Een zomer vol kansen deel I

Astrologisch zomerartikel 2010

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 22-06-2010

Dit tweedelige kosmische astrologie artikel beschrijft de processen die de komende zomer in ons en in de wereld actief zullen worden. Vooral in juli en augustus 2010 zijn er veel belangrijke astrologische katalysatoren die maximaal actief zijn. In dit artikel wordt een deel van de maansverduistering van 26 juni behandeld. In het tweede deel komen ook de zonsverduistering van 11 juli en andere belangrijke activatiemomenten voor deze zomer aan bod.
 
Kosmische astrologie is de astrologie van de kernkwaliteit, het goddelijke ZIJN in de mens en beschrijft de weg van dualiteit naar eenheid.
 
solarZonsverduistering
Een zonsverduistering vindt altijd plaats met nieuwe maan, brengt nieuwe energie en activeert een nieuw thema in ons en in ons collectief. Tijdens het exacte moment van uitlijning is er een directe verbinding met de Bron. Tijdens de cyclus naar de volgende nieuwe maan is dit thema actief en wordt de energie geïntegreerd in het collectief en in ons. De duur van de totale zonsverduistering geeft de lengte van de werking aan. Bij iedere zonsverduistering is dit dus anders. Deze zonsverduistering duurt 5,33 minuten en haar proces zal dus 5,33 jaren doorwerken in ons en in de wereld. Het thema van de zonsverduistering van 11 juli 2010 behandelen we in deel II van dit artikel.
 
Krachtenspel
De maansverduistering die als eerste plaats vindt, is een gedeeltelijke en heeft dus niet de volledige kracht beschikbaar die een totale maansverduistering wel zou hebben. De zonsverduistering deze zomer is wel totaal en heeft dus wel de maximale kracht ter beschikking. Toch laat het krachtenspel zien dat de maansverduistering energetisch krachtiger is en een zeer belangrijke rol speelt in het geheel.*1 Een maansverduistering vindt altijd plaats met volle maan en werkt vooral door in ons onderbewuste. Het zet een proces in gang en brengt dit omhoog in ons en in het collectief.
 
Zichtbaar in de wereld?
Het kan zijn dat we niet direct in juli en augustus iets zullen merken, maar pas later. Astrologische aspecten zijn niet altijd direct zichtbaar in de wereld. We krijgen de impuls wel te verwerken op dat moment, maar soms is het pas later zichtbaar en herkenbaar in de wereld. Innerlijk, op het persoonlijke vlak kun je de processen vaak wel direct herkennen.
 
Processen ankeren
Ook deze gedeeltelijke maansverduistering op 26 juni en de totale zonsverduistering van 11 juli hebben de functie om krachten van lopende processen te ankeren. Deze zomer bereiken vele lopende processen die tussen 2008 en 2015 actief zijn, een hoogtepunt doordat ze een astrologisch aspect vormen deze zomer of doordat hun astrologische standen de zaken op scherp zetten. De beschrijvingen van de maans- en zonsverduistering maken dus de diepe processen zichtbaar die nu worden uitgespeeld; met impact in ons en ook in ons collectief. In deel I van dit artikel behandelen we nu een gedeelte van de maansverduistering. De rest kun je lezen in deel II. In dit tweede artikel staat ook een overzicht van alle astrologische standen die deze zomer actief zijn.
 
De gedeeltelijke maansverduistering van 26 juni 2010
12:30 MET Greenwich.
 
Het beeld
De niet gecorrigeerde noordelijke maansknoop in de horoscoop van de maansverduistering laat zien wat op innerlijk niveau ontwikkeld wil worden. Het beeld van de 13de graad Steenbok is*2: ‘Een eg ligt op een kaal veld. Rechts ervan staat een man met een kleine opgerichte slang in zijn hand. Hij hitst de slang op, die woedend sist.’ (Koppejan*2)

 'The eye of God' afb: Nasa.

EyeInnerlijk conflict
Op persoonlijkheidsniveau laat deze graad zien dat de lage natuur van de mens de slang uitdaagt. Deze slang staat voor het bewustzijnsvuur van de Kundalini. De lagere natuur van de mens daagt het hoger bewustzijn dus uit en laat het innerlijke conflict zien. Door de samenstand van Neptunus met Cheiron en de Zwarte Maan komt er meer helderheid en bewustzijn op het omvattende geheel in ons en in de wereld. Deze astrologische stand is vanaf februari tot in augustus 2010 actief en laat alles zien wat het functioneren van het grote omvattende geheel en de eenheid verstoort. Dit zien we ook weer terug in de wereld om ons heen.
 
Verstoren van transformatie
In het beeld ligt de eg doelloos op de grond en laat zien dat verantwoordelijkheden verzaakt worden. De aandacht wordt getrokken door de slang. Het ego gaat zich bemoeien met het hoger bewustzijn, terwijl de feitelijke werkzaamheden blijven liggen. De man is aan het analyseren en verstoort met pesterijen en gedoe de werking van het hoger bewustzijn. Er is weinig respect voor het hoger bewustzijn. We zouden het beeld kunnen uitleggen als het ego dat zelf de drama’s veroorzaakt in de transformatieprocessen, terwijl men zich beter gewoon kan openen om het hoger bewustzijn het werk te laten doen. Door deze verstorende factoren en lagere drijfveren in jezelf te zien en te erkennen, ontstaat er een verbinding tussen de hogere en lagere delen in jezelf. Als je deze niet erkent, ga je deze aspecten veroordelen in anderen en projecteer je ze dus naar buiten. Daardoor voeden we het gevecht in en buiten ons en verstoren we het transformatieproces.
Ego dood
Vanuit het hoogste goed is dit een graad die dit gebrek aan eerbied ontmaskert. We worden  aangespoord om op zoek te gaan naar verborgen bronnen van werkelijke innerlijke kracht en het innerlijke bewustzijnsvuur van de Kundalini-slang zodat deze krachten kunnen herleven in een meer nobele vorm. Het hoogste doel zal zijn een hernieuwde gemeenschap te dienen of de oude af te breken, het ‘Nieuwe Koninkrijk’ voort te brengen (Koppejan*2). Durven wij onze lagere natuur te onderwerpen, door de ego-dood heen te gaan en daarmee onze wil te richten op het transcendente in ons voorbij leven en dood? *3 Deze graad laat dus zien dat er met deze maansverduistering een potentiële groei wordt aangeboden om onze lagere natuur om te zetten.
 
Het beeld
Het volgende beeld laat zien wat innerlijk ontwikkeld wil worden en wat daarvan zichtbaar wordt in het dagelijks leven: Het uiterlijke beeld van de 13de graad van Steenbok is: ‘In het licht van de volle maan achtervolgt een hond, aangevuurd door zijn baas die rechts in het beeld staat, een vos, die voorsprong heeft en terrein wint.’(Koppejan)*4
 
Najagen van het kwaad
Vanuit het ego zien we het najagen van het kwaad. Zelfs zodanig, dat de lagere orde (de hond) opdracht krijgt voor de uitvoering. Meestal zien we dat deze uitvoerende partij ook nog eens als ‘een hond’ wordt behandeld. Op een hoger niveau van het ego zijn het de politiemannen of de detective die bijvoorbeeld terroristen en bedrijvers van misdrijven najagen.*3
 
Gevangenschap
In het beeld is er een nerveus gebrek aan tijd om te kijken naar de hemel en de gebeurtenissen in het universum. Men is zich niet bewust van de energiegolven van de maan. De man in het beeld richt zich op de negatieve en blokkerende krachten buiten zich.*5 De gevolgen daarvan zijn dat dit het centrum van zijn bestaan wordt en dit fysieke of mentale gevangenschap zal opleveren. *3  Daar waar de man zich op richt, vult zijn belevingswereld en wordt daarmee het centrum van zijn bestaan. Als dit het najagen van het kwaad is, heb je dus je focus liggen op het kwaad en zal je leven draaien om het uitroeien van het kwaad. Daardoor ontstaat polarisatie en maximale dualiteit en creëer je je eigen gevangenis.
 
Juiste bewaking en leiding
Op spiritueel niveau staat de man voor de wil, die de lagere energieën op een positieve manier kan begeleiden en laten werken. Als we vanuit een lager bewustzijn verdorvenheid ontdekken en deze al te energiek buiten ons willen najagen, kan het zijn dat het doel de middelen heiligt en we met een al te grote ijver zelf de wetten van de natuur overtreden. De lagere energieën worden dus wel erkend en gezien voor wat ze zijn, maar we gaan niet mee de dualiteit in. Zo begeleiden we de verstoringen op een dienstbare manier zonder oordeel. Door de juiste bewaking en leiding vanuit authenticiteit -geen autoritaire leiding-, kunnen de juiste innerlijke en uiterlijke levenssituaties gecreëerd worden. De verstorende energieën kunnen dan mogelijk een bedding ervaren en integreren in het geheel. Ze kunnen zelfs worden ingezet waar ze iets positiefs kunnen bijdragen.
Door de juiste bewaking en leiding kunnen de juiste innerlijke en uiterlijke levenssituaties gecreëerd worden.*6
 
Scheppingsspel
Op het spirituele en innerlijke niveau laat dit beeld zien dat ons bewustzijn verbonden wil worden met onze (dierlijke) lagere delen en instincten. Daardoor kunnen we deze krachten in ons met liefde, verantwoordelijkheid en wijsheid leiden om iets tot stand te brengen in ons leven en een bewuste Schepper te worden. We nemen de verstorende factoren dan zonder oordeel en vanuit een bedding mee in het Scheppingsspel en geven richting en leiding aan deze krachten in ons en buiten ons.*6 We gaan voorbij de schaamte en schuldvraag en nemen verantwoordelijkheid voor alle aspecten in onszelf. We wijzen geen aspecten meer af in onszelf, maar ze krijgen een plaats en kunnen daardoor integreren in het grote geheel. Verstoringen krijgen dus een plek in het Scheppingsspel.
 
Robin Hood
In de horoscoop van de maansverduistering zien we dat Saturnus tegenover Uranus staat.*6 Dit is het proces van autoriteit en structuur versus vrijheid en bewustzijn. Dit proces is al vanaf september 2009 in volle gang, heeft een hoogtepunt op 26 juli 2010 en vindt afronding in juli 2011. Uranus de planeet van vrijheid en bewustzijn heeft inmiddels hulp gekregen van de alles uitvergrotende Jupiter. Nu ze samen in het explosieve Ram staan, tegenover Saturnus de autoriteit, is het heel goed mogelijk dat de vernieuwing ontspoort in chaos en anarchie.*9 In het heetst van de strijd kunnen mensen dan naar eigen recht grijpen en is het heel goed mogelijk dat we Robin Hood-achtige taferelen gaan zien. De energie is dan te weinig verbonden met de innerlijke groei en wordt naar buiten geprojecteerd en daar wordt het dan uitgevochten. Dit, terwijl deze krachten innerlijk willen integreren.
 
Burgerwacht
Vanuit de overleving *9 betekent dit dat er vanuit chaos groepen kunnen ontstaan die hun waarden met de wil uitdrukken en mogelijks zelfs opleggen. Zoals bijvoorbeeld in Almere;  Wilders was daar de grote winnaar van de gemeenteverkiezingen. In Almere ontstond na de gemeenteverkiezingen spontaan een groep die het ideeëngoed van Wilders wilde gaan controleren en uitdragen in een burgerwacht. In deze situatie is er gebrek aan bewustzijn over het innerlijke Scheppingsproces. Vanuit overleving en strijd wordt de wil en waarden aan anderen opgelegd.*3
 
Grote vernieuwing
Met kritisch controleren en het najagen van het kwaad zal de controlerende macht van Saturnus in Maagd het niet redden, zoals de uitleg van het beeld laat zien. De controlerende macht kan zich beter dienstbaar opstellen naar de situatie en kijken naar het grotere plaatje en niet al te fel en energiek meegaan in het najagen van het kwaad. Zij kunnen zich beter inzetten om de grote processen van vernieuwing in goede banen te leiden, want de vernieuwing en/of bewustzijnsgroei is zeer groot en overal waarneembaar bijvoorbeeld in de natuur, in de mensen en in de levensprocessen. *1
 
Dienstbare leiding
Als mensen elkaar treffen kan het spontaan handelen en met elkaar iets tot uitvoering brengen helderheid geven over wat dan die vernieuwing is die wil ontstaan.*7 Praktische situaties zullen dus de oplossingen, maar ook de keiharde waarheid laten zien waar wetgeving en leiding zich flexibel en dienstbaar aan zouden moeten confirmeren. Er wordt van ons gevraagd structuur, vormkracht en authenticiteit flexibel en dienstbaar in te zetten.*8 
 
Wetgeving
Ook de wetgevende macht zal mogelijk onmacht oproepen en de vernieuwingen niet ondersteunen.*10 Leiders die een structuur willen neerzetten met inhoud, kunnen ontdekken dat de wetgeving en dwingende regels, de inhoud van de vernieuwingsprocessen niet dient maar zelfs tegen kan werken. *11 De stand van Pluto samen met de Maan in Steenbok in het 4de huis, kan ook betekenen dat de structuren van moeder Aarde van zich laten horen met natuurrampen en onze leiders machteloos maken, waardoor wij gaan voelen wat werkelijk inhoudelijk belangrijk is.
 
Gebruiksaanwijzing
Deze duiding van de maansverduistering van 26 juni 2010 laat zien dat er veel vernieuwd wil worden in zowel innerlijk als uiterlijk bestuur en leiding. Er moeten oplossingen komen voor situaties waarin we zijn vastgelopen in onze evolutie. Gebruik de informatie om de diepere processen hierachter te begrijpen en doe er met je innerlijke groei je voordeel mee. In deel II van dit artikel kun je verder lezen over de zonsverduistering en de andere astrologische aspecten die deze zomer van belang zijn.
 

Directe link naar deel II van dit artikel, klik hier!!!

Lees andere artikelen die in Spiegelbeeld werden gepubliceerd de afgelopen maanden over actuele situaties, klik hier en kies 'Publicaties in tijdschriften'
 
Bronverwijzingen en astrologische verklaring:
*1 Maansverduistering laat een krachtig groot vierkant zien waar ook de Zon en Maan bij betrokken zijn. Zon conj. Merc in 10 in Kreeft oppositie Pluto en de Maan in Steenbok in het 4de huis, vierkant Jupiter conj. Uranus in Ram in het 7de huis en Saturnus in Maagd op de asc. Alle lopen direct.
*2 Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Helene W. en Willem A.Koppejan
ISBN 90 202 167 32. Bestaat in totaal uit drie delen.
Niet gecorrigeerde Noordelijke maansknoop staat op deze graad in de maansverduistering. Laat het innerlijke proces zien.
*3 Priapus overlevingspunt in Leeuw. Op de lagere octaaf is dit de wil, het ego. Conjunctie met Venus wordt dan het opleggen van waarden met de wil.
*4 Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Helene W. en Willem A.Koppejan ISBN 90 202 167 32. Bestaat in totaal uit drie delen. 12e graad Steenbok.De gecorrigeerde (True) Noordelijke maansknoop staat op deze graad van de maansverduistering. Laat zien wat er in de realiteit zichtbaar wordt.
*5 Zwarte Maan in 5de huis conjunct Neptunus in Waterman conjunct Cheiron in Vissen. Bewustzijn over Schepping. Projectie van negatieve blokkerende krachten (Cheiron conjunct Neptunus) naar buiten.
*6 Saturnus in Maagd op de Ascendant blokkeert energieën, vooral de vernieuwende van Uranus conjunct Jupiter in Ram in het 7de huis in oppositie met Saturnus. Heer Uranus Jupiter in Ram =Mars, staat in het 12de huis majeur ongeaspekteerd. Dit geeft mogelijk onhoudbare, praktische situatie, chaos en anarchie.
*7 Uranus conjunct Jupiter in Ram in het 7de huis oppositie.
*8 Saturnus op de ascendant in het 1ste huis in Maagd.
*9 Priapus in Leeuw conj. Venus 11de huis en Mars 12de huis beide majeur ongeaspekteerd. Mars in 12 ongeaspecteerd is heer van Jupiter conj. Uranus in 7 in Ram= vernieuwing, maar ook chaotische strijd. Overleving maakt dat de zwarte maan zich sluit en er is dan geen bewustzijn meer over het Scheppingsproces en haar kracht.
*10 Pluto conjunct Maan in Steenbok in het 4de huis, vierkant Jupiter Uranus in Ram in het 7de huis.
*11 Zon conj. Mercurius in Kreeft in 10de huis oppositie Maan conj. Pluto in Steenbok in het 4de huis.

Een zomer vol kansen deel I

Astrologisch zomerartikel 2010

Geschreven door: Manuela van der Knaap

 
Terug naar het overzicht

Publicatie datum: 22-06-2010

Print dit artikel Download dit artikel

 
Deel I
Dit tweedelige kosmische astrologie artikel beschrijft de processen die de komende zomer in ons en in de wereld actief zullen worden. Vooral in juli en augustus 2010 zijn er veel belangrijke astrologische katalysatoren die maximaal actief zijn. In dit artikel wordt een deel van de maansverduistering van 26 juni behandeld. In het tweede deel komen ook de zonsverduistering van 11 juli en andere belangrijke activatiemomenten voor deze zomer aan bod.
 
Kosmische astrologie is de astrologie van de kernkwaliteit, het goddelijke ZIJN in de mens en beschrijft de weg van dualiteit naar eenheid.
 
Zonsverduistering
Een zonsverduistering vindt altijd plaats met nieuwe maan, brengt nieuwe energie en activeert een nieuw thema in ons en in ons collectief. Tijdens het exacte moment van uitlijning is er een directe verbinding met de Bron. Tijdens de cyclus naar de volgende nieuwe maan is dit thema actief en wordt de energie geïntegreerd in het collectief en in ons. De duur van de totale zonsverduistering geeft de lengte van de werking aan. Bij iedere zonsverduistering is dit dus anders. Deze zonsverduistering duurt 5,33 minuten en haar proces zal dus 5,33 jaren doorwerken in ons en in de wereld. Het thema van de zonsverduistering van 11 juli 2010 behandelen we in deel II van dit artikel.
 
Krachtenspel
De maansverduistering die als eerste plaats vindt, is een gedeeltelijke en heeft dus niet de volledige kracht beschikbaar die een totale maansverduistering wel zou hebben. De zonsverduistering deze zomer is wel totaal en heeft dus wel de maximale kracht ter beschikking. Toch laat het krachtenspel zien dat de maansverduistering energetisch krachtiger is en een zeer belangrijke rol speelt in het geheel.*1 Een maansverduistering vindt altijd plaats met volle maan en werkt vooral door in ons onderbewuste. Het zet een proces in gang en brengt dit omhoog in ons en in het collectief.
 
Zichtbaar in de wereld?
Het kan zijn dat we niet direct in juli en augustus iets zullen merken, maar pas later. Astrologische aspecten zijn niet altijd direct zichtbaar in de wereld. We krijgen de impuls wel te verwerken op dat moment, maar soms is het pas later zichtbaar en herkenbaar in de wereld. Innerlijk, op het persoonlijke vlak kun je de processen vaak wel direct herkennen.
 
Processen ankeren
Ook deze gedeeltelijke maansverduistering op 26 juni en de totale zonsverduistering van 11 juli hebben de functie om krachten van lopende processen te ankeren. Deze zomer bereiken vele lopende processen die tussen 2008 en 2015 actief zijn, een hoogtepunt doordat ze een astrologisch aspect vormen deze zomer of doordat hun astrologische standen de zaken op scherp zetten. De beschrijvingen van de maans- en zonsverduistering maken dus de diepe processen zichtbaar die nu worden uitgespeeld; met impact in ons en ook in ons collectief. In deel I van dit artikel behandelen we nu een gedeelte van de maansverduistering. De rest kun je lezen in deel II. In dit tweede artikel staat ook een overzicht van alle astrologische standen die deze zomer actief zijn. 
 
De gedeeltelijke maansverduistering van 26 juni 2010
12:30 MET Greenwich.
 
Het beeld
De niet gecorrigeerde noordelijke maansknoop in de horoscoop van de maansverduistering laat zien wat op innerlijk niveau ontwikkeld wil worden. Het beeld van de 13de graad Steenbok is*2: ‘Een eg ligt op een kaal veld. Rechts ervan staat een man met een kleine opgerichte slang in zijn hand. Hij hitst de slang op, die woedend sist.’ (Koppejan*2)
 'The eye of God' afb: Nasa.
Innerlijk conflict
Op persoonlijkheidsniveau laat deze graad zien dat de lage natuur van de mens de slang uitdaagt. Deze slang staat voor het bewustzijnsvuur van de Kundalini. De lagere natuur van de mens daagt het hoger bewustzijn dus uit en laat het innerlijke conflict zien. Door de samenstand van Neptunus met Cheiron en de Zwarte Maan komt er meer helderheid en bewustzijn op het omvattende geheel in ons en in de wereld. Deze astrologische stand is vanaf februari tot in augustus 2010 actief en laat alles zien wat het functioneren van het grote omvattende geheel en de eenheid verstoort. Dit zien we ook weer terug in de wereld om ons heen.
 
Verstoren van transformatie
In het beeld ligt de eg doelloos op de grond en laat zien dat verantwoordelijkheden verzaakt worden. De aandacht wordt getrokken door de slang. Het ego gaat zich bemoeien met het hoger bewustzijn, terwijl de feitelijke werkzaamheden blijven liggen. De man is aan het analyseren en verstoort met pesterijen en gedoe de werking van het hoger bewustzijn. Er is weinig respect voor het hoger bewustzijn. We zouden het beeld kunnen uitleggen als het ego dat zelf de drama’s veroorzaakt in de transformatieprocessen, terwijl men zich beter gewoon kan openen om het hoger bewustzijn het werk te laten doen. Door deze verstorende factoren en lagere drijfveren in jezelf te zien en te erkennen, ontstaat er een verbinding tussen de hogere en lagere delen in jezelf. Als je deze niet erkent, ga je deze aspecten veroordelen in anderen en projecteer je ze dus naar buiten. Daardoor voeden we het gevecht in en buiten ons en verstoren we het transformatieproces.
Ego dood
Vanuit het hoogste goed is dit een graad die dit gebrek aan eerbied ontmaskert. We worden  aangespoord om op zoek te gaan naar verborgen bronnen van werkelijke innerlijke kracht en het innerlijke bewustzijnsvuur van de Kundalini-slang zodat deze krachten kunnen herleven in een meer nobele vorm. Het hoogste doel zal zijn een hernieuwde gemeenschap te dienen of de oude af te breken, het ‘Nieuwe Koninkrijk’ voort te brengen (Koppejan*2). Durven wij onze lagere natuur te onderwerpen, door de ego-dood heen te gaan en daarmee onze wil te richten op het transcendente in ons voorbij leven en dood? *3 Deze graad laat dus zien dat er met deze maansverduistering een potentiële groei wordt aangeboden om onze lagere natuur om te zetten.
 
Het beeld
Het volgende beeld laat zien wat innerlijk ontwikkeld wil worden en wat daarvan zichtbaar wordt in het dagelijks leven: Het uiterlijke beeld van de 13de graad van Steenbok is: ‘In het licht van de volle maan achtervolgt een hond, aangevuurd door zijn baas die rechts in het beeld staat, een vos, die voorsprong heeft en terrein wint.’(Koppejan)*4
 
Najagen van het kwaad
Vanuit het ego zien we het najagen van het kwaad. Zelfs zodanig, dat de lagere orde (de hond) opdracht krijgt voor de uitvoering. Meestal zien we dat deze uitvoerende partij ook nog eens als ‘een hond’ wordt behandeld. Op een hoger niveau van het ego zijn het de politiemannen of de detective die bijvoorbeeld terroristen en bedrijvers van misdrijven najagen.*3
 
Gevangenschap
In het beeld is er een nerveus gebrek aan tijd om te kijken naar de hemel en de gebeurtenissen in het universum. Men is zich niet bewust van de energiegolven van de maan. De man in het beeld richt zich op de negatieve en blokkerende krachten buiten zich.*5 De gevolgen daarvan zijn dat dit het centrum van zijn bestaan wordt en dit fysieke of mentale gevangenschap zal opleveren. *3  Daar waar de man zich op richt, vult zijn belevingswereld en wordt daarmee het centrum van zijn bestaan. Als dit het najagen van het kwaad is, heb je dus je focus liggen op het kwaad en zal je leven draaien om het uitroeien van het kwaad. Daardoor ontstaat polarisatie en maximale dualiteit en creëer je je eigen gevangenis.
 
Juiste bewaking en leiding
Op spiritueel niveau staat de man voor de wil, die de lagere energieën op een positieve manier kan begeleiden en laten werken. Als we vanuit een lager bewustzijn verdorvenheid ontdekken en deze al te energiek buiten ons willen najagen, kan het zijn dat het doel de middelen heiligt en we met een al te grote ijver zelf de wetten van de natuur overtreden. De lagere energieën worden dus wel erkend en gezien voor wat ze zijn, maar we gaan niet mee de dualiteit in. Zo begeleiden we de verstoringen op een dienstbare manier zonder oordeel. Door de juiste bewaking en leiding vanuit authenticiteit -geen autoritaire leiding-, kunnen de juiste innerlijke en uiterlijke levenssituaties gecreëerd worden. De verstorende energieën kunnen dan mogelijk een bedding ervaren en integreren in het geheel. Ze kunnen zelfs worden ingezet waar ze iets positiefs kunnen bijdragen.
Door de juiste bewaking en leiding kunnen de juiste innerlijke en uiterlijke levenssituaties gecreëerd worden.*6
 
Scheppingsspel
Op het spirituele en innerlijke niveau laat dit beeld zien dat ons bewustzijn verbonden wil worden met onze (dierlijke) lagere delen en instincten. Daardoor kunnen we deze krachten in ons met liefde, verantwoordelijkheid en wijsheid leiden om iets tot stand te brengen in ons leven en een bewuste Schepper te worden. We nemen de verstorende factoren dan zonder oordeel en vanuit een bedding mee in het Scheppingsspel en geven richting en leiding aan deze krachten in ons en buiten ons.*6 We gaan voorbij de schaamte en schuldvraag en nemen verantwoordelijkheid voor alle aspecten in onszelf. We wijzen geen aspecten meer af in onszelf, maar ze krijgen een plaats en kunnen daardoor integreren in het grote geheel. Verstoringen krijgen dus een plek in het Scheppingsspel. 
 
Robin Hood
In de horoscoop van de maansverduistering zien we dat Saturnus tegenover Uranus staat.*6 Dit is het proces van autoriteit en structuur versus vrijheid en bewustzijn. Dit proces is al vanaf september 2009 in volle gang, heeft een hoogtepunt op 26 juli 2010 en vindt afronding in juli 2011. Uranus de planeet van vrijheid en bewustzijn heeft inmiddels hulp gekregen van de alles uitvergrotende Jupiter. Nu ze samen in het explosieve Ram staan, tegenover Saturnus de autoriteit, is het heel goed mogelijk dat de vernieuwing ontspoort in chaos en anarchie.*9 In het heetst van de strijd kunnen mensen dan naar eigen recht grijpen en is het heel goed mogelijk dat we Robin Hood-achtige taferelen gaan zien. De energie is dan te weinig verbonden met de innerlijke groei en wordt naar buiten geprojecteerd en daar wordt het dan uitgevochten. Dit, terwijl deze krachten innerlijk willen integreren.
 
Burgerwacht
Vanuit de overleving *9 betekent dit dat er vanuit chaos groepen kunnen ontstaan die hun waarden met de wil uitdrukken en mogelijks zelfs opleggen. Zoals bijvoorbeeld in Almere;  Wilders was daar de grote winnaar van de gemeenteverkiezingen. In Almere ontstond na de gemeenteverkiezingen spontaan een groep die het ideeëngoed van Wilders wilde gaan controleren en uitdragen in een burgerwacht. In deze situatie is er gebrek aan bewustzijn over het innerlijke Scheppingsproces. Vanuit overleving en strijd wordt de wil en waarden aan anderen opgelegd.*3
 
Grote vernieuwing
Met kritisch controleren en het najagen van het kwaad zal de controlerende macht van Saturnus in Maagd het niet redden, zoals de uitleg van het beeld laat zien. De controlerende macht kan zich beter dienstbaar opstellen naar de situatie en kijken naar het grotere plaatje en niet al te fel en energiek meegaan in het najagen van het kwaad. Zij kunnen zich beter inzetten om de grote processen van vernieuwing in goede banen te leiden, want de vernieuwing en/of bewustzijnsgroei is zeer groot en overal waarneembaar bijvoorbeeld in de natuur, in de mensen en in de levensprocessen. *1
 
Dienstbare leiding
Als mensen elkaar treffen kan het spontaan handelen en met elkaar iets tot uitvoering brengen helderheid geven over wat dan die vernieuwing is die wil ontstaan.*7 Praktische situaties zullen dus de oplossingen, maar ook de keiharde waarheid laten zien waar wetgeving en leiding zich flexibel en dienstbaar aan zouden moeten confirmeren. Er wordt van ons gevraagd structuur, vormkracht en authenticiteit flexibel en dienstbaar in te zetten.*8  
 
Wetgeving
Ook de wetgevende macht zal mogelijk onmacht oproepen en de vernieuwingen niet ondersteunen.*10 Leiders die een structuur willen neerzetten met inhoud, kunnen ontdekken dat de wetgeving en dwingende regels, de inhoud van de vernieuwingsprocessen niet dient maar zelfs tegen kan werken. *11 De stand van Pluto samen met de Maan in Steenbok in het 4de huis, kan ook betekenen dat de structuren van moeder Aarde van zich laten horen met natuurrampen en onze leiders machteloos maken, waardoor wij gaan voelen wat werkelijk inhoudelijk belangrijk is.
 
Gebruiksaanwijzing
Deze duiding van de maansverduistering van 26 juni 2010 laat zien dat er veel vernieuwd wil worden in zowel innerlijk als uiterlijk bestuur en leiding. Er moeten oplossingen komen voor situaties waarin we zijn vastgelopen in onze evolutie. Gebruik de informatie om de diepere processen hierachter te begrijpen en doe er met je innerlijke groei je voordeel mee. In deel II van dit artikel kun je verder lezen over de zonsverduistering en de andere astrologische aspecten die deze zomer van belang zijn.
 
 
Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com 
 
Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. telefoon of e-mail. Info op: www.inzichten.com  
*
 
*
 
 
Bronverwijzingen en astrologische verklaring:
*1 Maansverduistering laat een krachtig groot vierkant zien waar ook de Zon en Maan bij betrokken zijn. Zon conj. Merc in 10 in Kreeft oppositie Pluto en de Maan in Steenbok in het 4de huis, vierkant Jupiter conj. Uranus in Ram in het 7de huis en Saturnus in Maagd op de asc. Alle lopen direct. 
*2 Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Helene W. en Willem A.Koppejan
ISBN 90 202 167 32. Bestaat in totaal uit drie delen.
Niet gecorrigeerde Noordelijke maansknoop staat op deze graad in de maansverduistering. Laat het innerlijke proces zien.
*3 Priapus overlevingspunt in Leeuw. Op de lagere octaaf is dit de wil, het ego. Conjunctie met Venus wordt dan het opleggen van waarden met de wil.
*4 Boek: ‘Beeldengids van de dierenriem’ Helene W. en Willem A.Koppejan ISBN 90 202 167 32. Bestaat in totaal uit drie delen. 12e graad Steenbok.De gecorrigeerde (True) Noordelijke maansknoop staat op deze graad van de maansverduistering. Laat zien wat er in de realiteit zichtbaar wordt.
*5 Zwarte Maan in 5de huis conjunct Neptunus in Waterman conjunct Cheiron in Vissen. Bewustzijn over Schepping. Projectie van negatieve blokkerende krachten (Cheiron conjunct Neptunus) naar buiten.
*6 Saturnus in Maagd op de Ascendant blokkeert energieën, vooral de vernieuwende van Uranus conjunct Jupiter in Ram in het 7de huis in oppositie met Saturnus. Heer Uranus Jupiter in Ram =Mars, staat in het 12de huis majeur ongeaspekteerd. Dit geeft mogelijk onhoudbare, praktische situatie, chaos en anarchie.
*7 Uranus conjunct Jupiter in Ram in het 7de huis oppositie.
*8 Saturnus op de ascendant in het 1ste huis in Maagd.
*9 Priapus in Leeuw conj. Venus 11de huis en Mars 12de huis beide majeur ongeaspekteerd. Mars in 12 ongeaspecteerd is heer van Jupiter conj. Uranus in 7 in Ram= vernieuwing, maar ook chaotische strijd. Overleving maakt dat de zwarte maan zich sluit en er is dan geen bewustzijn meer over het Scheppingsproces en haar kracht.
*10 Pluto conjunct Maan in Steenbok in het 4de huis, vierkant Jupiter Uranus in Ram in het 7de huis.
*11 Zon conj. Mercurius in Kreeft in 10de huis oppositie Maan conj. Pluto in Steenbok in het 4de huis.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op http://localhost/inzichten/.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.