoeling.
 
Handel
Mercurius beheerst de handel. Rasechte handelaren, handelen heel snel en vluchtig, leggen contact, brengen producten van A naar B en zijn daarna weer vliegensvlug verdwenen. Handel in bijvoorbeeld de groente, bloemen en planten, Nederland is er groot in. Wij zijn een handelsland bij uitstek. Het doorgeven van producten. Moderne handel is spelen met producten. Nederland wil een kenniseconomie zijn en blijven, dat hoort ook bij Mercurius. Door de innige verbondenheid (receptie) van Mercurius met Saturnus in 2008, zal ook de handel verantwoordelijkheid moeten nemen en grenzen tegenkomen. Zijn de producten die verkocht worden vrij van kinderarbeid, slavenarbeid, hoeveel vervuiling ontstaat er bij het produceren van een product. Maar er komt ook bewustzijn en verantwoordelijkheid te liggen bij het verhandelen zelf. Wat veroorzaakt het verhandelen van een product aan milieubelasting. Soms wordt er bijvoorbeeld met voedsel gespeculeerd en gaat een lading producten een paar keer Europa door. Dit veroorzaakt meer vrachtverkeer op de wegen, veel vervuiling en maakt dat uiteindelijk helemaal niemand meer iets verdient, omdat de kosten enorm stijgen.
 
Communicatie
Mercurius staat ook voor communicatie. Schrijvers en iedereen die werkt met het WOORD, wordt geleid door Mercurius. De innige verbinding (receptie) met de leraar Saturnus in Maagd zal kritiek en zelfkritiek vragen of in ieder geval een stukje uitzuivering waar dat gewenst is. De media zal dus mogelijk onder vuur komen te liggen. Misschien zelfs censuur, het aan banden leggen van de media in sommige landen. Het zou ook kunnen dat de media aangezet wordt om het essentiële te gaan verwoorden, om weer meer naar de essentie van het beroep te gaan. De journalist Joris Luijendijk schrijft over de subjectiviteit van de verslaggeving en het verval en de eenzijdig benadering van het nieuws dat wij nu voorgeschoteld krijgen. Met deze astrologische stand worden wij ons nog meer bewust dat nieuws en verslagen in de media, vaak maar één visie is en dat er nog veel meer benaderingen zijn van een gebeurtenis. Ook telefoon, mobiele netwerken, kabel en post kunnen beperkingen tegen komen en zullen dan meer verantwoordelijkheid moeten nemen.
 
Het persoonlijke proces
Als we het persoonlijke proces bekijken van alle energieën die Mercurius ontvangt in de jaarblauwdruk voor 2008, dan draait het om de Goddelijkheid in de mens die zichtbaar aan het worden is. Daarna wil het vraagstuk van autonoom en autoriteit ZIJN in je eigen leven uitgediept worden en wil dit alles tot in de essentie en vanuit essentie vormgegeven worden. Op een essentiële manier contact leggen, waaronder de essentie van het Goddelijke in jezelf en in de ander. Op een open en onbevangen manier jouw persoonlijke verbinding met de Bron integreren. Maar ook contact maken met de essentie van de Bron in andere personen, waardoor de essentie van die ander ook weer wordt opgeroepen en uitgenodigd om zich te manifesteren.
 
We hebben in 2008 ook de mogelijkheid kennis omhoog te laten komen vanuit het onderbewuste. (Mercurius ‘Out of Bounds’ Zuid.) Deze kennis tilt je uit boven je normale niveau van functioneren, met een sterk manifestatiepunt rond de zonsverduistering op 7 februari 2008. Mensen die niet met hun spirituele groei bezig zijn, zullen ook een versnelde groei doormaken.
 
Jonge leiders
Als je alle energieën samenvat die Mercurius in de blauwdruk voor 2008 ontvangt, en het beeld en de betekenis bekijkt van de 19de graad Steenbok, waar Mercurius staat in de jaarblauwdruk, dan zou het heel goed mogelijk zijn dat er een jonge leider of leiders opstaan, als woordvoerder van een groep. (Mercurius in Steenbok in het 4de huis in receptie met Saturnus in Maagd in het 11de huis.)
 
Zoals in het najaar van 2007 in Nederland, jonge studenten opstonden d.m.v. demonstraties om de onzin van de regels in het onderwijs aan de kaak te stellen. Deze groep jongeren heeft Pluto in Schorpioen en het is hun natuur om onderuit te halen wat niet werkelijk gefundeerd is. Zij zijn specialisten op het gebied van macht en doen geen stap opzij, en weten met deze kracht te werken. Zij zijn ‘Warriors’. Het grootste deel van deze groep heeft nog wel het een en ander uit te zuiveren op het gebied van macht en onmacht, voordat zij een werktuig kunnen zijn voor het uitzuiveren en ontmaskeren van macht. Dit is hun uiteindelijke geschenk aan het collectief. Machtsproblemen uiten zich het meest duidelijk in seksualiteit en groepsdruk, waarin deze groep jongeren soms compleet losgeslagen lijkt te zijn. Een deel van de groep is al zeer begaafd en/of heeft geleerd hoe je op een beschaafde en liefdevolle manier macht kan ontmaskeren. Liefdevol hoeft niet een zachte manier te zijn. Deze groep jongeren is geboren tussen -6 november 1983 en 19 mei 1984, -29 augustus 1984 en 18 januari 1995, -22 april 1995 en 11 november 1995. Zij zijn begin 2008, tussen de 24 en 12 jaar oud. Velen van hen behoren tot de groep kinderen die we Indigokinderen *4 noemen. Indigokinderen hebben veel Indigokleur in hun aura en ze kunnen zich niet conformeren en reageren heel sterk op integriteit. Is iemand niet integer, dan is er geen behoefte aan contact en is er vaak ook geen respect voor de betreffende persoon. Pas zei een vader tegen mij; ‘waarom gaan ze niet gewoon iets bouwen of maken, zoals wij vroeger deden, maar moeten ze alles slopen en kapot maken.’ Ik zie dat er zoveel frustratie in deze jongeren zit. Dat is voor jongeren in iedere generatie zo, maar deze groep kan en wil zich niet meer aanpassen zoals normaal de jongeren meestal deden na de puberteit.
 
Transformaties die inspireren
In de blauwdruk voor 2008, staat de Zwarte Maan in twee dierenriemtekens. De Zwarte Maan staat nog in Schorpioen, maar de gecorrigeerde Zwarte Maan is alvast vooruit gelopen het teken Boogschutter in. Op 11 april 2008 gaat ook de (niet gecorrigeerde) Zwarte Maan het teken Boogschutter in. Wat betekent dit nu voor de jaarblauwdruk? Dat het proces van integratie van de energie van de Bron uit twee soorten energie bestaat. Het proces begint met bewustzijn van wat er in de basis getransformeerd wil worden. (Zwarte Maan in Schorpioen in het 2de huis.)  Je wordt je bewust wat er in de weg staat om werkelijk tot eenheid en integratie met de Bron te komen. De energie van de Zwarte Maan in Schorpioen maakt dat transformeren een koud kunstje wordt, je kunt veel sneller, krachtiger en heel doeltreffend blokkades opruimen. De blokkerende energie hoeft alleen maar gezien en erkend te worden, de energie van transformatie verbonden met de Bron doet dan direct het transformerende werk. Nadat de geblokkeerde energie vrijgemaakt is uit het onderbewuste, kan deze energie op een geïnspireerde en enthousiaste manier weer een plaats krijgen in het geheel, waardoor de stilstand van het geblokkeerde proces weer een stromend en voedend geheel wordt. Dan ontstaat er inspiratie, een filosofie. De gecorrigeerde Zwarte Maan in Boogschutter maakt een nieuwe horizonverbredende visie vrij, die gevoel voor avontuur opent en dit enthousiast wil neerzetten als nieuwe basiswaarden. (De Zwarte Maan in Boogschutter in het 2de huis.) Misschien de vorming van vernieuwde culturele basiswaarden?
 
Persoonlijk proces
Voor de personen die een bewuste verbinding met de Bron afwijzen (onbewust doet 99% van de mensheid dat), zal er verlangen zijn naar rust, veiligheid, geborgenheid, intimiteit met de ander, genieten. Er is geen belangstelling om de diepte en transformerende kracht van de Zwarte Maan in Schorpioen op te zoeken. (Priapus/overlevingspunt in Stier in het 8ste huis.) Zij richten zich vooral op de materie en geld en houden zich daaraan vast. Waarschijnlijk zullen ook veel mensen extra geldlenen in deze periode, omdat het genieten nu echt even het belangrijkste is. De Sinterklaas verkopen waren dit jaar in Nederland enorm gestegen, wel rond de 20%, dat komt dus mede door deze astrologische stand. Mensen willen genieten van de materie, kopen, kopen, kopen en daar hun geluk in zoeken. En ook vooral met rust gelaten worden. Ze willen rust, veiligheid en geborgenheid voelen en in onze maatschappij gaan de meeste mensen dan winkelen om het innerlijke gat te vullen. (Priapus of overlevingspunt in Stier in het 8ste huis.) Vanuit overleving viert oppervlakkigheid hoogtij, bepaald vanuit culturele normen. Verder zullen we het ontstaan zien van vele nieuwe netwerken.
 
Als je de energie van de Bron wel kunt ontvangen en kan laten werken in jou, dan zal dit je diepe rust geven, een gevoel van veiligheid en geborgenheid in jezelf. Je kunt genieten van alles wat er is. Je ervaart dat je alles bezit wat je nodig hebt. Vanuit dit gevoel ontstaan er contacten, communicatie en nieuwe netwerken, die een enorme blijheid, lichtheid en speelsheid geven.
    
Verder staat de gecorrigeerde Zwarte Maan in Boogschutter, samen met een ongeaspekteerde Venus. Dit betekent dat als je door het transformatie proces heen gaat, je daarna geïnspireerd zal zijn om basiswaarden neer te zetten die liefde en schoonheid uitstralen en je verbinden met de eenheid van de Bron. De transformatie wordt zichtbaar in Venus zaken. Bijvoorbeeld in klank en muziek of het vrouwelijke, komt liefde en schoonheid eenvoudig tot uiting. Kortom het gaat om het uitdrukken van schoonheid. Venus maakt verder alleen maar kosmische verbindingen in de blauwdruk voor 2008. Hierdoor zal liefde en schoonheid op een onbegrijpelijke manier door de vingers glippen, op het moment als je in dualiteit bent en is dan weer moeilijk op te pakken.                                                                             

Afb: Boogschutter door www.Kagayastudio.com
sagitarius

Afval is voedsel
De kosmische octaaf van de Zwarte Maan in Schorpioen     
Op dit moment dreigt er in het Nederlandse zakenleven een nieuwe hype te ontstaan. Het ‘Cradle to Cradle'*6 concept, bedacht door een Amerikaan en een Duitser. Het is een praktisch voorbeeld van het proces van de Zwarte Maan in Schorpioen. Het uitgangspunt is ‘Afval = voedsel’. Het concept inspireert het bedrijfsleven om geen (dus 0%) afval te accepteren, maar te produceren met grondstoffen die eenvoudig af te breken zijn. De producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig te demonteren zijn of her te gebruiken. Ook de gebouwen en de mensen worden meegenomen in het concept, door fabrieken en gebouwen te ontwikkelen, die de mensen ondersteunen met bijvoorbeeld daglicht, veel groen en schone lucht. Ook de verbinding met de omgeving van het bedrijf wordt meegenomen in het concept. Fabrieken en gebouwen moeten geïntegreerd zijn in de omgeving, niet verstorend werken, maar een respectvol onderdeel zijn van die omgeving. Er is bijvoorbeeld een autofabriek van Ford in de Verenigde Staten neergezet met dit concept. Uit de praktijk blijkt dat het concept, van 100% afval integreren, winstgevend is en dus zeer interessant is voor ondernemers. De ziel komt terug in een bedrijf, want alles wat door dood gegaan is, wordt bezield. Uit de praktijk blijkt dat werknemers beter gingen presteren, trots zijn op hun bedrijf en zich daardoor optimaal inzetten voor het bedrijf, als een gezamenlijke onderneming. Een bedrijf dat werkt met het ‘Cradle to Cradle’ concept maakt dat haar producten (leven) en afval (dood) een positieve bijdrage gaan leveren op alle gebied. Je maakt van de nood een deugd. Het productieproces krijgt steeds nieuwe energie, zal niet blokkeren. Positief omgaan met de verwerking van afval, datgene dat ons niet meer dient, is zeer inspirerend en opbouwend en roept geen conflict op, maar verbindt. Dit is een praktisch voorbeeld van de kosmische octaaf van Schorpioen, die ons terug brengt naar de eenheid van de Bron. Laat je inspireren en kijk naar de uitzending van Tegenlicht op internet *6.

Hier volgt een opsomming van de data waarin de Zwarte Maan, de verbinding met de Bron, van teken wisselt:
Vanaf 17 juli 2007 tot 11 april 2008 staat de Zwarte Maan in Schorpioen, de uitdrukking van bewustzijn over transformatie en processen. Dit zijn de exacte data voor de gecorrigeerde Zwarte Maan in Schorpioen, waarin de Bron zichtbaar wordt in gebeurtenissen: -van 12 mei 2007 tot 27 juli 2007, -30 september 2007 tot 29 december 2007, -28 januari 2008 tot 12 mei 2008. 
De Zwarte Maan in Boogschutter, bewustzijn over je inspiratie en visie: vanaf 11 april 2008 tot 5 januari 2009. De gecorrigeerde Zwarte Maan in Boogschutter, de gebeurtenissen die zichtbaar worden en inspiratie en visie betreffen: -van 29 december 2007 tot 28 januari 2008, -van 12 mei 2008 tot 25 december 2008.
 
Afb: ringvormige Zonsverduistering
http://sci.esa.int/science

eclipsZons- en maansverduisteringen in 2008
Er zijn twee zonsverduisteringen dit jaar, met twee daaruit voortkomende maansverduisteringen. Hieronder volgt een opsomming van deze belangrijke momenten:.
-De ringvormige zonsverduistering op 7 februari 2008. Om 3:57 GMT is de maximale verduistering ter plaatse bereikt. (wereldhoroscoop 3:45 GMT) en deze zonsverduistering is zeer krachtig (*7 kracht 5.) Deze eclips vindt plaats in het dierenriemteken Waterman op 16de tot de 22ste graad. Er is een heel grote samenstand van Cheiron, Mercurius, Zon, Maan, Persephone en Neptunus; deze legt druk op het thema van de gewonde gemeenschapszin, het kosmische groepsbewustzijn en bewustzijn algemeen. De zonsverduistering valt boven op de Maan in de horoscoop van de Verenigde Staten*6. Mercurius is heerser van deze zonsverduistering *7  en daarom zal het thema rond Mercurius, beschreven in dit artikel, rond deze datum sterk geactiveerd worden. Deze zonsverduistering is niet in Nederland en België te zien en start op Antarctica en is zichtbaar op het zuidelijk halfrond o.a. in Zuidoost Australië en New Zeeland. 
-Totale maansverduistering op 21 februari 2008. Om 3:26 GMT is de maximale verduistering te plaatse bereikt. (wereldhoroscoop 3:30 GMT.) De Zon staat in Vissen en de Maan in Maagd op de 2de graad. Deze verduistering is in Nederland en België te zien.
-Totale zonsverduistering op 1 augustus 2008. Om 10:19 is de maximale verduistering ter plaatse bereikt. (wereldhoroscoop 10:12 GMT.) De eclips vindt plaats in het dierenriemteken Leeuw op de 10de graad. Deze zonsverduistering is zichtbaar als een gedeeltelijke verduistering in Nederland en Belgie.
-Gedeeltelijke Maansverduistering op 16 augustus 2008. Om 21:10 is de maximale verduistering ter plaatse bereikt. (wereldhoroscoop 22:16 GMT.) Een maansverduistering werkt altijd op het onderbewuste. Deze maansverduistering heeft een samenstand die bijna gelijk is aan de zonsverduistering van 7 februari 2008. Alleen de Zon en Mercurius zijn niet van de partij. Deze energie zal ons waarschijnlijk bewust maken van alles wat wij hebben verdrongen op het gebied van sociale gemeenschapszin, vrijheid, bewustzijn en groepsbewustzijn. Deze maansverduistering is zichtbaar als een gedeeltelijke verduistering in Nederland en Belgie.
 
 
Bronvermelding:
*1 Sabian-symbool uit het boek: ‘Astrologische mandala’ De cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen. Geschreven door Dane Rudhyar ISBN: 90 6271 906.6
*2 Wilka Zelders. www.Shadeshifter.nl & www.whizzardproject.com   
*3 Barbara Hand Clow. De alchemie van Negen dimensies ISBN 90-75636-60-1
*4 Doreen Virtue, Ph.D. heeft onderzoek gedaan naar nieuwetijdskinderen en verschillende boeken geschreven en heeft cd’s uitgebracht over Indigo-, Kristal- en Regenboogkinderen. www.thecrystalchildren.com en www.angeltherapy.com  
*5 Uitleg over Cheiron op mijn website www.inzichten.com bij de artikelen:
-Op weg naar ‘kosmisch mens zijn’. In het begin van het artikel. http://www.inzichten.com/artikelen/artikelen.php?det=7 
- Transformatie van ‘het gewonde Mannelijke’, Goede vrijdag 25 maart 2005. http://www.inzichten.com/artikelen/artikelen.php?det=8 
Bij alinea: Cheiron ‘De gewonde Meester’ in Watermanen Heling voor Cheiron in Waterman
*6 ‘Cradle to Cradle’ concept. Kijk voor inspiratie op de website van ‘Tegenlicht’. www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/ 
De uitzending van 26 november 2007 gaat over dit concept. Er is ook een uitzending hierover gemaakt in 2006, die kun je ook op hun website vinden. Deze 2006 uitzending heeft in het Nederlandse bedrijfsleven heel veel in gang gezet.
*7 Boek Eclipses, geschreven door Celeste Teal. ISBN: 978-0-7387-0771-6. Uitgeverij Llewellyn.

sagitarius

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.