Eenheid en Verantwoordelijkheid

De sleutel voor 2005

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 01-01-2005

We hebben gezien dat er in oktober 2004 twee Pentagrammen gevormd werden, namelijk op 1 en 28 oktober. Op 25 november 2004 om 07.00 MET Amsterdam, zagen we een derde Pentagram verschijnen (3.12 orb / afwijking). Drie van deze Pentagrammen na elkaar is een unicum. Drie is ook het getal van de heelheid (Drie eenheid). Dit was dus de derde imprint van energie en bewustzijn voor de initiatie en creatie naar eenheid, balans en heelheid. Voor ieder op zijn eigen ontwikkelingsniveau. ‘Drie maal is Scheepsrecht’ is hier dus wel op zijn plaats. De instroom van kosmische energie voor herstel van de eenheid wordt op deze manier wel heel sterk bekrachtigd. Om het eenheidsbewustzijn te integreren, komt eerst naar de oppervlakte wat niet in eenheid is. En dit wordt zichtbaar. De moord op de cineast Theo van Gogh in Nederland, die plaats vond kort na de vorming van het tweede Pentagram, brengt ons dus bewustzijn. En maakt zichtbaar wat al aanwezig was. Laten we verder kijken hoe de astrologie ons hierbij kan helpen.
 
Als je niet astrologisch onderlegd bent, sla de astrologische informatie die tussen haakjes staat in het artikel gewoon over. Deze informatie staat erin, omdat zij een trillingswaarde vertegenwoordigt en zo dus deze trilling in het artikel brengt.
 
Het derde Pentagram
Er is een extra speler bijgekomen in dit derde Pentagram (Groot Quintiel) van 25 november 2004. Het is Mercurius, die samen staat met Pluto in Boogschutter. Dat betekent dat alles dat voortkomt uit de evolutie van culturele verschillen en meningsuiting / profeetschap, door Mercurius een stem krijgt. Maar dus ook begrepen (Mercurius) kan worden en zo in het bewustzijn van de massa kan komen. Ook wordt heel erg duidelijk wat de macht van het woord (Mercurius conj. Pluto in Boogschutter) is en de verantwoordelijkheid hierin van de Media (Mercurius). Doordat de mentale Mercurius zijn werking doet gelden in het derde Pentagram, kan de essentie worden begrepen. Duidelijk wordt wat het plaatsen van God en autoriteit buiten jezelf, in het verleden gepredikt vanuit religie (Boogschutter), voor gevolgen heeft. Door deze derde imprint kan de essentie van de Pentagrammen nu actief en bewust worden voor de massa. Dit ontstaat doordat de gevolgen van afgescheidenheid in de cultuur, in de realiteit zichtbaar worden. Om de grotere samenhang van het Pentagram, die leidt naar EENHEID, te kunnen vatten, is het nog steeds een noodzaak hiervoor een kader te hebben en te begrijpen wat eenheid betekent in de realiteit. Te beginnen bij jezelf in je eigen leven en wat daarna te ervaren is samen met de omgeving.
 
Werk van de Aquariusmeester
De heerschappij van Uranus in het Aquariustijdperk, brengt ons een nieuw soort meesterschap. Wij hebben in het vorige tijdperk, die van Vissen het meesterschap gekend van meesters die als goeroe de mensheid de oerwijsheid van God kwamen onderwijzen, op een beschouwende manier. Maar in het Aquariustijdperk is dit niet meer gepast. Uranus vraagt om gelijkwaardigheid en genialiteit. Geïntegreerd in ieder van ons en functionerend in sociale netwerken. De Aquariusmeester groeit en leeft tussen de mensen en met de mensen als een broeder of zuster. Misschien heb je het zelf al gemerkt de afgelopen tijd, dat je soms via een korte blik, ogen die elkaar kruisen, informatie uitwisselt van Wezen naar Wezen, gewoon in de supermarkt of op straat. In het loopje door. Dit zijn de eerste tekenen van afstemming op het zich aandienende Aquariustijdperk. Dat wat jij hebt ervaren in je leven, is een schat aan informatie (aanwezig in jouw energiesysteem) voor de mensen om je heen en kan op een hele simpele manier worden overgedragen aan een ander Wezen dat op zoek is naar antwoorden. En op deze manier ontvang jij natuurlijk ook jouw inzichten en nieuwe mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat er geen overdracht van bewustzijn kan zijn via het woord en inspiratie. Overdracht van bewustzijn, van Wezen tot Wezen op allerlei manieren. Vanuit totale gelijkwaardigheid en respectvolle uitwisseling tussen mensen/wezens vanuit alle lagen van de bevolking, allerlei achtergronden en verschillende ervaringen, vanuit alle niveaus van ZIJN. Alles kan naast elkaar bestaan. In het Aquariustijdperk gaat het er om, dat de eenheid van onze oeroorsprong samen komt met de ontwikkelde individualiteit van ons mens zijn. Dat is leven als ‘Kosmisch Mens’, een Aquariusmeester.
 
Op deze manier, door zij aan zij te werken en te leven als een Aquariusmeester in wording, met jouw inzichten en bewustzijn, bied je de oplossingen voor de huidige problemen steeds weer opnieuw aan, in je omgeving en dus aan de wereld. Naar mijn inzicht, is dit de manier waarop langzaam het bewustzijn van de Pentagrammen bij alle mensen worden overgebracht en geïntegreerd. Daarom is het dus zo belangrijk dat jij ook in je kosmische verbinding leeft en deze integreert. Dat je jouw stukje bijdraagt in de puzzel (Zwarte Maan) van het Scheppingsplan. Je staat in je kosmische verbinding als je enorm gelukkig bent met wat je doet en dit functioneert met het grootste gemak op een volmaakte manier. Dat zijn de kenmerken van een actieve kosmische verbinding. Dat kunnen hele simpele dingen zijn, het hoeft niet hoogdravend te zijn. Maar je voelt dat je functioneert in iets dat groter is dan jij, dat je als het ware op een groter tandwiel gezet wordt. Ook de krachten waarmee je werkt nemen evenredig toe. Dit is de actieve Zwarte Maan in jouw persoonlijke horoscoop, uitgekristalliseerd in de ‘Diamant’. En die ‘Diamant’ maakt dat de Kosmische stroom van de Zwarte Maan dus heel praktisch toepasbaar wordt in jouw realiteit. Je kunt de hogere octaaf van Pluto in Boogschutter gebruiken om mensen te inspireren om je heen, met jouw inzichten op de respectvolle manier van de Aquariusmeester.
 
Eenheid
Computers en techniek horen bij de energie van Uranus en dit is dus een facet wat ook door vernieuwing en transitie naar grotere eenheid gaat. In maart 2003 is Uranus het teken Vissen in gegaan en daarmee is deze beweging van het brengen van techniek naar een werking vanuit grotere eenheid gestart. Doordat Neptunus al een tijdje door Waterman heen gaat, ontstond er een bijzondere situatie. Astrologisch noemen we dat ‘In wederzijdse receptie’. Dan zijn twee planeten intens verweven, ze staan in het dierenriemteken van elkaar (Heer van het dierenriemteken van de ander), waardoor ze elkaar heel sterk beïnvloeden. Techniek (Uranus) wordt verbonden met eenheid en spiritualiteit (Neptunus) en visa versa. Dus o.a. de computerwereld (Uranus), kan grote problemen verwachten als zij geen verantwoordelijkheid nemen en software blijven schrijven die niet compatible is. Waardoor programma’s in conflict komen met elkaar en de hele computer dus niet meer kan functioneren. De problemen op dit vlak zijn al zichtbaar. Ook hier wordt gevraagd om een aanpak die samenwerking en dus het scheppen van eenheid in programmatuur enz. bevorderen. Ik ben heel benieuwd, hoever deze werking van eenheid door gaat werken. (Computers functioneren door Kwarts)
 
Een ander facet van Uranus is het pure bewustzijn. Door dit aspect (Neptunus-Uranus receptie) werkt bewustzijn op een manier afgestemd op eenheid. Dat is niet altijd zo geweest, omdat we met de afdaling in de materie bezig waren en andere aspecten nodig hadden in de Schepping.
Deze Neptunus-Uranus receptie, werkt natuurlijk ook door naar Neptunus. Een facet van Neptunus is ons beeld en de ervaring van God en eenheid. Door de verbinding met Uranus krijgen wij dus meer BEWUST-ZIJN van God en eenheid. Ook over het onderbewuste, verslavingen en de werking van magneten en magnetisme, als andere facetten van Neptunus worden bewust door deze stand. Dit aspect (receptie tussen Uranus en Neptunus) is actief tot maart 2011.
 
De constellatie van de Kosmische Mens
Pluto in Boogschutter quintiel Uranus in Vissen, maken alle twee een bi-quintiel naar Saturnus in Kreeft.
 
De constante factor en basis invloed die in alle drie de Pentagrammen van het najaar 2004 actief was, is feitelijk een constellatie van drie planeten, Pluto, Uranus en Saturnus. Vanaf nu noem ik deze constellatie ‘De constellatie van de Kosmische Mens’, om de duidelijkheid in het artikel te vergroten.
Deze constellatie is vanaf eind september 2004 constant actief geweest. De Pentagrammen ontstonden doordat verschillende planeten verbinding maakten met deze ‘constellatie van de Kosmische Mens’ en zo werd er tot drie keer toe een Pentagram gevormd. ‘De constellatie van de ‘Kosmische Mens’ is dus opgebouwd uit verbindingen die in het Pentagram voorkomen 72° en 144º hoeken. Deze drie planeten maken dus een verbinding met elkaar op een meer omvattend bewustzijnsniveau voor een langere periode. Vanaf september 2004 was deze constellatie al actief en blijft dat tot eind mei 2005. Vanaf eind januari tot half mei 2006 wordt hij opnieuw actief.
 
Dus de integratie van de inzichten die door de drie Pentagrammen in het najaar van 2004 zijn gebracht, zijn geen losstaande imprint, maar worden ingebed in een groter geheel. Deze constellatie legt de nadruk op inzicht en het naar een meer omvattend en vernieuwd niveau brengen (Uranus) van verantwoordelijkheid en autoriteit (Saturnus). Zodat we op een creatieve en zorgzame wijze (Kreeft) kunnen leren omgaan met de verschillen in achtergrond en cultuur. Deze culturen zijn gevormd door onze evolutie (Pluto in Boogschutter) en daaruit zijn meningen (en religie) voort gevloeid. Deze ‘constellatie van de Kosmische Mens’ geeft de mogelijkheid de evolutie (Pluto) naar een nieuw en meer omvattend niveau te brengen, meer afgestemd op eenheid. En omdat deze constellatie bestaat uit Pentagram (Quintiel) aspecten, werkt deze op een alchemistische manier door in ons.
 
Vernieuwing en bewustzijn
Uranus in Vissen als één van de punten van ‘De constellatie van de Kosmische Mens’ zorgt ervoor, dat er steeds bewustzijn van eenheid ingebracht wordt. Zowel naar het bepalen van grenzen en autoriteit toe (Saturnus) als naar de culturele evolutie (Pluto in Boogschutter), brengt Uranus het BEWUST-ZIJN in en vraagt om een nieuwe manier van verantwoordelijkheid, grenzen en autoriteit. Het is ook belangrijk de oude waarde en zwaarheid los te laten (en het moeten beschermen vanuit vijand denken, (Saturnus is Kreeft)). Vanuit het verleden hebben wij deze invulling gegeven aan het nemen van verantwoordelijkheid, autoriteit en het stellen van grenzen (Saturnus in Kreeft). Probeer dus open te staan voor nieuwe invulling van deze waarden, gevoed van binnenuit. Meer omvattende niveaus van bewustzijn, zijn niet zwaar, maar maken je juist blij en vrij (Uranus). Dit geldt ook voor het oude beeld van religie en God (Pluto in Boogschutter).
 
Wereldburger
De laatste decennia is de wereld kleiner geworden. Niet in grootte natuurlijk, maar nieuwe communicatie middelen (Mercurius) als telefoon, internet, computers, televisie en het toenemen van vliegverkeer, hebben er naar toe geleid dat wij verbonden zijn met de hele wereld met een klik van de techniek (Uranus). Dit alsmede ook het verschil tussen arm en rijk (Economische vluchtelingen) heeft er toe geleid dat wij wereldburgers (Boogschutter) zijn geworden. De twee heersers van het Aquariustijdperk, Mercurius de verbinder en Uranus die staat voor techniek, hebben er aan mee geholpen dit te creëren, waardoor we nu op een andere manier in het leven zullen gaan staan, als betrokken en verantwoordelijke wereldburgers.
 
Pluto loopt door Boogschutter en daarom is het nu de tijd dat alles wat niet het hoogste doel van de evolutie dient op de gebieden van Boogschutter: de cultuur, religie, meningsuiting/inspireren en profeteren/leraarschap niet meer wordt ondersteund en wordt getransformeerd tot iets nieuws wat de evolutie wel dient. Als we elkaar niet contant hoeven te bestrijden, dan kunnen we evolueren naar een nieuw niveau, die van vreedzaam wereldburger een niveau van een grotere eenheid. Deze ontwikkeling is begonnen in 1995 en is werkzaam tot eind 2008 en heeft nu 2/3 van het teken Boogschutter doorleefd, waardoor het nu tot afronding en veranderingen gaat komen op dit vlak. En dan vinden er dus eerst uitzuiveringen plaats, die alles wat ons niet meer dient, naar de oppervlakte brengen en dus zichtbaar maken.
 
De problemen van verschillen in culturele achtergronden (Boogschutter), ontstaan door onze evolutie (Pluto) en doorgegeven en ingenomen via de paplepel, vragen nu om bewust (Uranus) te worden. De problemen voortkomend uit deze culturele verschillen, zijn door ons wereldburgerschap (Boogschutter) nu aanwezig in onze eigen achtertuin. De Nederlandse cultuur is er een van tolerantie en vrijheid van meningsuiting. Dat heeft ons in het verleden geen windeieren gelegd, denk maar aan de VOC en de huidige handel op wereldniveau. Wij konden met alle culturen door één deur en mochten zelfs als eerste en gedurende langere tijd als enige handel drijven met Japan. Uranus de vernieuwer en brenger van inzicht staat positief verbonden met het verleden in de jaarhoroscoop voor 2005 en geeft daarmee aan, dat in het verleden een deel van de oplossing ligt (Uranus driehoek Zuidknoop verbonden met ‘De constellatie van de Kosmische Mens’). Onze samenleving wil nu evolueren naar een volgend niveau van wereldburgerschap en daar moet de cultuur (PLuto) en het huidige leefklimaat op aangepast worden. Door mensen het land uit te sturen en te blijven afwijzen, lossen we de culturele verschillen en conflicten niet meer op. De wereld is te klein geworden daarvoor. De doos van Pandora is open.
 
Er wordt van ons allemaal gevraagd onze evolutie en achtergrond te bekijken en er verantwoordelijkheid voor te nemen (Saturnus). Verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zorg (Saturnus in Kreeft) voor onze eigen acties en niet langer te handelen vanuit iets dat ooit klopte voor onze voorouders. We lossen dit vraagstuk op door helderheid (Uranus) te krijgen en verantwoordelijkheid (Saturnus) te nemen voor de culturele evolutie. Daarin heeft religie altijd een grote rol gespeeld (Pluto in Boogschutter) en ons geleerd de autoriteit buiten je te zoeken bij God. Maar God zit in je, niet (alleen) buiten je, jij bent een stukje van God, vanaf de oerknal bezig met het ervaren van wat afgescheidenheid van de eenheid /de Bron betekent. Je bent nog steeds een deel van de eenheid, ook al ervaar je dat niet zo. En deze informatie komt nu binnen in deze periode d.m.v. de drie Pentagrammen en constante factor van ‘De constellatie van de Kosmische Mens’.
 
Als je jezelf werkelijk autoriteit (Saturnus) maakt van je eigen leven, dan draag je daar als bewust mens de verantwoordelijkheid voor. Alleen dan, kunnen we vreedzaam naast elkaar leven in eenheid (Vissen) als wereldburgers (Boogschutter). Dit vraagt ook om nieuw leiderschap (Uranus bi-quintiel Saturnus). Voor het leiderschap en de personen die wij autoriteit (Saturnus) hebben toegekend zal deze constellatie betekenen, dat er een spotlight op hen komt te staan, bij het oplossen van dit vraag stuk (Apex van constellatie).
 
De hoofdrol voor Saturnus
Saturnus staat voor autoriteit en dus verantwoordelijkheid, de aangever van grenzen en vormgever van kwaliteit en het ‘Staan in je kracht’. Dit zijn allemaal aspecten van Saturnus als hij optimaal functioneert. De schaduwkant van Saturnus is verharding en afbraak, als je niet met deze kracht in jezelf wilt werken, dan lijkt het alsof hij heel veel kapot maakt, maar de lessen die Saturnus ons dan leert, zijn hard geworden, omdat we niet willen leren (vaak onbewust) en geen verantwoordelijkheid nemen. De lessen komen toch of je dat nu wilt of niet en daarom heeft Saturnus in het verleden de naam gekregen onheil te brengen. Saturnus is ook de wachter op de drempel. Saturnus maakt dat je de meer omvattende planetaire waarden in onze realiteit kan ervaren en vormgeven. (Uranus, Neptunus en Pluto) Dus als je positief werkt met deze energie en bewust verantwoordelijkheid neemt, dan kun je spiritualiteit en eenheid gaan vormgeven in de realiteit. Dan is de kosmische energie dus geaard. Saturnus loopt vanaf november 2004 tot 23 maart 2005 retrograde, wat betekend dat deze energie, hierboven beschreven tijdens deze periode naar binnen gekeerd staat en dus een introverte werking heeft. Projectie wordt dus niet gedragen door de energie. ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf ‘ is dus zeker van toepassing hier. (Dit geldt dus ook voor Saturnus in de jaarhoroscoop van 2005).
 
De planeet Saturnus vervult een belangrijke taak in 2005, maar ook in de basis van de drie Pentagrammen en in ‘De constellatie van de Kosmische Mens’. De eerste paar maanden van 2005 staan alle planeten aan één kant van de dierenriem en alleen Saturnus staat aan de andere kant. (Behalve de Maan, die af en toe bij Saturnus voorbij komt). Dit noemen we astrologisch ‘The Bucket’. De enige manier waarop we vat kunnen krijgen op de hele horoscoop en het energiespel is, met de planeet die het handvat van ‘Het mandje’ (The Bucket) symboliseert. En dat is Saturnus in dit geval. Saturnus is dus de enige planeet die orde kan scheppen in chaos. Tot half april staat Saturnus er dus alleen voor, om met oplossingen te komen voor de huidige vraag stukken. Saturnus staat o.a. voor hetgeen wij autoriteit hebben gegeven in onszelf en buiten ons. Dit maakt dat mensen voelen dat ‘De maat vol is’ en het zo niet langer kan en er gezocht gaat worden naar oplossingen. Het veroorzaakt beweging en een groot zoeken naar verantwoordelijkheid en het stellen van grenzen naar jezelf en anderen, maar ook zoeken naar een nieuwe manier van omgaan en toekennen van autoriteit. Dus alleen door zelf je leven te scheppen, richting te geven neem je verantwoordelijkheid en ben jij de autoriteit. Alle levensgebieden waar je dit niet doet, kunnen dus ontaarden in chaos.
 
Saturnus heerst ook over de tijd en misschien is het je al opgevallen dat de perceptie van tijd vanaf eind september toen 'De constellatie van de Kosmische Mens' actief werd, niet meer is wat het was.
Als je bewust je ruimte inneemt en je tijd organiseert, dan kun je een ongelofelijke hoeveelheid werk verzetten. Veel meer als ooit mogelijk was. Maar als je dus geen verantwoordelijkheid neemt voor je dagindeling en de tijd, dan wordt de dag voor je ingevuld. En kom je niet toe aan wat je graag had willen doen. Ook hier wordt dus gevraagd om bewust keuze te maken en richting te geven en dus schepper te worden van je eigen tijd en leven. En zo werkt het dus voor alle aspecten in je leven waar de hogere octaaf van Saturnus nu vraagt om je leven bewust zelf te scheppen.
 
De kosmische jaarhoroscoop van 2005
Dit is de jaarhoroscoop van 1 januari 2005 00.00 uur Greenwich MT. Deze horoscoop geeft een globaal beeld van de gebeurtenissen voor de wereld in 2005. Dit zijn de thema’s voor volgend jaar, voor zowel het collectief als voor het individuele persoonlijke vlak, want wij zijn allen een onderdeel van het collectief. Ieder land vervult weer een andere rol in dit plaatje en zal dus een andere kleuring geven aan deze horoscoop. Saturnus staat dit jaar dus heel prominent in de jaarhoroscoop, wat betekent dat er veel van ons gevraagd zal worden op het vlak van het nemen van verantwoordelijkheid en het ‘Staan in je kracht’.
 
Cheiron de gewonde meester
Cheiron is jouw gewonde deel, je afgewezen schaduw die het leven soms zo ingewikkeld en pijnlijk en zwaar maakt. Dit is de herinnering aan het oertrauma van de oerknal, de splitsing die wij als wezens zijn gegaan, zodat GOD zichzelf kon gaan ervaren. Door steeds weer voor specialisaties en individualiteit te kiezen, raakten wij steeds verder af van het Al en de eenheid. Steeds dichter in de materie, steeds meer dichtheid van energie (de afdaling in dimensies). En terwijl wij steeds meer trauma’s creëerden, raakten we meer en meer gewond en sloten wij de verbinding met de eenheid steeds verder af. (In mijn artikel ‘Op weg naar het ‘Kosmisch Mens’ zijn’, ga ik dieper in op de uitleg van Cheiron.)
 
Grenzen en zorg voor je wond.
Cheiron oppositie Saturnus
Saturnus maakt een spanningsaspect met Cheiron in Steenbok. (Saturnus oppositie Cheiron) Een oppositie-aspect in de horoscoop geeft de neiging projectie te veroorzaken, maar de oplossing ligt in de synthese. Ook door de introverte (retrograde) werking van Saturnus, zal de beweging van projectie niet veel energie ontvangen. Cheiron staat in Steenbok en vraagt om het vinden van evenwicht tussen zorg en succes. Dit is de wond van onze wereld op dit moment. Deze waarden zijn nu niet in evenwicht in de westerse samenleving. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, ook in de rijke landen. Het is steeds meer ieder voor zich. Je kunt niet naar een meer omvattend bewustzijnsniveau evolueren als je je wond (Cheiron) ontkent. Dit geldt dus zowel op collectief niveau als persoonlijk niveau.
 
Collectief: De nieuwe W.A.O. maatregelen in Nederland zijn ook een uiting van deze wond en hoe ons collectief en leiders met de zwakkere (gewonde) in onze samenleving omgaan. Maar ook hoe wij zelf in verbinding naar het collectief verantwoordelijkheid nemen voor onszelf als wij gewond zijn. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor de wond / de gewonde. Ieder voor zich, maar ook in het grotere geheel. Pas dan kan een organisatie evolueren naar een volgend bestaansniveau. En hier kan nu dus bewustzijn op komen, omdat dit aspect verbonden is met ‘De constellatie van de Kosmische Mens’.
 
Persoonlijk: Deze oppositie geeft dus aan dat het noodzakelijk is de wond (Cheiron), liefdevol te erkennen (ook de wond van de samenleving). Het evenwicht tussen zorg en succes. Je kunt jouw evolutie stimuleren door in je kosmische verbinding te gaan staan, die jouw bijdrage is in de grote puzzel van de Schepping (Zwarte Maan). Te leven in liefdevolle verbinding met je beperkingen, je wond Cheiron, op weg te gaan. Breng de liefdevolle zorg en aandacht op, voor de aspecten in jezelf die niet mee kunnen komen, i.p.v. ze te ontkennen. Je kunt iets dat in jezelf zit niet weg doen, je zal er een liefdevolle verbinding mee aan moeten gaan om jezelf als een eenheid te kunnen laten functioneren. Maar ook grenzen stellen als dat nodig is. Zo werkt dat ook op het niveau van het collectief, van een groep, van een land en van een werelddeel, de hele aarde, maar ook van het universum en de Schepping. Dit geldt voor alle organisaties / systemen. Er is eigenlijk uiteindelijk alleen maar eenheid en samenwerking als de werkelijke oplossing.
 
De enige steun die Saturnus verder krijgt in 2005 ligt op kosmisch niveau (mineure aspecten en verbindingen met kosmische spelers in de horoscoop). In de traditionele astrologie betekent dit dat Saturnus ongeaspekteerd is en zich dus onverbonden en zeer grillig kan gaan gedragen. Dit is dus de werking van Saturnus die je ontmoet, als je dus geen kader hebt voor de kosmisch aangereikte informatie. Maar ook als je geen verantwoordelijkheid neemt. Je gebruikt Saturnus dan dus niet in zijn hoger octaaf (Daar doet een ongeaspekteerde Saturnus zijn werk wel). Er is dan als het ware geen aangrijpingspunt om in contact te komen met deze kracht. Mensen die de hogere aspecten van Saturnus, het nemen van verantwoordelijkheid, niet begrijpen, raken in verwarring en belanden in chaos. Er kan dus chaos ontstaan op alle vlakken van je leven, waar je geen verantwoordelijkheid neemt. Maar dit geldt dus ook voor de levensgebieden en situaties waar wij als collectief geen verantwoordelijkheid nemen. Ik verwacht dat dit vooral de eerste helft van 2005 een rol zal spelen.
 
De constellatie van de Kosmische Mens in 2005
Pluto in Boogschutter quintiel Uranus in Vissen, maken alle twee een bi-quintiel naar Saturnus in Kreeft.(de basis van de Pentagrammen)
Deze constellatie is de constante factor in de veranderingen waar wij nu doorheen gaan. En is in de horoscoop voor 2005 dus ook actief. En de informatie eerder beschreven in dit artikel in de alinea ‘De constellatie van de Kosmische Mens’ is dus ook voor 2005 een punt van aandacht. Er is voor 2005 een extra toevoeging van energieën. Zowel Mercurius als Venus hebben zich verbonden d.m.v. een samenstand (Conj.) met Pluto. Dat betekent dat alles dat voortkomt uit de evolutie van het culturele en meningsuiting/profeetschap, door Mercurius een stem krijgt. Maar nu ook begrepen kan worden en zo de mogelijkheid heeft in het bewustzijn van de massa te komen. Ook Venus heeft zich verbonden met Pluto en Mercurius en maakt dat in de discussie het vrouwelijke aspect betrokken is. En geeft ook een stem en de mogelijkheid zicht te krijgen op het onderdrukte vrouwelijke (Mercurius conj. Venus conj. Pluto) als het resultaat van de evolutie. Door de verbinding van Venus met één punt (Pluto) van ‘De constellatie van de Kosmische Mens’ in de jaarhoroscoop van 2005, wordt de discussie over de vrijheid van meningsuiting, religie en de evolutie (Pluto in Boogschutter), verzacht.
 
Dit zijn ingaande aspecten, (Mercurius conj. Venus conj. Pluto) wat betekent dat de discussie kan doodlopen op de macht van de heersende orde. (Pluto) Aangezien Pluto bezig is met de laatste 10 graden van het teken Boogschutter, is het werken aan oplossingen, voor de schaduwkanten van Boogschutter, nu aan de orde. In 2008 gaat Pluto van Boogschutter naar Steenbok het volgende punt van aandacht voor onze evolutie. Als Pluto in Steenbok gaat lopen, dan komt de aandacht van de evolutie te liggen bij structuren. Het tot op de bodem uitwerken van de vraagstukken van Boogschutter, zal dus tot 2008 voortduren.
 
Vormgeven van je ‘Kosmische Mens’
Saturnus conjunct Zwarte Zon en Zwarte Maan oppositie Zon, priapus en diamant.
Zoals ik al eerder schreef, staat de planeet Saturnus (retro) de eerste paar maanden van 2005 alleen aan een kant van de dierenriem, waardoor je alleen met het nemen van verantwoordelijkheid en het staan in je kracht, vat kunt krijgen op de chaos, in jezelf en om je heen. Zowel in de eerste maanden van 2005 als in de jaarhoroscoop van 2005 staat Saturnus samen (ruime conjunctie) met de kosmische verbinding (Zwarte Lichten). De Zwarte Lichten (Zwarte Maan en Zwarte Zon) staan samen en dit betekent dat het kosmische kanaal, de verbinding, helemaal open staat en als een cadeau van de Schepping (Conj. Zwarte Zon) beschikbaar is.
 
Als je in de hogere octaaf van Saturnus leeft, dan neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en sta je in je kracht. Pas dan kun je gaan voor jouw kosmisch doel en jouw deel vormgeven in het grotere geheel van de Schepping. Je gaat dan op weg, met alles wat je bent, om te leven als een ‘Kosmische Mens’, een Aquariusmeester. Stapje voor stapje iedere dag weer een stukje meer. Eenheid, bekeken op het niveau van de organisatie, van het organisme die Universum heet, is het samengaan van Alles Dat Is. Het grootste licht en de donkerste schaduw. Dat is wat volgens mij ‘mens zijn’ is. Wij zijn de verbinders en door eenheid te brengen in onszelf, in je eigen universum, maak jij deze Schepping kompleet. Je brengt geest en materie samen, zodat op een alchemistische manier de Kosmische Mens in jou kan ontstaan.
 
Identiteit:
Zon conjunct Diamant en Priapus
In de Jaarhoroscoop voor 2005 staat de Zon, je identiteit, samen met de Diamant en Priapus. De Diamant is het punt in de horoscoop waar de Kosmische verbinding in uitkristalliseert en dus praktisch toepasbaar wordt. Priapus is het overlevingspunt in de horoscoop, dat je gaat leven als je als klein kind ontkend wordt, wanneer je jouw kosmisch cadeautje (Zwarte Maan) met de wereld deelt. Je sluit na vele ervaringen van afwijzing en ontkenning door je omgeving, jouw kosmische verbinding af. Je besluit om nooit meer zo dom te zijn en jouw speciale cadeau niet meer te gebruiken, want het heeft toch geen zin. Dan ga je dus aarden en leven in aangeleerde patronen, volgens de waarden en normen van de buitenwereld (Priapus). Doordat in de jaarhoroscoop van 2005 het kristallisatiepunt (Diamant) en het overlevingspunt (Priapus) samenvallen, kan jouw cadeautje voor de wereld extra krachtig vorm krijgen. Maar ook geaard worden (Priapus). Jouw kosmische cadeautje (Zwarte Maan) kan dus praktisch toepasbaar worden in de buitenwereld (Diamant). De Zon is hier dus de planetaire ontvanger van jouw kosmische verbindingen en jij kunt dus je ‘Kosmische Mens’ beginnen te ervaren en vormgeven, stapje voor stapje. Het wordt dus je identiteit (Zon). Dit is de ultieme potentie voor 2005.
 
Alchemie
Saturnus conjunct Zwarte Lichten oppositie Cheiron conjunct Diamant, Priapus en Zon.
Als ik deze constellatie in het licht van de hogere octaven van bewustzijn uitleg, dan ontstaat er pure alchemie. Alles wat voortkomt uit de quintiel-familie, kan volgens overleveringen uit de oudheid een alchemistische werking hebben (het boek ‘Aspecten’ van Tierney). Cheiron (boek:‘Chiron’ Barbara Hand Clow) in zijn hogere octaaf, overstijgt ruimte en tijd en is de interface tussen de realiteiten. Saturnus heerst over de tijd, onze lineaire tijd. Saturnus is ook de wachter op de drempel voor de bewustzijnssprong. Je moet eerst Saturnus in zijn hoger octaaf helemaal hebben begrepen en geïntegreerd, voordat je geaard verder kan in het ontwikkelen van je bewustzijn (Uranus, Neptunus en Pluto). Cheiron draait in ons Zonnestelsel zijn baan tussen Saturnus en Uranus en symboliseert daarmee ‘De Brug’ tussen Aards 3-D bewustzijn en Kosmisch bewustzijn.
 
Het ziet ernaar uit dat, als ik deze constellatie alchemistisch uitleg, er zich kansen zullen voordoen die ons in staat stellen om bewust te ervaren wie wij zijn als multi-dimensionaal wezen. Je kunt je dan bewust worden van alles wat je bent, ooit bent geweest en ooit zal zijn. Je overstijgt ruimte en tijd en wordt een multi-dimensionaal wezen. Ik verwacht dat dit een geleidelijk proces is, dat verschillende activatiepunten zal kennen. Het uiteindelijke doel is je weer te verbinden met de eenheid in alle organisaties/organismen, ook het multi-dimensionale niveau van dit universum en wel jouw eigen universum. Dus alles wat je bent geweest in deze Schepping, tijdens de afdaling in de stof en alles wat je nu bent en ooit zal worden. Het eeuwige nu, dat uiteindelijk alles omvat. (de donut-spiraal)
 
Wij hebben tijdens de afdaling in de materie en dichtheid vanaf de oerknal onze individualiteit maximaal ontwikkeld. Dit gaf de ervaring van afgescheidenheid en gerichtheid op de buitenkant. De wereld buiten onszelf (Priapus). Door contact te maken met je persoonlijke Kosmische verbinding, het punt van de Zwarte Maan in de horoscoop, kun je direct eenheid en heelheid ervaren op het gebied van jouw specialisatie. Door deze Kosmische stroom in je cellen te verbinden, zal deze stroom integreren in alles wat je bent op alle multi-dimentionale niveaus. Stapje voor stapje. Dan wordt je dus een ‘Kosmische Mens’, een multi-dimensionaal wezen, dat het hele universum omvat en in zich draagt.
 
De oorzaak en het gevolg, de Schepper en het gecreëerde, de in en de uitademing van de Schepper, je bent weer bewust aangesloten op het universum. Op alle niveaus van Geest en lichaam. Op 28 december om 5.30 Greenwich Time, 6.30 Nederlandse tijd, zal het aspect dat deze alchemistische verbinding binnenbrengt het meest exact zijn (Saturnus oppositie Cheiron in verbinding met de twee kosmische assen, Zwarte Maan en Zwarte Zon en ‘De constellatie van de Kosmische Mens’). Je kunt informatie betreffende dit multi-dimensionale ZIJN dan het meest zuiver ontvangen. Het is en blijft een alchemistisch gebeuren. De ervaring zal pas werkelijk laten zien wat de realiteit is en hoe dit aspect uitwerkt op het alchemistische niveau.

aardsymboolHet symbool van de afbeelding naast deze tekst, kan je helpen met het aarden van de kosmische stroom. Dit is het Heilige symbool van het gelijkzijdige kruis, met een cirkel erom heen, die het kruis omsluit, wordt gebruikt in de astrologie als het symbool voor het gelukspunt en soms ook voor de Aarde. Maar lijkt ook op de tekening van de horoscoop zelf. Dit symbool doet zijn werk als anker en verbindingssymbool in de cellen. De verticale as staat voor de kosmische stroom en de horizontale as staat voor de aardse stroom (realiteit). De cirkel staat volgens mij voor het universum. De cirkel is in 3-D een donutvorm en staat voor mij symbool voor het 3-D beeld van het universum en de oneindigheid. De verbinding van het gelijkzijdige kruis met de cirkel / donutvorm, staan voor de verbinding met het universum. Misschien heb je er iets aan en kun je dit symbool gebruiken in je eigen ontwikkeling of geeft het je een stukje herkenning.
 
Verder gebeurt er natuurlijk nog veel meer in het komende jaar, maar ik heb dus de rode draad voor 2005 hier beschreven. Volgend jaar zal ik steeds per periode met jullie delen wat er te vertellen is over de actuele planetaire en kosmische invloeden van dat moment. Ik wens je heel veel kracht, bewustzijn, groei, transformatie en evenwicht voor de komende feestdagen en volgend jaar. Een liefdevolle groet van Manuela.
horoscoop
Horoscoop 01-01-2005 om 00.00 GMT

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.