Oktober de maand van:

"Het Heilige Vrouwelijke"

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 27-09-2004

Oktober is de maand waarin een aantal interessante astrologische gebeurtenissen plaats zullen vinden. Vanaf 'The Harmonic Concordance' van november 2003, is er een beweging ingezet, die alsmaar op een dieper niveau zijn werk doet. In juni 2004 hadden we de Zon-Venus eclips die het vrouwelijke in de mensen aansprak en tot manifestatie aanriep. Direct daarna begon ‘De constellatie van waarheid en inzicht’.*1 Deze ‘constellatie van waarheid en inzicht’ roept op om de waarheid o.a. van ons verleden onder ogen te zien en vanuit de hoogste kosmischewaarheid, vanuit het hart te gaan leven. Deze constellatie is actief tot begin december 2004 en werkt mee met belangrijke astrologische gebeurtenissen van oktober.

 Kagaya:  http://www.kagayastudio.com  
 Afbeelding van het dierenriemteken Weegschaal.

moon libraPentagram van 1 oktober 2004
De energie van dit pentagram, ook wel ‘Groot Quintiel’ genoemd bereikt op 1 oktober om 15.35 MEZ Amsterdam (Nederlandse tijd) zijn meest zuivere vorm. Deze constellatie wordt gevormd binnen een afwijking van 1,5 graad (orb). Dit is een extreem kleine afwijking voor zo'n Pentagram. De zeshoek van vorig jaar, 'The Harmonic Concordance' kon net aan de zeshoek sluiten (dus energetisch creëren), zo groot was de afwijking. Dus jullie begrijpen wel, dat dit Pentagram echt iets heel bijzonders is. Dit zelfde geldt ook voor het Pentagram van 28 oktober. (afwijking (orb) binnen 2 graden). Zoals ik het ervaar, is de energie van het Pentagram van 1 oktober veel sterker dan die van 28 oktober. Ook de werking van Venus en ‘de energie van het Hart’ is sterker in de constellatie van 1 oktober. Daarom richt ik nu vooral mijn aandacht op de energie van het Pentagram van 1 oktober.
 
Maar wat brengt dit Pentagram (Groot Quintiel) ons? Een Quintiel gaat zijn werk in een horoscoop pas doen, als de mens achter de horoscoop voldoende rijp is in zijn bewustzijn, om dit niveau te kunnen ontvangen en toepassen. Tot die tijd geeft het Quintiel veel verwarring of een gevoel van onmacht, omdat de werkelijke waarden niet begrepen worden. Dit komt omdat deze wijsheid en inzichten op kosmisch niveau liggen. Dat is volgens mij ook de reden dat het Groot Quintiel/Pentagram vaak gezien wordt als het symbool voor het ‘Heilige Vrouwelijke’. Het gaat om innerlijke wijsheid en afstemming op ‘de manier van het Hart' en om dat te vatten moet er besef zijn van de werkelijke waarden van het leven.
 
Venus
Bijna alle planeten nemen op een directe manier deel aan deze constellatie. Alleen Venus en Neptunus niet. Maar de werking van Venus is wel degelijk aanwezig, d.m.v. haar heerschappij over de Zon, Mercurius, Mars en Jupiter in Weegschaal en de Maan in Stier in ditPentagram. (Venus is Heer van Weegschaal en Stier). Venus beheerst dus 5 van de totaal 8 planeten die verbonden zijn met ditPentagram(Saturnus, Uranus en Pluto vallen hier buiten). Venus is de planeet van het vrouwelijke, het vrouwelijke in ieder mens. Alle verbindingen die Venus hier maakt, zijn van een kosmisch niveau of verbonden met kosmische ontvangers. Dit betekentdat Venus zich afstemt op het kosmische niveau en deze afstemming in de stof kan brengen door de harmonische verbinding met ‘De Grote Vormgever’ Saturnus (Venus Semi-sextiel met Saturnus). Deze verbinding met ‘De Grote Vormgever’ is van een naar binnen gerichte aard en zet aan om op een vruchtbare wijze idealistische hulpbronnen aan te trekken die op een praktische en concrete manier spirituele rijkdom terug kunnen geven aan de wereld. Inspanning en volharding zijn wel een vereiste om de ijle energie vrij te maken en concrete hulpbronnen aan te trekken. Venus staat in Leeuw en zij doet haar werk dus op een extraverte koninklijke manier, vanuit haar Kern.
 
Venus is ook verbonden met een aantal sterren. De ster Adhafera, ook wel ‘The Curl of the Lion’s mane’ genoemd zet aan tot vurige gevoelens. De verbinding van deze ster met Venus, zal een vurig oplaaien van de liefde in het hart stimuleren en de hele horoscoop kleuren met liefde. Deze ster wordt door de Kabbalisten in verband gebracht met ‘The Hebrew letter Kaf and the 11th Tarot Trump ‘Strenght’. Alfard is de tweede ster waarmee Venus verbonden is tijdens de vorming van het Pentagram op 1 oktober 2004. Deze ster bevindt zich in de nek van de constellatie Alpha Hydra en aangezien bij de slang (Hydra) het hart zich bevindt in de nek, kreeg deze ster de naam ‘The Hydra’s Heart’. De slang heeft vele rollen toebedeeld gekregen in onze mythische verhalen en geschiedenis. Inzicht: Kennis wordt verbonden met het hart en daarmee vindt de meest zuivere en kosmischebedoeling van de slang zijn weg. Inzichten over de manier waarop wij onze kennis nu gebruiken en gaan voelen hoe dat God de schepping werkelijk bedoeld heeft. Dit betekent ook kennis van de werkelijke menselijke natuur, Kundalini en verlichtingsmogelijkheden. Deze ster maakt verbinding met de aardse sfeer door Venus en werkt zo door in de hele horoscoop (Venus heerst over 5 van de 8 planeten in het Pentagram). Ik verwacht daarom dat de uitwerking van het Pentagram liefdevolzal zijn. Vooral in harten van de mensen die de Kennis (slang) niet via het hart gebruiken.
 
Een andere belangrijke verbinding die Venus maakt tijdens de vormgeving van het Pentagram is met de Noordknoop, de aangever van de richting waarheen de energie van de horoscoop zich ontwikkelt. De Noordknoop staat in Stier, wat aangeeft dat de ontwikkeling op een rustige geaarde maar vasthoudende manier zal plaats vinden, gericht op het ontwikkelen van vruchtbare waarden, stabiliteit en veiligheid. De energie van Stier is een geaarde opbouwende energie. Deze energie (Noordknoop) wordt ook weer geregeerd door Venus (Heer Stier), die dus een zeer zuivere (majeur ongeaspekteerd) en kosmische afstemming heeft op het moment van de vorming van het Pentagram en dus de oerbedoeling van waarde schept.
 
Venus maakt ook een verbinding van 144 graden (Bi-kwintiel) met Cheiron ‘De Gewonde Meester’ in Steenbok. Dit aspect zet aan en geeft ons de mogelijkheid meesterschap en balans te brengen in de karmische crisis tussen SUCCES en ZORG.*2 Dus vanuit het hart de verbinding te herstellen tussen succes en zorg in ons leven, de maatschappij, het milieu en alle andere vlakken waar deze verbinding ontbreekt. De verbinding d.m.v. een 144 graden hoek (dit zijn de hoeken die in het Pentagram zitten) maakt dat ook deze informatie is afgestemd op het kosmische niveau.
 
Venus krijgt haar informatie en richting dus van meerdere spelers in de horoscoop, maar alle verbindingen zijn afgestemd op het kosmische niveau en geven dus waarde en informatie vanuit de oerbedoeling van de schepping door aan Venus. De verbinding van ‘De Grote Vormgever’ Saturnus zet aan om idealistische hulpbronnen aan te trekken om spirituele rijkdom terug te geven aan de wereld. De verbinding met de ster Adhafera brengt de energie van vuur in en geeft Venus de vuurkracht om het hart te doen oplaaien met passie. De ster Alfard "The Hydra's Heart" verbindt de weg van de Kennis met het Hart. Venus beïnvloedt op een harmonieuze wijze d.m.v. de Noordknoop ook de richting van de ontwikkeling van de totale horoscoop; de uiteindelijke ontwikkeling van deze inprint van 1 oktober. De laatste invloed die Venus ontvangt is die van het kosmisch meesterschap in het verbinden van succes en zorg (Cheiron). Venus regeert in dit Pentagram dus over 5 van de 8 planeten en geeft bovenstaande informatie als basis-informatie door aan de vijf genoemde ontvangers in het Pentagram (Zon, Mars, Mercurius, Jupiter, Maan). Door deze invloeden van Venus, kan dit Pentagram van 1 oktober gewoon niets anders dan iets heel moois voortbrengen.
 
Maan
De Maan in Stier, als één van de spelers die haar stem inbrengt in het Pentagram, brengt ons in contact met onze gevoelens van vaste waarden in de eigen basis, die onze basisveiligheid creëren. Deze waarden zijn als het ware de grond/bodem waarop je iets laat groeien en ontwikkelen. Dienen deze vaste waarden ons hoogste levensdoel nog steeds of zijn deze waarden verouderd? De grond moet vruchtbaar zijn, wil er iets moois en van vruchtbare waarde op groeien. In onze maatschappij is GELD deze waarde, die gebruikt wordt om veiligheid te creëren. Maar dit is niet de oerwaarde van de schepping, de kosmische oerwaarde die alles op een vruchtbare wijze laat groeien en bloeien is liefde en zorg. (Venus) de Maan in Stier, gesteund door de kosmische afstemming van Venus zegt dus: "Laten we onze waarden in de basis herstellen, zoals de Schepper deze bedoeldheeft: liefde en zorg als basis en voeding voor vruchtbare waarden, die werkelijk vervullen."
 
De Maan in Stier maakt met Almach verbinding met de sterren. (ruime declanatie) De ster Almach wordt gezien als één van de mooiste sterren aan de hemel, met zijn oranje, emerald en blauwe kleur. Dit is een Dubbelster in de constellatie van Andromeda (de Fotonengordel, die eenheid is, wordt geleid door de Andromeda Galaxis). De ene ster heeft een Marsachtige invloed en de andere ster een Venusachtige. Afwisselend schuiven zij voor elkaar, als je vanuit de aarde naar ze kijkt. Het mannelijke en vrouwelijke zijn hier in een dans met elkaar gewikkeld. De naam die gegeven is aan deze Dubbelster is ‘The Earth Kid’. De Kabbalisten verbinden deze ster met ‘The Hebrew letter Pe and the 17th Tarot Trump, ‘The Stars’. Deze ster die verbonden is met onze Maan tijdens de vorming van het Pentagram van 1 oktober, brengt ons de energie van de ‘Heilige’ verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke en de kosmische bedoeling hiervan: het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens en in onze wereld te verbinden en aan te raken.
 
Saturnus
Ieder punt van het Pentagram laat dus een stem horen en vertegenwoordigt een zienswijze in het geheel. En de stem van ‘De Grote Vormgever’ (Saturnus in Kreeft) is dus: "Laten we werken op een verantwoorde en zorgzame manier in contact met het gevoel en het onderbewuste. Ik geef mijn stem aan de roep om ZORG en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor jezelf." Saturnus is ook de kracht waarmee bestuurders werken en structuren worden gecreëerd. Het Pentagram zal dus ook zijn werking hebben op regeringsleiders en structuren in de samenleving.
 
‘De Grote Vormgever’ (Saturnus) is ook verbonden met een ster, namelijk Procyon (vaak ‘The Northern Sirius’ genoemd) en ligt aan de rand van ‘The Milkyway’, ‘The Great Celestial River’. Deze ster bevordert rijkdom en vernieuwing en wordt in verband gebracht met ‘Everlasting of the Right and Good Effect’. Door de kabbalisten wordt deze ster in verband gebracht met 'The Hebrew letter ‘Tzaddi" and the 18de Tarot Trump ‘The Moon’.
 
Pluto
Pluto in Boogschutter is ook één van de spelers in het Pentagram met een stem. Pluto laat ons weten wat de kracht van cultuur is en welke diepe drijfveren wij van generatie op generatie tot de huidige culturele waarden hebben gecreëerd. De evolutie. Dit zijn zaken die we met de paplepel krijgen ingegoten en die in ons gedrag zitten en werken als aannamen van diepe waarden die in alles wat we doen verweven zijn. Pas als je gaat reizen of mensen ontmoet uit andere culturen wordt je je bewust van je eigen culturele waarden (zo werkt dat bij de meeste mensen). Cultuur, de samenleving, religie en filosofische systemen, doen dienst als kader voor het begrijpen of verklaren van je plaats in de wereld of het universum. Het is niet eenvoudig om buiten deze kaders te denken en te scheppen. Zijn deze kaders wel de onze of zijn ze met de paplepel ingenomen en aangenomen voor waarheid? Pluto in Boogschutter laat ons ook weten wat onze zingeving is en waar deze zingeving ontbreekt. Kortom wat is onze zingeving, onze drijfveer in het leven?!!! Waar gaat het eigenlijk allemaal om in jouw leven en ons maatschappelijk leven? En de kosmisch afgestemde Pluto zegt dus:"Laat de evolutie en de drijfveren hiervan geleid en geïnspireerd worden door de ideale oerbedoeling van de Schepper."
 
Pluto is verbonden met de ster Maasym, een diepgele ster in de linker pols van de constellatie van 'Hercules the Hero' (de Mythische Griekse God Herakles). Deze ster wordt in verband gebracht met ‘Sin offering’: het opgeven van je zonden. In de Griekse Mythe moest Hercules boete doen voor het doden van zijn vrouw en kind tijdens een roes (door vergiftiging). Deze boetedoening bracht hem kracht en roem. Ik zie hierin ook een link met de terroristen, die zich opofferen om de zonden van de vijand te stoppen (tijdens de doorloop van Pluto in Boogschutter zijn de terroristen actief geworden). Het is mogelijk dat door deze aanraking, de mens naar zijn eigen ‘zonden’ gaat kijken, i.p.v. de ‘zonden’ van zijn buurman (projectie). En dus verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen drijfveren en gedrag, zoals Hercules deed, ook al werd de daad van de moorden, veroorzaakt door iemand die hem had vergiftigd. De Kabbalisten associëren deze ster met ‘The Hebrew letter Dalet and the 4de  Tarot Trump ‘The Emperor’.
 
Uranus
Ook Uranus in Vissen heeft een stem in het geheel.
De kosmisch afgestemde Uranus laat ons onszelfbevrijden van egostructuur, zodat we onszelf kunnen ervaren als individu in een groter geheel. Uranus geeft inzicht in kosmische waarheid. Bij deze stand werkt de energie van Uranus in op ons zenuwstelsel via de pijnappelklier, die zorgt voor verhoogde productie van melatonine, waardoor de barrière tussen het bewuste en onbewuste verzwakt.*3  De sluier van onwetendheid trekt op. Uranus zegt: "Zie hoe wij geniaal, inzicht kunnen verschaffen op een basis van gelijkwaardigheid, als individuen, bevrijd van egostructuren en verbonden met het grotere geheel."
 
Betrokkenheid van de ster Fomalhaut zorgt voor verandering van materiaal, terug naar een spirituele vorm van expressie. Uranus is tijdens de vorming van het Pentagram verbonden met Fomalhaut een rode ster, die één van de ‘Gardians of Heaven’ wordt genoemd. Fomalhaut wordt vanuit de oudheid in verband gebracht met Aartsengel Gabriël, die waakt over het zuiden van de hemel. Zijn betrokkenheid wijst op een moment van spirituele evolutie van de mensheid.*4
Sadalmelik is een andere ster waarmee Uranus is verbonden. Dit wordt 'The Lucky One of the Kingdom' genoemd. Deze energie veroorzaakt het schoonmaken/recht zetten en uitspreken van zaken die niet in orde zijn d.m.v. plotselinge gebeurtenissen. De Kabbalisten associëren deze ster met ‘The Hebrew letter Nun and the 14th Tarot Trump ‘Temperance’.
 
Zon
En de Zon in Weegschaal hoort alles aan en het enige wat de kosmisch afgestemde Zon in Weegschaal wil, is dat het juiste gebeurt. Dat gebeurt wat klopt. Rechtvaardigheid. Wat is goed voor ons? Het WIJ van de Weegschaal. Samenwerken op een verbonden manier (commitment). Het hoogste goed. Niet alleen voor jou, niet alleen voor mij, maar voor ONS allemaal, niemand uitgezonderd. En het zoeken naar De BALANS.
Het enige probleem van deze speler in het Pentagram is, dat hij kan blijven twijfelen over de juiste aanpak. Maar door de overweldigende samenkomst van 4 planeten rond dit punt van het Pentagram, is Het Recht/Het Juiste voor allemaal, het hoogste goed, ruim vertegenwoordigd in deze horoscoop. Hier wordt naar gehandeld (Mars in Weegschaal). Hier wordt over gepraat (Mercurius in Weegschaal) en in dit punt vind de oplossing en de genezing plaats (Jupiter in Weegschaal). Vanuit Weegschaal worden de verbindingen gelegd en de energie georganiseerd tussen de andere spelers van het Pentagram (Mercurius in Weegschaal). Deze energieën in Weegschaal werken vanuit de balans. De kosmisch afgestemde Zon in Weegschaal zegt: "Laten wij kiezen voor dat wat juist en in balans is en dient voor het gezamenlijk hoogste doel, op een verbonden manier" (commitment).
 
Doordat de spanning in de as van de geopende Zwarte Lichten (Zwarte Maan en Zon samenstand, die de kosmische verbinding vertegenwoordigen in de horoscoop), komt te liggen op de planeten in Weegschaal: Zon, Mercurius, Mars en Jupiter, wordt er een beroep gedaan op het organisatietalent van Weegschaal om deze spanning te overbruggen. De kosmische oerbedoeling van de Schepper wordt op deze manier gekanaliseerd en geaard. Ook een 'vingerwijzing van God' (Yod), legt druk en verwachting op de planeten in Weegschaal, het punt waarheen 'de vinger van God' wijst. Er wordt gevraagd vanuit 'De constellatie van waarheid en inzicht'*1 (Uranus) eerlijk naar de toekomst (Noordknoop) te kijken en te handelen (Mars), te communiceren, (Mercurius) om een gezonde situatie (Jupiter) te creëren die in balans (Weegschaal) is.
 
De Zon in Weegschaal als één van de punten van het Pentagram, maakt een verbinding met de ster Diadem in de constellatie Alpha Coma Berenices. ‘De slinger van juwelen in Berenice’s haar’. De mythe achter deze constellatie vertelt een verhaal van een koningin die geroemd werd om haar schoonheid en haar prachtige haar. Uit liefde voor haar man offerde zij deze mooie haardos aan de Godin Venus, zodat Venus zou zorgen dat haar man ongeschonden uit de strijd weer huiswaarts kon keren. Ontroerd door deze onzelfzuchtige daad, werd door Jupiter (de genezer) de prachtige haardos aan de hemel geplaatst, zodat niet alleen het land, maar ook de hele wereld kon genieten van deze pracht. Deze constellatie waarin Diadem ligt, is een energetische uiting van onbaatzuchtige liefde, verbonden met het ‘Heilige Vrouwelijke’ (Venus) en ‘De grote Genezer’ Jupiter. Deze energie doorstroomt onze Zon op het moment van de vorming van het Pentagram en geeft de Zon als verbinder en rechter in dit Pentagram de energie van ‘Het Heilige Vrouwelijke’ het Hart, de liefde, om de weegschaal te gebruiken.
 
Gedeeltelijke zonsverduistering
Op 14 oktober 2004 4.48.15 MEZ Amsterdam, is er een gedeeltelijke Zonsverduistering, die voor ong. 95% verduisterd zal zijn boven Alaska, het punt van de maximale verduistering. Siberië krijgt een verduistering van ong. 50% te zien en deze neemt verder af naar Mongolië China, Korea, Japan (ong.) 25%. Zonsverduisteringen gaan altijd samen met een Maansverduistering. De Maansverduistering van 28 oktober 2004 vormt dus een eenheid met deze Zonsverduistering. Zonsverduisteringen bewegen zich als series over het aardoppervlak (series maken ong. 72 eclipsenop het aardoppervlak in hun totale leven) en de serie wordt altijd geboren/ontstaat op de Noord- of de Zuidpool. Je kunt een serie zien als een familie van eclipsen. Deze zonsverduistering (Sarosserie 6 Zuid) is geboren/ontstaan op 6 maart 1049 15.45.55.GMT op de Zuidpool en eindigt op 8 april 2293. *5 Deze eclipsfamilie wordt in verband gebracht met: ‘Kracht uitoefening en het grijpen naar de macht’*6 doordat Mars en Pluto tijdens de geboorte een oppositie maakten. Als ik dit onder woorden breng, dan betekent dit dat het mannelijke macht en onmacht zal tegenkomen en geremd wordt in zijn invloed of zal escaleren en een greep naar de macht kan doen. De oppositie van Mars met Pluto zorgt ervoor dat lagere mannelijke waarden beperking ervaren en alle mannelijke waarden in verbinding met de Ziel (Pluto) medewerking krijgen van Pluto. Deze hele eclips-serie staat in het teken van ‘ruimte maken’ voor het ‘Heilige Vrouwelijke’.
 
Deze zonsverduistering is ondanks zijn gedeeltelijke verduistering toch van groot belang, omdat de geboorte van deze eclipsserie samen viel met Venus (de geboorte geeft de dragende energie van de hele serie/familie aan). De eclips (Zon en Maan) stond dus samen (conjunct) met Venus. Daardoor kun je stellen, dat deze eclips voortkomt uit een familie/energie sterk gekleurd door Venus. Dus ook hier is Venus weer de aangever van de grotere beweging van de energie. Weer een hoofdrol voor het ‘Heilige Vrouwelijke’. Het is wel heel frappant, dat op dit tijdstip, als de energie van Venus het 'Heilige Vrouwelijke’ in ieder mens wordt geactiveerd, deze zonne-eclips zijn energie komt brengen.
 
Zoals ik het zie, is dit een poort of verbinding van een nog grotere beweging in het Universum, die geopend en/of geïntegreerd wordt d.m.v. deze Zonsverduistering en de daarbij behorende Maansverduistering van 28 oktober a.s. Zoals de Zon-Venus eclips dit deed afgelopen juni, voor de Aarde en dit Zonnestelsel. Bij een Zons- en Maansverduistering, zijn zowel het mannelijke principe als het vrouwelijke principe betrokken. (Zon en Maan)
Deze zonsverduistering vindt ook plaats in (21 graden) Weegschaal, het teken van balans, rechtvaardigheid en het hoogste goed voor iedereen. Dus gelijke rechten voor mannen en vrouwen, de juiste balans en evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens en in de wereld. En in deze mannelijk (dit is niet het ‘Heilige Mannelijke’ van kosmische waarden) gerichte samenleving, wordt nu het vrouwelijke gevoed. Denk je eens in, wat dit betekent in landen waar vrouwen nog steeds leven in onderdrukking. Een Zonsverduistering werkt altijd op het dagbewustzijn, dus er wordt inzicht ontvangen in het dagelijkse bewustzijn betreffende bovenstaande invloeden.
 

Maansverduistering van 28 oktober 2004.

Om 05.07 MEZ Amsterdam zal er een Maansverduistering optreden, deze heeft een samenhang met de Zonsverduistering van 14 oktober 2004 en de energie die aangever van de Maansverduistering is, staat in de energie van het ‘Heilige Vrouwelijke’. (Venus in verbinding met het kosmische niveau)
 
In onze tijdzone (West-Europa) staat Venus ook nog eens op de Ascendant, de poort naar de wereld. De Zwarte Maan en de Zwarte Zon maken een nauwe samenstand (conjunctie), waardoor de verbinding met jouw ZIJN, je Kern, je kosmische verbinding met de Bron, helemaal open staat, instroomt en tot manifestatie kan komen. Doordat je in verbinding kunt komen met een aspect van jou, dat zich buiten 'het rad van wedergeboorte' bevindt, kun je de bedoeling gaan voelen en ervaren van jouw ZIJN hier op Aarde, over vele levens en ervaringen heen. Dus wat jouw plekje is in het grote plan van GOD en het universum. Wat heb jij te geven en te bieden aan de wereld. Op collectief vlak wordt de kosmische oerbedoeling van de Aarde actief. De energie van het Pentagram die later nog net op dezelfde dag gevormd gaat worden, is aanwezig in de energie van deze Maansverduistering. Alleen de Maan moet nog haar plaats in nemen 10 graden verder in Stier, om het figuur te sluiten en haar aardende werk te doen, als Satelliet.
 
De Maansverduistering doet haar werk altijd in het onderbewuste van de mensheid en maakt zaken los, die na de Maansverduistering naar de oppervlakte kunnen komen. 'De constellatie van waarheid en inzicht'*1 is ook verbonden met deze Maansverduistering (d.m.v. de Zon en Zuidknoop). Door de combinatie van beide, zal de werking extra sterk zijn in het omhoog brengen van de waarheid en inzicht uit het onderbewustzijn en het dunner maken van de sluier tussen het bewust en onbewuste ZIJN (Uranus) die, in de tijd na deze Maansverduistering, zijn uitwerking zal hebben.
 

Pentagram van 28 oktober 2004.

Het tweede Pentagram van 28 oktober bereikt om 23.45 MEZ Amsterdam (Nederlandse tijd) zijn meest exacte en zuivere vorm. De energie van dit Pentagram is anders als die van 1 oktober.In Weegschaal staan nu niet meer 4 planeten samen (Zon, Mars en Mercurius zijn verder getrokken na het Pentagram van 1 oktober), om het Recht te vertegenwoordigen, maar Jupiter ‘De Grote Genezer’ staat er toch niet helemaal alleen voor. Deze grote gasreus is niet voor een kleintje vervaard en kan deze klus wel klaren, maar hij krijgt hulp van Venus. Het draait in dit Pentagram vooral om genezing van het Recht, Balans en het vrouwelijke (Jupiter in ruime samenstand met Venus). De werking van Venus is nu anders dan op 1 oktober, zij heeft haar afstemming meer gericht op het vlak van de persoonlijkheid. Op 1 oktober werd de afstemming geleid vanuit het kosmische vlak, maar deze constellatie is meer bedoeld om te helen op het persoonlijke vlak en kan dus ook destructieve neigingen vertonen.
 
Afbeelding Kagaya:  http://www.kagayastudio.com

InfinityResumé

De rode draad door de hele maand oktober in alle belangrijke astrologische gebeurtenissen is Venus en het ‘Heilige Vrouwelijke’. Het is bijna niet te vatten, maar op meerdere niveaus, waar ik astrologisch ook naar keek, overal is het de energie van Venus die de hoofdrol krijgt toebedeeld. Maar de kosmische afstemming tijdens het Pentagram van 1 oktober zal energetisch de grootste impact hebben. Dan zal de informatie en voeding voor het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke binnenkomen vanuit het kosmische niveau (evenwicht tussen Zorg en Succes-economie). Deze informatie zal dan op een geleidelijke manier een weg vinden in het systeem van de mens en de Aarde. De Zonsverduistering op 14 oktober brengt informatie binnen vanuit een grotere cyclus in ons Universum, ook geleid door Venus en het ‘Heilige Vrouwelijke’ en een beperking geven aan gebruik van ‘lagere’ mannelijke energie (Pluto opp. Mars in Eclips Sarosserie 6 Zuid). Ook de Maansverduistering van 28 oktober, als bijverschijnsel van de Zonsverduistering, wordt gedragen door dezelfde energie als zojuist beschreven voor de Zonsverduistering. Het pentagram van 28 oktober geeft nogmaals een inprent met de energie van genezing, evenwicht creërend tussen het vrouwelijke en het mannelijke. 

 
horoscoop

Bronvermelding en verklarende woorden lijst:
*1: Zie mijn laatste artikel van 24 juli 2004, groot driehoek tussen Uranus, Zuidknoop en Zwarte Maan.
*2: Bron: Chiron door Barbara Hand Clow.
*3: Bron: Uranus van Jeff Green.
*4: Bron: Dr. Eric Morse, The living Stars.
*5: De Sarosserie is een oude astrologische techniek van de Babyloniërs.
*6: Bron: Bernadette Brady
 
*De informatie betreffende de Kabbalisten komt van Robson.
*Mythen: zijn inzichten en wijsheid die vanuit de oudheid doormiddel van verhalen werden overgebracht van mond tot mond. Een mythe wordt begrepen op het niveau waarop het bewustzijn van de persoon is ontwikkeld. Dus ieder mens kan er die wijsheid uithalen die hij/zij nodig heeft. Er zijn dus vele interpretaties op verschillende niveaus mogelijk. Bij een samenstand met een planeet, zal uiteindelijke de realiteit de invulling van het huidige niveau bepalen, maar zal waarschijnlijk meerdere facetten laten zien.
*Met Kosmisch niveau dat veelvuldig gebruikt wordt, bedoel ik de Bron, de energie van de schepper, de oerbedoeling.
*Met Heilige wil ik verwijzen naar de maagdelijke/zuivere oorsprong uit de Bron, de oerbedoeling van de Schepper.
 
* Ik wil graag Hennya Voskuil bedanken voor haar liefdevolle taaltechnische correctie en inbreng.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.