Inspiratie en illusie

zons- en maansverduistering augustus 2008

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 31-07-2008

Dit is een astrologisch artikel geschreven om inzicht te geven in de processen die de groei van bewustzijn bevorderen en in de integratie van de Bron; de eenheid in de mens. Je kunt je gratis abonneren via deze site en je ontvangt dan een paar keer per jaar een artikel over de lopende processen van deze innerlijke groei van de mens en het collectief.
                                                                                              
Op vrijdag 1 augustus om 12:12 (lokale tijd in West-Europa, max. samenstand) is er weer een totale zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar in Nederland en België. De gedeeltelijke maansverduistering van zaterdag op zondag 16/17 augustus 00:16 (lokale tijd, max. samenstand) hoort daarbij. Deze maansverduistering activeert het proces van integratie van het ‘Watermantijdperk’, het tijdperk van bewustzijn, broederschap en licht (Noordelijke Maansknoop met Neptunus, Cheiron en de Maan samenstand in het 11de huis in Waterman). De zonsverduistering van februari 2008 zette dit proces in gang. Lees meer hierover in het artikel ‘Waarden in revisie’ op deze website. Dit proces zal nu echt zichtbaar worden, door ons te bevrijden daar waar onze samenleving ons onbewust vasthoudt in oude waarden, die de integratie van het nieuwe tijdperk in ons leven hindert. De inspiratie kristalliseert uit in heling van de maatschappelijke structuren, autoriteit en hiërarchieën en persoonlijke autonomie (Diamant staat samen met Jupiter in het 10de huis). Dit vindt plaats op zowel het persoonlijke vlak als collectieve vlak. Dit keer speelt vooral de maansverduistering een belangrijke rol in het proces. De zonsverduistering van 1 augustus 2008 werkt openend in het geheel. De optimale kristallisatie van het proces dat bij deze maansverduistering hoort, vindt plaats in ongeveer 3 maanden erna.
 
Inspiratie of depressie?
Het centrale thema in de zonsverduistering van februari 2008 en de maansverduistering van 16 augustus 2008 is het neerzetten van een nieuwe basis. Dit wordt zichtbaar in de grote veranderingen in de levens van de voorlopers van dit grote plan. Heel veel mensen die al jaren lang toegewijd zijn aan hun persoonlijke groei, zijn een licht en steun voor hun omgeving. Juist nu willen velen het bijltje erbij neergooien en willen niet meer geloven in het grote plan. Juist nu het zo dichtbij en voelbaar is (aangegeven door de Zwarte Maan, de collectieve verbinding met de Bron, die nu in Boogschutter staat). De inspiratie wordt enorm gevoeld en de innerlijke druk is heel hoog. Je kan er niet meer om heen, je moet iets met jouw visie in de wereld, maar je weet niet hoe. En dan kan het inspiratievuur naar binnen slaan en verteert het je innerlijk en kan de inspiratie je depressief maken, omdat het geen uitlaatklep vindt. Dit hoort bij het proces van vorming van dit inspiratievuur van het grote plan.
 
Deze innerlijke druk kan nog verder oplopen met het hoogtepunt in december, waarin de vormkracht maximaal tot uitdrukking zal komen. Pluto , die de energie transformeert en bekrachtigt , staat dan verbonden met de collectieve energie van de Bron (Zwarte Maan).
 
Durf erop te vertrouwen dat jij de juiste plek en richting zult vinden voor jouw plaatsje in het geheel, op het juiste tijdstip. Jouw inbreng in het geheel, waarin jij jouw kernkwaliteit en wie je in wezen bent kunt leven en waar je mag groeien in het praktisch maken van de Bron in jezelf en daarmee synchroon in de wereld. Ook al wil je niet meer geloven in het grote spirituele plan (Cheiron conj. Neptunus in Waterman) en lijkt het onmogelijk om dit grote plan voor het collectief tot stand te brengen. De gewonde Neptunus geeft je het gevoel ‘Get real’. Maar laat je niet begoochelen door de angst om begoocheld te worden. Verhef je angst voor begoocheling naar het niveau van Meesterschap; zie onder ogen wat de schaduwkanten zijn van het werken met en volgen van spirituele energie, eenheid en het leven met het niet zichtbare. Het is o zo levend voelbaar en de Bron van je dagelijkse innerlijke ervaringen. Zo werkelijk en zeker geen begoocheling. Laat het vuur van inspiratie niet naar binnen slaan en leer, leer en leer nog eens wat de begoocheling is en wat waarheid is. Word je bewust van de realiteit van jouw wereld van eenheid en hoe deze zich aan je kenbaar maakt in jouw innerlijke wereld, zodat je steviger zult staan in het weten wat jouw waarheid en realiteit is, waardoor je meer vormkracht kan geven aan je inspiratie en visie. Dat wil de gewonde Neptunus ons laten zien. Zodat de plannen tot realiteit kunnen worden, uitgezuiverd van begoochelingen en misleiding ben je de illusie dan Meester. Wij zullen het zelf moeten neerzetten. Mensen zijn de handen van het grote plan. Dit proces is heel 2008 voelbaar.
 
Dan wil ik jullie nog graag een fijne zomer toewensen,
een harte-groet van Manuela van der Knaap
 
Onderstaand artikel ‘De nieuwe opkomende Aarde’ van Celia Fenn wil ik graag met jullie delen, omdat het duidelijk laat zien wat er op dit moment gaande is op de niet zichtbare niveaus, maar wat wel enorm gevoeld wordt door de voorlopers van dit grote plan.
Volledige Flower of Life (Fruit of Life) verguld 18Kt 35mm € 80,- www.inzichten.com
Celia Fenn / vertaling Ulla Mertens

De nieuwe opkomende Aarde

Aartsengel Michael door Celia Fenn
 
Geliefde Lichtwerkers, augustus zal een prachtige maand zijn waar de Aarde overspoeld zal worden met de Gouden Vlam van Verrezen Liefde. Dit super stralend Licht zal gefocust worden door de Zonsverduistering op de 1ste en de Maansverduistering op de 16de, wanneer Nieuwe Lichtcodes rechtstreeks vanuit het Galactisch Centrum zullen ontvangen worden voor de zich ontvouwende evolutie van de Aarde.
Geliefden, op dit tijdstip willen we jullie vertellen over het zich ontvouwend “plan” voor de Nieuwe Aarde zoals jullie het besloten hebben op het niveau van het Collectieve Bewustzijn van Licht. Temidden van de schijnbare chaos vragen we jullie om de Goddelijke Perfectie waar te nemen van wat er zich op jullie Aarde voordoet. Het is een Goddelijk Geschenk van Grootse Perfectie en Schoonheid, en het is de volgende stap in jullie evolutie terwijl jullie de Hemel op Aarde brengen.
We zullen het de Nieuwe Structuur voor het Planetaire Management of Bestuur noemen en het is de vorm die in de 21ste eeuw zal verschijnen welke Goddelijk Bestuur op Aarde zal vertegenwoordigen. Nu, we willen jullie uitleggen dat er twee fases in dit “project” zullen zijn en dat de Eerste Fase reeds in werking is. In deze Eerste Fase worden jullie geleidelijk aan verplaatst van een Planeet van gescheiden nationale identiteiten die gebaseerd is op een geldeconomie, naar een Vijf Dimensionaal Verenigde Planeet die gebaseerd is op een Economie van Liefde, Samenwerken en Delen. In de Eerste Fase zullen jullie netwerken en structuren beginnen creëren die de Vijf-dimensionale energie van Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde uitdrukken. Nu, wanneer deze netwerken opkomen en sterker worden, zullen ze de interesse wekken van degenen in de “regeringen”, en in de Tweede Fase zal er een fusie zijn van de functies van verschillende regeringen naar dit Planetaire of Globale netwerk van Liefde. Hemel en Aarde zullen op een zeer letterlijke manier samensmelten en wat er uiteindelijk aan het einde van dit proces tevoorschijn zal komen is een Verenigde Planeet onder het Toezicht van een Raad van Ouden die de ontwikkeling van de Aarde in samenwerking met Spirit zal leiden.
Geliefde Lichtwerkers, in de Spirituele Rijken is er zoveel vreugde wanneer we jullie de volgende stappen ontvouwen die jullie als Collectief gekozen hebben in de bewuste evolutie van jullie Aarde en haar volkeren.
Geliefden, we hopen dat jullie nu begrijpen waarom jullie aangetrokken worden naar Zielsfamilies en Groepen, zodat jullie kunnen beginnen samenwerken om de volgende fase van de transformatie op de Nieuwe Aarde te manifesteren.
Nu, we zullen zeggen dat de sleutelaspecten van alle leven in de Vijfde Dimensie Eenheid en Onderlinge verbondenheid zijn. Jullie zullen leren jezelf als deel van een Planetair Bewustzijn te zien en jullie zullen samenwerken voor het Hoogste Goed. Maar, om dit te doen zul je volledig ontwaakt moeten zijn en volledig in je kracht moeten staan. Je moet in je Hart gecentreerd zijn en in staat zijn om het welvaren van de Groep of het “Hoogste Goed” als je doel te bewaren in eender welke situatie. Als bekrachtigd wezen moet je bereid zijn om je over te geven aan de Leiding van Spirit wanneer het zich in je leven manifesteert.
Wanneer een ieder van jullie ontwaakt en zichzelf toestaat om ontwaakt bewustzijn uit te drukken, zul je door je Hoger Zelf geleid worden naar je perfecte rol in deze opkomende structuur, zoals je verlangt en verkiest, en volgens je vaardigheden en talenten. En terwijl we jullie dit beschrijven, willen we benadrukken dat de verschillende niveaus die we bespreken niveaus van functie en niet van status zijn. Degenen die naar de “hogere” niveaus gaan, zullen degenen zijn die levens van dienstbaarheid gegeven hebben, zij zullen de “Ouden” zijn die als zodanig gerespecteerd zullen worden voor hun Licht en Liefde. Maar, jullie zijn allen Manifestaties van Licht en jullie zijn allen gelijk in Gods Liefde, en voor eender welke rol jullie geroepen worden, jullie zijn gezegend en nodig in die rol, want Elk is een deel van het Geheel en Ieder Eén is nodig om het Geheel te creëren. Dit is de essentie van het Bewustzijn van het Ene.
In deze eerste Fase, zullen Lichtwerkers aangetrokken worden tot verschillende niveaus van dienstbaarheid. Op het eerste niveau zullen de therapeuten, healers en leraren zijn en degenen die met mensen werken om ze te doen ontwaken, te bekrachtigen en te helen. Dit is de fundering van het Grote Ontwaken op de Planeet en het is een eerbare rol en een waardevolle dienstbaarheid voor degenen die op deze manier ten dienste opgeroepen worden. Uit deze groep verschijnt het volgende niveau, de Lichtwerkers die aangetrokken worden om Groepen te creëren of netwerken van Groepen in hun omgeving mogelijk te maken. Nu, dit zullen niet noodzakelijkerwijs spirituele groepen zijn, sommige kunnen zakelijke ondernemingen of milieuvriendelijk zijn, of hebben eender welk niveau van focus. Maar, wat gemeenschappelijk zal zijn, is een verlangen vanuit Liefde, het Hart en met Spirit te werken. Op dit niveau begint de formatie van netwerken van Bewuste en Ontwaakte individuen vorm aan te nemen.
Uit dit groepsniveau zullen degenen verschijnen wiens gaven en talenten zullen toestaan om Globale of Planetaire Netwerkers en Afgevaardigden te worden. Het zal hun taak zijn om Groepen of Mensen van overal op de Planeet samen te verbinden in een Netwerk van op-het-Hart-gebaseerd Licht en Liefde op het Vijf Dimensionaal Hartrooster. Dit zullen de Leiders, Leraren en Humanitairen zijn die ernaar zullen streven om de Vijf-Dimensionale concepten van Vrede, Liefde en Globale Samenwerking te promoten via individuele bekrachtiging.
En terwijl de Eerst Fase zich naar de Tweede Fase beweegt, zullen deze Planetaire netwerken en groepen zich beginnen te verenigen om een krachtig Planetair netwerk te creëren dat gebaseerd is in het Hartrooster van Onderlinge verbonden Liefde en Compassie. En omdat dit Licht zich vanuit het Hart verbindt, zal het enorm krachtig zijn en door alle mensen gezien en waargenomen worden terwijl ze overal op Aarde ontwaken. Zoals we zeiden, zal er een fusie beginnen tussen “spirituele”, “politieke” en “sociale” vormen van “zijn” en van functies. Dit zal een uitdagende taak zijn, maar degenen die in de volgende cyclus als Leiders verschijnen, zullen in hun werk gesteund worden.
Het “leidende” niveau zal gecreëerd worden met de opkomst van een Planetaire Raad van Ouden die in feite “managers” of Leiders van de Aarde zijn. Zij zullen de Wijzen zijn die na levens van toegewijde dienstbaarheid door Spirit geselecteerd zullen worden om het Planetaire Bewustzijn te leiden in haar uitdrukking van Goddelijke Liefde en Creativiteit. Deze “Raad van Ouden” wordt reeds gevormd en degenen die voor deze dienstbaarheid opgeroepen worden weten wie ze zijn en wat ze op dit tijdstip moeten doen.
Geliefden, we geven jullie deze informatie om jullie te helpen zien hoe de Goddelijke Liefde zich op Aarde manifesteert volgens jullie Keuzes. We willen dat jullie weten dat het dit is wat jullie in partnerschap met ons gekozen hebben. Er waren op Spiritueel niveau veel lange samenkomsten waar we samenwerkten om dit plan overeen te komen, en zo verschijnt het nu als de meest Juiste en Vredige manier om Goddelijk Management van de Nieuwe Aarde voor het Hoogste Goed van allen te bereiken. De chaos zal geleidelijk aan minder bedreigend lijken wanneer je de verschijning van deze nieuwe patronen van Goddelijke Gratie op je Planeet begint te zien. Terwijl de economie van liefde duidelijker wordt, zul je je meer gesteund en verbonden beginnen te voelen.
Geliefden, wees niet angstig en bezorgd over “waarin pas ik”. Een ieder van jullie heeft deeluitgemaakt van dit geplande proces en elk van jullie heeft een bepaalde rol. Velen van jullie werden tegengehouden terwijl jullie nieuwe vaardigheden en talenten ontwikkelden, of leer je gewoon over te geven aan de leiding van Spirit door bereid te zijn geduldig af te wachten tot de volgend stap aan je onthuld wordt. Weet dat wanneer de tijd daar is, je geleid zult worden naar je perfecte plaats in de opkomende structuur van Licht.

De Energieën voor Augustus
Geliefden, zoals jullie weten kenmerkt deze periode van het jaar, wanneer Sirius met de Zon in de Noordelijke Hemel opstijgt, het begin van een Heilige Cyclus op de Aarde wat we het Planetaire Nieuw Jaar noemen. De energieën die uitstromen vanuit het Galactisch Centrum worden intenser wanneer ze via Sirius en de Zon in de constellatie van Leeuw gefocust worden. In perfect evenwicht stralen de Grote Moeder, Isis, vertegenwoordigt door Sirius en de Goddelijke Mannelijke energie, vertegenwoordigt door Ra, de Onvoorwaardelijke Liefde en Evenwicht uit vanuit het Grote Principe van Kosmisch Evenwicht en Waarheid, Ma'at/Thoth de energieën van het Grote Gouden Hart van de Galaxie.
Op 1 Augustus, tijdens de Nieuwe Maan, zal er een Zonsverduistering zijn in Leeuw. Dit moment zal de integratie van Nieuwe Solaire Lichtcodes creëren voor de geboorte van Goddelijk Planetair Bestuur op de Nieuwe Aarde. Met de energieën van de Leeuwen Poort zal het een krachtige tijd zijn voor de integratie van nieuwe energieën en focus op het nieuwe werk dat eraan komt om als zegen van Licht ontvangen te worden.
Op de 8:8:1 op 8 Augustus, zal er nog een Harmonische Doorgang zijn die zich zal openen om de Nieuwe Lichtcodes uit te zenden vanuit het Hart van de Grote Centrale Zon naar het Planetaire Hart. Op 16 augustus zal er tijdens de Volle Maan een gedeeltelijke Maansverduistering in Waterman zijn. Deze krachtige verduistering zal de integratie van Maanenergie met de “Watercodes” van Waterman toestaan die vertegenwoordigd wordt door de “Waterdrager”. Hij is de Watergod, de Goddelijke Mannelijke energie van de Nieuwe Aarde die de Zuiverheid en de Kracht van het Waterelement beschermt zodat Allen de “Codes van Leven” of de “Paradijs Codes” kunnen ervaren die in het Water gedragen worden. Op dit tijdstip zullen er overal op de Planeet vele Heilige Spirituele Bijeenkomsten en Ceremonieën gehouden worden om de Nieuwe Aarde energie te vieren en om Heilige Waterceremoniën uit te voeren voor de Nieuwe Aarde die in Grote Vreugde ontstaat.
Geliefden, dit is een maand van Grote Viering. Jullie hebben bereikt wat er verlangd werd en jullie hebben elk jullie rol gehad in deze wonderbare transformatie. Samen, hebben jullie de “eindtijd” ongedaan gemaakt en het “scenario” herschreven voor een Vredige Globale Transformatie naar de Vijfde Dimensie van Eenheid en Liefde. En zo wordt het gecreëerd zoals jullie het bepaald hebben. Dit is inderdaad een grote overwinning van Collectieve Planetaire Creatie.
We wensen jullie Blijvende Vreugde in jullie Avonturen van Licht in deze maand augustus.

Inspiratie en illusie

zons- en maansverduistering augustus 2008

Geschreven door: Manuela van der Knaap

 
Terug naar het overzicht

Publicatie datum: 31-07-2008

Print dit artikel Download dit artikel

 
  
 Dit is een uitgave van ‘Adviesbureau Manuela van der Knaap’ 0252-521882   www.inzichten.com
 
Dit is een astrologisch artikel geschreven om inzicht te geven in de processen die de groei van bewustzijn bevorderen en in de integratie van de Bron; de eenheid in de mens. Je kunt je gratis abonneren via http://www.inzichten.com/contact/contact.php en je ontvangt dan een paar keer per jaar een artikel over de lopende processen van deze innerlijke groei van de mens en het collectief. 
                                                                                               
                                                                                                                               Afb: Waterman door www.Kagayastudio.com
Op vrijdag 1 augustus om 12:12 (lokale tijd in West-Europa, max. samenstand) is er weer een totale zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar in Nederland en België. De gedeeltelijke maansverduistering van zaterdag op zondag 16/17 augustus 00:16 (lokale tijd, max. samenstand) hoort daarbij. Deze maansverduistering activeert het proces van integratie van het ‘Watermantijdperk’, het tijdperk van bewustzijn, broederschap en licht (Noordelijke Maansknoop met Neptunus, Cheiron en de Maan samenstand in het 11de huis in Waterman). De zonsverduistering van februari 2008 zette dit proces in gang. Lees meer hierover in het artikel ‘Waarde in revisie’ op deze website. Dit proces zal nu echt zichtbaar worden, door ons te bevrijden daar waar onze samenleving ons onbewust vasthoudt in oude waarden, die de integratie van het nieuwe tijdperk in ons leven hindert. De inspiratie kristalliseert uit in heling van de maatschappelijke structuren, autoriteit en hiërarchieën en persoonlijke autonomie (Diamant staat samen met Jupiter in het 10de huis). Dit vindt plaats op zowel het persoonlijke vlak als collectieve vlak. Dit keer speelt vooral de maansverduistering een belangrijke rol in het proces. De zonsverduistering van 1 augustus 2008 werkt openend in het geheel. De optimale kristallisatie van het proces dat bij deze maansverduistering hoort, vindt plaats in ongeveer 3 maanden erna.
 
Inspiratie of depressie?
Het centrale thema in de zonsverduistering van februari 2008 en de maansverduistering van 16 augustus 2008 is het neerzetten van een nieuwe basis. Dit wordt zichtbaar in de grote veranderingen in de levens van de voorlopers van dit grote plan. Heel veel mensen die al jaren lang toegewijd zijn aan hun persoonlijke groei, zijn een licht en steun voor hun omgeving. Juist nu willen velen het bijltje erbij neergooien en willen niet meer geloven in het grote plan. Juist nu het zo dichtbij en voelbaar is (aangegeven door de Zwarte Maan, de collectieve verbinding met de Bron, die nu in Boogschutter staat). De inspiratie wordt enorm gevoeld en de innerlijke druk is heel hoog. Je kan er niet meer om heen, je moet iets met jouw visie in de wereld, maar je weet niet hoe. En dan kan het inspiratievuur naar binnen slaan en verteert het je innerlijk en kan de inspiratie je depressief maken, omdat het geen uitlaatklep vindt. Dit hoort bij het proces van vorming van dit inspiratievuur van het grote plan.
 
Deze innerlijke druk kan nog verder oplopen met het hoogtepunt in december, waarin de vormkracht maximaal tot uitdrukking zal komen. Pluto , die de energie transformeert en bekrachtigt , staat dan verbonden met de collectieve energie van de Bron (Zwarte Maan).
 
Durf erop te vertrouwen dat jij de juiste plek en richting zult vinden voor jouw plaatsje in het geheel, op het juiste tijdstip. Jouw inbreng in het geheel, waarin jij jouw kernkwaliteit en wie je in wezen bent kunt leven en waar je mag groeien in het praktisch maken van de Bron in jezelf en daarmee synchroon in de wereld. Ook al wil je niet meer geloven in het grote spirituele plan (Cheiron conj. Neptunus in Waterman) en lijkt het onmogelijk om dit grote plan voor het collectief tot stand te brengen. De gewonde Neptunus geeft je het gevoel ‘Get real’. Maar laat je niet begoochelen door de angst om begoocheld te worden. Verhef je angst voor begoocheling naar het niveau van Meesterschap; zie onder ogen wat de schaduwkanten zijn van het werken met en volgen van spirituele energie, eenheid en het leven met het niet zichtbare. Het is o zo levend voelbaar en de Bron van je dagelijkse innerlijke ervaringen. Zo werkelijk en zeker geen begoocheling. Laat het vuur van inspiratie niet naar binnen slaan en leer, leer en leer nog eens wat de begoocheling is en wat waarheid is. Word je bewust van de realiteit van jouw wereld van eenheid en hoe deze zich aan je kenbaar maakt in jouw innerlijke wereld, zodat je steviger zult staan in het weten wat jouw waarheid en realiteit is, waardoor je meer vormkracht kan geven aan je inspiratie en visie. Dat wil de gewonde Neptunus ons laten zien. Zodat de plannen tot realiteit kunnen worden, uitgezuiverd van begoochelingen en misleiding ben je de illusie dan Meester. Wij zullen het zelf moeten neerzetten. Mensen zijn de handen van het grote plan. Dit proces is heel 2008 voelbaar.
 
Dan wil ik jullie nog graag een fijne zomer toewensen,
een harte-groet van Manuela van der Knaap
 
Onderstaand artikel ‘De nieuwe opkomende Aarde’ van Celia Fenn wil ik graag met jullie delen, omdat het duidelijk laat zien wat er op dit moment gaande is op de niet zichtbare niveaus, maar wat wel enorm gevoeld wordt door de voorlopers van dit grote plan. 
x
x
x
 
Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com  
© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. telefoon of e-mail. Info op: www.inzichten.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
Afb: Boogschutter door www.Kagayastudio.com
 
x
Celia Fenn / vertaling Ulla Mertens
De nieuwe opkomende Aarde
Aartsengel Michael door Celia Fenn
 
Geliefde Lichtwerkers, augustus zal een prachtige maand zijn waar de Aarde overspoeld zal worden met de Gouden Vlam van Verrezen Liefde. Dit super stralend Licht zal gefocust worden door de Zonsverduistering op de 1ste en de Maansverduistering op de 16de, wanneer Nieuwe Lichtcodes rechtstreeks vanuit het Galactisch Centrum zullen ontvangen worden voor de zich ontvouwende evolutie van de Aarde.
Geliefden, op dit tijdstip willen we jullie vertellen over het zich ontvouwend “plan” voor de Nieuwe Aarde zoals jullie het besloten hebben op het niveau van het Collectieve Bewustzijn van Licht. Temidden van de schijnbare chaos vragen we jullie om de Goddelijke Perfectie waar te nemen van wat er zich op jullie Aarde voordoet. Het is een Goddelijk Geschenk van Grootse Perfectie en Schoonheid, en het is de volgende stap in jullie evolutie terwijl jullie de Hemel op Aarde brengen.
We zullen het de Nieuwe Structuur voor het Planetaire Management of Bestuur noemen en het is de vorm die in de 21ste eeuw zal verschijnen welke Goddelijk Bestuur op Aarde zal vertegenwoordigen. Nu, we willen jullie uitleggen dat er twee fases in dit “project” zullen zijn en dat de Eerste Fase reeds in werking is. In deze Eerste Fase worden jullie geleidelijk aan verplaatst van een Planeet van gescheiden nationale identiteiten die gebaseerd is op een geldeconomie, naar een Vijf Dimensionaal Verenigde Planeet die gebaseerd is op een Economie van Liefde, Samenwerken en Delen. In de Eerste Fase zullen jullie netwerken en structuren beginnen creëren die de Vijf-dimensionale energie van Eenheid en Onvoorwaardelijke Liefde uitdrukken. Nu, wanneer deze netwerken opkomen en sterker worden, zullen ze de interesse wekken van degenen in de “regeringen”, en in de Tweede Fase zal er een fusie zijn van de functies van verschillende regeringen naar dit Planetaire of Globale netwerk van Liefde. Hemel en Aarde zullen op een zeer letterlijke manier samensmelten en wat er uiteindelijk aan het einde van dit proces tevoorschijn zal komen is een Verenigde Planeet onder het Toezicht van een Raad van Ouden die de ontwikkeling van de Aarde in samenwerking met Spirit zal leiden.
Geliefde Lichtwerkers, in de Spirituele Rijken is er zoveel vreugde wanneer we jullie de volgende stappen ontvouwen die jullie als Collectief gekozen hebben in de bewuste evolutie van jullie Aarde en haar volkeren.
Geliefden, we hopen dat jullie nu begrijpen waarom jullie aangetrokken worden naar Zielsfamilies en Groepen, zodat jullie kunnen beginnen samenwerken om de volgende fase van de transformatie op de Nieuwe Aarde te manifesteren.
Nu, we zullen zeggen dat de sleutelaspecten van alle leven in de Vijfde Dimensie Eenheid en Onderlinge verbondenheid zijn. Jullie zullen leren jezelf als deel van een Planetair Bewustzijn te zien en jullie zullen samenwerken voor het Hoogste Goed. Maar, om dit te doen zul je volledig ontwaakt moeten zijn en volledig in je kracht moeten staan. Je moet in je Hart gecentreerd zijn en in staat zijn om het welvaren van de Groep of het “Hoogste Goed” als je doel te bewaren in eender welke situatie. Als bekrachtigd wezen moet je bereid zijn om je over te geven aan de Leiding van Spirit wanneer het zich in je leven manifesteert.
Wanneer een ieder van jullie ontwaakt en zichzelf toestaat om ontwaakt bewustzijn uit te drukken, zul je door je Hoger Zelf geleid worden naar je perfecte rol in deze opkomende structuur, zoals je verlangt en verkiest, en volgens je vaardigheden en talenten. En terwijl we jullie dit beschrijven, willen we benadrukken dat de verschillende niveaus die we bespreken niveaus van functie en niet van status zijn. Degenen die naar de “hogere” niveaus gaan, zullen degenen zijn die levens van dienstbaarheid gegeven hebben, zij zullen de “Ouden” zijn die als zodanig gerespecteerd zullen worden voor hun Licht en Liefde. Maar, jullie zijn allen Manifestaties van Licht en jullie zijn allen gelijk in Gods Liefde, en voor eender welke rol jullie geroepen worden, jullie zijn gezegend en nodig in die rol, want Elk is een deel van het Geheel en Ieder Eén is nodig om het Geheel te creëren. Dit is de essentie van het Bewustzijn van het Ene.
In deze eerste Fase, zullen Lichtwerkers aangetrokken worden tot verschillende niveaus van dienstbaarheid. Op het eerste niveau zullen de therapeuten, healers en leraren zijn en degenen die met mensen werken om ze te doen ontwaken, te bekrachtigen en te helen. Dit is de fundering van het Grote Ontwaken op de Planeet en het is een eerbare rol en een waardevolle dienstbaarheid voor degenen die op deze manier ten dienste opgeroepen worden. Uit deze groep verschijnt het volgende niveau, de Lichtwerkers die aangetrokken worden om Groepen te creëren of netwerken van Groepen in hun omgeving mogelijk te maken. Nu, dit zullen niet noodzakelijkerwijs spirituele groepen zijn, sommige kunnen zakelijke ondernemingen of milieuvriendelijk zijn, of hebben eender welk niveau van focus. Maar, wat gemeenschappelijk zal zijn, is een verlangen vanuit Liefde, het Hart en met Spirit te werken. Op dit niveau begint de formatie van netwerken van Bewuste en Ontwaakte individuen vorm aan te nemen.
Uit dit groepsniveau zullen degenen verschijnen wiens gaven en talenten zullen toestaan om Globale of Planetaire Netwerkers en Afgevaardigden te worden. Het zal hun taak zijn om Groepen of Mensen van overal op de Planeet samen te verbinden in een Netwerk van op-het-Hart-gebaseerd Licht en Liefde op het Vijf Dimensionaal Hartrooster. Dit zullen de Leiders, Leraren en Humanitairen zijn die ernaar zullen streven om de Vijf-Dimensionale concepten van Vrede, Liefde en Globale Samenwerking te promoten via individuele bekrachtiging.
En terwijl de Eerst Fase zich naar de Tweede Fase beweegt, zullen deze Planetaire netwerken en groepen zich beginnen te verenigen om een krachtig Planetair netwerk te creëren dat gebaseerd is in het Hartrooster van Onderlinge verbonden Liefde en Compassie. En omdat dit Licht zich vanuit het Hart verbindt, zal het enorm krachtig zijn en door alle mensen gezien en waargenomen worden terwijl ze overal op Aarde ontwaken. Zoals we zeiden, zal er een fusie beginnen tussen “spirituele”, “politieke” en “sociale” vormen van “zijn” en van functies. Dit zal een uitdagende taak zijn, maar degenen die in de volgende cyclus als Leiders verschijnen, zullen in hun werk gesteund worden.
Het “leidende” niveau zal gecreëerd worden met de opkomst van een Planetaire Raad van Ouden die in feite “managers” of Leiders van de Aarde zijn. Zij zullen de Wijzen zijn die na levens van toegewijde dienstbaarheid door Spirit geselecteerd zullen worden om het Planetaire Bewustzijn te leiden in haar uitdrukking van Goddelijke Liefde en Creativiteit. Deze “Raad van Ouden” wordt reeds gevormd en degenen die voor deze dienstbaarheid opgeroepen worden weten wie ze zijn en wat ze op dit tijdstip moeten doen.
Geliefden, we geven jullie deze informatie om jullie te helpen zien hoe de Goddelijke Liefde zich op Aarde manifesteert volgens jullie Keuzes. We willen dat jullie weten dat het dit is wat jullie in partnerschap met ons gekozen hebben. Er waren op Spiritueel niveau veel lange samenkomsten waar we samenwerkten om dit plan overeen te komen, en zo verschijnt het nu als de meest Juiste en Vredige manier om Goddelijk Management van de Nieuwe Aarde voor het Hoogste Goed van allen te bereiken. De chaos zal geleidelijk aan minder bedreigend lijken wanneer je de verschijning van deze nieuwe patronen van Goddelijke Gratie op je Planeet begint te zien. Terwijl de economie van liefde duidelijker wordt, zul je je meer gesteund en verbonden beginnen te voelen.
Geliefden, wees niet angstig en bezorgd over “waarin pas ik”. Een ieder van jullie heeft deeluitgemaakt van dit geplande proces en elk van jullie heeft een bepaalde rol. Velen van jullie werden tegengehouden terwijl jullie nieuwe vaardigheden en talenten ontwikkelden, of leer je gewoon over te geven aan de leiding van Spirit door bereid te zijn geduldig af te wachten tot de volgend stap aan je onthuld wordt. Weet dat wanneer de tijd daar is, je geleid zult worden naar je perfecte plaats in de opkomende structuur van Licht.

De Energieën voor Augustus
Geliefden, zoals jullie weten kenmerkt deze periode van het jaar, wanneer Sirius met de Zon in de Noordelijke Hemel opstijgt, het begin van een Heilige Cyclus op de Aarde wat we het Planetaire Nieuw Jaar noemen. De energieën die uitstromen vanuit het Galactisch Centrum worden intenser wanneer ze via Sirius en de Zon in de constellatie van Leeuw gefocust worden. In perfect evenwicht stralen de Grote Moeder, Isis, vertegenwoordigt door Sirius en de Goddelijke Mannelijke energie, vertegenwoordigt door Ra, de Onvoorwaardelijke Liefde en Evenwicht uit vanuit het Grote Principe van Kosmisch Evenwicht en Waarheid, Ma'at/Thoth de energieën van het Grote Gouden Hart van de Galaxie.
Op 1 Augustus, tijdens de Nieuwe Maan, zal er een Zonsverduistering zijn in Leeuw. Dit moment zal de integratie van Nieuwe Solaire Lichtcodes creëren voor de geboorte van Goddelijk Planetair Bestuur op de Nieuwe Aarde. Met de energieën van de Leeuwen Poort zal het een krachtige tijd zijn voor de integratie van nieuwe energieën en focus op het nieuwe werk dat eraan komt om als zegen van Licht ontvangen te worden.
Op de 8:8:1 op 8 Augustus, zal er nog een Harmonische Doorgang zijn die zich zal openen om de Nieuwe Lichtcodes uit te zenden vanuit het Hart van de Grote Centrale Zon naar het Planetaire Hart. Op 16 augustus zal er tijdens de Volle Maan een gedeeltelijke Maansverduistering in Waterman zijn. Deze krachtige verduistering zal de integratie van Maanenergie met de “Watercodes” van Waterman toestaan die vertegenwoordigd wordt door de “Waterdrager”. Hij is de Watergod, de Goddelijke Mannelijke energie van de Nieuwe Aarde die de Zuiverheid en de Kracht van het Waterelement beschermt zodat Allen de “Codes van Leven” of de “Paradijs Codes” kunnen ervaren die in het Water gedragen worden. Op dit tijdstip zullen er overal op de Planeet vele Heilige Spirituele Bijeenkomsten en Ceremonieën gehouden worden om de Nieuwe Aarde energie te vieren en om Heilige Waterceremoniën uit te voeren voor de Nieuwe Aarde die in Grote Vreugde ontstaat.
Geliefden, dit is een maand van Grote Viering. Jullie hebben bereikt wat er verlangd werd en jullie hebben elk jullie rol gehad in deze wonderbare transformatie. Samen, hebben jullie de “eindtijd” ongedaan gemaakt en het “scenario” herschreven voor een Vredige Globale Transformatie naar de Vijfde Dimensie van Eenheid en Liefde. En zo wordt het gecreëerd zoals jullie het bepaald hebben. Dit is inderdaad een grote overwinning van Collectieve Planetaire Creatie.
We wensen jullie Blijvende Vreugde in jullie Avonturen van Licht in deze maand augustus.
 
Terug naar 'Artikelen'
 

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op http://localhost/inzichten/.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.