Astrologen congres Oldenzaal

Datum: 4 t/m 6 november 2016 
Activiteit: Lezing en Workshop 'Kosmische Astrologie' tijdens het astrologen congres in Oldenzaal

Aarde en Flower of Life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSMISCHE ASTROLOGIE: DE LEZING op zaterdag 5 november van 14:30 tot 15:45

In mijn praktijk heb ik met mijn pioniersgeest en vanuit vele ervaringen met cliënten mijn eigen vorm gevonden in de astrologie. Ik noem het kosmische astrologie. De basis van kosmische astrologie is het universele bewustzijn in ons. Deze vorm van astrologie is niet alleen bewustmakend, maar vooral ook helend. Kosmische astrologie brengt overzicht, bewustwording en heling van de grotere patronen die steeds herhaald worden. Zij biedt een uitweg en tools om uit deze herhalende patronen te stappen en ze meester te worden.

Tijdens de lezing zal ik mijn ervaringen delen over de achtergrond; mijn visie over de Schepping en mogelijke oplossingen voor de opgesloten heelheid in ons, die de weg in de wereld van afgescheidenheid zoekt(de Matrix.) Je krijgt dus inzicht hoe deze diepe pijn haar heling vindt.

De kosmische horoscoop laat mogelijkheden en inzichten zien en waar de grootste kwaliteiten liggen van een persoon. ‘Goddelijke’ kwaliteiten die werkelijk diep gelukkig maken en iemand ten diepste laten thuis komen in het Zelf. Mensen voelen dat dit is waarvoor ze geboren zijn. Er zijn momenten in een mensenleven waarop deze kwaliteit zich laat ervaren. We zullen deze activatiemomenten bespreken en helder maken.

 

Extra info:
Als samenleving glijden we geleidelijk steeds meer het Watermantijdperk in. Dit is een veranderingsproces dat waarschijnlijk een aantal decennia in beslag zal nemen. In december 2012 zijn we een soort knooppunt voorbij gegaan en is deze verandering in de energie en de basis van het leven niet meer te negeren.
 
De verandering is zichtbaar en voelbaar in onze drang naar zelfbestuur (Pluto in Steenbok), het loslaten van het eeuwige moeten, drang naar vrijheid en technologische groene oplossingen (Uranus in Ram en het vierkant met Pluto dat al achter ons ligt). Er is steeds meer behoefte aan samenwerken en sociale samenhang en win-win in plaats van polarisatie. Dit betekent ook voor de astrologie dat wij mee mogen gaan in deze veranderingen. Tijdens deze lezing wordt onder andere helder gemaakt hoe je vanuit de nieuwe energie van het Watermantijdperk een horoscoop duidt.
 
Tijdens deze lezing geef ik je inspiratie en inzicht in de universele achtergrond van de kosmische astrologie en de opbouw van het universum, die zijn uitdrukking vindt in de kosmische astrologie. 
 
De kosmische horoscoop laat mogelijkheden en inzichten zien en waar de grootste kwaliteiten liggen van een persoon. ‘Goddelijke’ kwaliteiten die werkelijk diep gelukkig maken en ten diepste laten thuis komen in het Zelf. Mensen voelen dat dit is waarvoor ze geboren zijn. Er zijn momenten in een mensenleven waar deze kwaliteit zich laat ervaren. We zullen deze activatiemomenten bespreken en helder maken.
 
De kosmische horoscoop maakt ook de overlevingspatronen en diepste wond zichtbaar en zullen tijdens deze lezing worden besproken (Priapus).
 
Met kosmische astrologie werken we met de kosmische octaaf van de horoscoop. Dit zijn: Zwarte Maan, Priapus, zwarte Zon, Diamant, Cheiron, Pluto en de Noordelijke Maansknoop. Deze krachten vertegenwoordigen het ZIJN en hun tegenkrachten in de mens en helpen ons om van polariteit en dualiteit te ontwikkelen naar eenheid. De beginselen van kosmische astrologie heb ik zelf vanuit ervaring ontwikkeld en worden dagelijks ervaren tijdens mijn kosmische astrologie consulten. Tijdens deze lezing en workshop ga ik op deze ervaringen delen. Iedere planeet, punt, kracht in de kosmische astrologie heeft een specifiek doel en brengt ons iets voor onze ontwikkeling naar eenheid en ZIJN.
 
KOSMISCHE ASTROLOGIE: DE WORKSHOP (1,5 uur) van 16:15 tot 17:45
Wat maakt deze vorm van astrologie nu zo bijzonder:
Tijdens de workshop wordt niet alleen de informatie gegeven, maar ook ervaren. In mijn praktijk waar de workshop normaal plaatsvindt staat een eenheidsbewustzijnsveld dat gedragen wordt door duizenden kristallen en geometrie. Daardoor wordt niet alleen op een praktisch niveau de informatie over de Wezenessentie (de Goddelijke kwaliteiten) gegeven, maar ook ervaren en geïntegreerd. Deze workshop is een korte versie van de workshop in mijn praktijk. Ik bouw ter plaatsen een eenheidsbewustzijnsveld met mineralen en geometrie en ga dieper in op de informatie die ik in de lezing heb aangegeven. Het is dus geen mentale astrologie workshop, maar een spirituele astrologie workshop die toch heel praktisch is, verbonden met het dagelijks leven. De astrologie wordt op meerdere niveaus tegelijk ervaren.
 
Wij gaan tijdens deze workshop deze informatie interactief toepassen en helder maken. Na een korte uitleg van de basisprincipes van de kosmische astrologie zal steeds door middel van het kort interpreteren van horoscopen van de deelnemers de informatie helder worden gemaakt. Hierdoor wordt de manier van omgaan met astrologie vanuit de invalshoek van eenheid vanzelf helder. Het is belangrijk dat je als deelnemer insteekt met een open blik en bereidheid om opbouwend en positief samen te werken. En natuurlijk is het belangrijk om kwetsbaar, open en eerlijk te durven zijn in de groep want het gaat hier om de grote levensvragen. De ervaring leert dat we vanuit het Watermanprincipe elkaar aanvullen en ook op deze dag co-creëren en vaak wordt de Wezenskwaliteit (zwarte Maan) en het Meesterschap (Cheiron) tijdens deze dag ook praktisch zichtbaar en ervaren.

 Link naar de website van het congres: http://www.vriendenvanhetlandhuis.nl/programma-2016.html

Melkweg zijaanzicht

 

Er is geen tijd in deze workshop om alle kosmische punten per huis dierenriemteken te behandelen. Ik ben voornemens om een cursus van 4 dagen te gaan geven in het najaar van 2016 van 2x2 dagen in de weekeinden. Daar zullen we wel alle kosmische punten behandelen per huis en dierenriemteken. 

Tijdens de cursus behandelen we de Zwarte Maan, Pluto en Cheiron door de dierenriemtekens en huizen. Ook deze cursus is weer gebaseerd op samenwerking en vanuit de nieuwe energie (Watermanprincipe).  Financiele investering in jezelf van 275 euro. Heb je interesse geef dit dan alvast aan via mail. Je kunt je inschrijven door te bellen 06 24 24 4 789 of je aan te melden via het contactformulier.