Actuele online activatie & meditatie VM 14okt19

PRAKTISCHE INFO:Onderaan de pagina staat de praktische informatie en de linken die naar de registratiepagina van de webinar. JE KRIJGT DIRECT NA REGISTRATIE automatisch EEN MAIL TOEGESTUURD MET JOUW UNIEKE LINK VOOR DEELNAME AAN HET WEBINAR! (als je een fout maakt bij de registratie met je emailadres, dan kan de automatische email niet aankomen. Dus ontvang je niet direct een geautomatiseerde bevestigingsmail met jouw unieke link voor deelname, registreer dan opnieuw. Onderaan de pagina staat ook energetische en praktische informatie over het mineraal Hessoniet.

*

Hoe deze online ervaringen zijn ontstaan

Sinds de noordelijke Maansknoop in Leeuw staat vanaf mei 2017 (tot half november 2018) is er een enorme drang naar het vinden van ieders creatieve expressie. In combinatie met de zwarte Maan (onze Wezensessentie/Godsvonk) in Steenbok willen we dit op een zo authentiek en autonoom mogelijke manier doen. Zo is ook bij mij dit proces in volle hevigheid van start gegaan, vooral vanaf de speciale zonsverduistering van 21 augustus 2017. Heel concreet zijn er nieuwe lagen open gegaan in mijn bewustzijn. Dit bewustzijn omvat zowel de eenheid als de dualiteit van de Matrix en heft daarmee het vastzitten in de Matrix heel concreet op. Sinds deze ervaring waarin ik het wegvallen van de Matrix/dualiteit heel concreet te ervaren kreeg, wordt deze laag van bewustzijn stap voor stap in het dagelijks leven geïntegreerd. Ik zie deze beweging ook bij anderen om mij heen en in consulten en bij het begeleiden van mensen en groepen.

Watermanprincipes concreet toepassen

Voor mij zijn er concreet nieuwe vormen van expressie ontstaan, waaronder het begeleiden van groepen in het neerzetten en concreet maken van de nieuwe Watermanprincipes, zoals in woongroepen, professionele teams op de werkvloer en er komen waarschijnlijk nog wel meer toepassingen. Met de kosmische horoscoop kan ik de individuen en groepen optimaal begeleiden in het ervaren en zichtbaar maken van de Wezensessentie en wie we werkelijk ZIJN. 

Manuela van der Knaap www.inzichten.comTools voor het nieuwe tijdperk

Om te kunnen functioneren op de nieuwe lagen van bewustzijn die wij als architecten van het Watermantijdperk nodig hebben, zijn een actief multidimensionaal etherlichaam (energielichaam) en lichtlichamen noodzakelijk. Dit zijn noodzakelijke tools om de Wezensessentie (Geest/Godsvonk/Hoger Zelf) te kunnen laten indalen en echt Schepper te kunnen worden van je eigen leven. Ook gaan wij hierin meer en meer functioneren vanuit onze Wezensessentie (Godsvonk) en kunnen de overlevingsmechanismen van de dualiteit worden doorbroken. Mijn inmiddels ontwikkelde vaardigheden om iemand te begeleiden om van binnenuit de verbinding met de Wezensessentie te ervaren, zijn hierin een zegen voor mij. De informatie die bijvoorbeeld de kosmische horoscoop geeft, wordt daarmee heel praktisch en direct toepasbaar.

Mijn bijdrage

Het is helder geworden in de afgelopen jaren dat mijn Wezensessentie een verbindende en transformerende functie heeft in persoonlijke en groepsvelden. In die velden ontvouwt van binnenuit het multidimensionale Zelf, geaard in het lichaam met behulp van ons eigen multidimensionale Zelf en Wezensessentie, geometrie en mineralen. Het is een samenwerking, een herinneren van kwaliteiten en het openen van innerlijke paden. In totale transparantie. Iets waar ik zo intens gelukkig van wordt. Dit heb ik allemaal mogen ontvouwen in mezelf tijdens consulten, schrijven van artikelen en lezingen nieuwe stijl.

Stap voor stap ben ik van binnenuit gestimuleerd om een nieuw pad in te slaan en het nieuwe te laten ontstaan. Zo ontstond spontaan een nieuwe vorm voor het openen en van binnenuit opbouwen van het etherlichaam en de lichtlichamen. Voor ik het wist was ik gestart met online activaties/meditaties. Misschien heb je dit allemaal gevolgd via Facebook, want daar is het ontstaan via een spontane actie om het mineraal Hessoniet aan te bieden.

Serendipiteit

Het ontstond vanuit serendipiteit. Serendipiteit is als je iets zoekt en het gaat mis en per ongeluk vind je daardoor iets dat nog beter is. Dat is wat ik in deze nieuwe ontwikkeling heb ervaren. Toen ik via Facebook het mineraal Hessoniet had aangeboden, kwam er een enorme berg bestellingen voor dit mineraal. Ik kon deze mineralen onmogelijk met iedereen persoonlijk telefonisch multidimensionaal openen. Tijdens de eerste telefoongesprekken waarin we het mineraal van binnen uit multidimensionaal gingen openen voor de betreffende persoon, werd duidelijk dat er een collectief veld ontstond. En van daaruit werd ik begeleid om de mineralen in mijn praktijk te openen. Ik ging een experiment aan om online mensen te begeleiden om zich multidimensionaal te openen en op al die lagen te verbinden met het mineraal. En ik zou het mineraal vooraf multidimensionaal openen. Ik wist niet of het zou gaan werken.

Nieuw meta niveau

Al snel bleek dat ik kon functioneren op een nieuw meta-niveau (multi-versa) en via een webinar energetisch heel goed het van binnenuit multidimensionaal openen voor alle deelnemers kon begeleiden. En het werd nog meer. Veel deelnemers deden vaker meeomdat er zoveel mooie ervaringen voor hen ontvouwden tijdens deze online activaties/meditaties en zij na de webinars grote stappen konden zetten in hun persoonlijk leven. De basis met deze online ervaring, is dat iedereen vooral in zijn of haar eigen energieveld blijft en de collectieve verbinding ontstond door de Hessoniet en door mijn multi-versa energieveld dat op een nieuw meta-niveau functioneert. Tijdens de online ervaring open ik ook verschillende Flower of Life's multi-dimensionaal. Daardoor opent een levend holografisch geometrie veld en vanuit dit veld wordt de herinnering actief van het leven met een energiesysteem en lichaam dat meer strengen DNA in een hologram laat functioneren (12 strengen). Hierdoor kan van binnenuit het multi-dimensionale energiesysteem zich openen en de blokkades met ease en grace worden losgelaten.  

Schepper zijn van je eigen leven

Het was dus niet alleen maar een ervaring met de Hessoniet: er was een veld ontstaan waarmee we actuele, persoonlijke en collectieve blokkades kunnen helen. Maar ook het multidimensionale energielichaam kunnen opbouwen dat zo nodig is op dit moment, zodat alle facetten van jouw universele bewustzijn (de hoger Zelf delen) in een grotere organisatie kunnen indalen. Pas dan kun je Schepper zijn van je eigen leven en kan de Geest stromen en manifesteren in de stof/materie.

Weerstand tegen stralingElektromagnetische verstoring www.inzichten.com

Een ander (groot voordeel?)e bijkomstigheid van een actief multidimensionaal energielichaam is dat ditweerstand biedt tegen straling. Zoals kosmische straling die meer en meer naar de Aarde komt door het afnemen van het Aardmagnetisch veld, maar ook onnatuurlijke straling zoals 4G of 5G en wifi. Ook kun je heel snel elektromagnetische onbalans die ontstaan is door zonnevlammen en –wind herstellen met het activeren van het multidimensionale energielichaam.

Heling

Heel snel al werd duidelijk dat het niet alleen om de verbinding met de Hessoniet ging, maar dat men ook met gemak en zachtheid door blokkades heen kon gaan. Sommige op kosmisch niveau, dus in andere dimensies (kosmische trauma’s) en andere juist weer heel fysiek. Ook op het collectieve niveau gebeurde er veel. De blokkades werden vanuit het persoonlijke veld aangegaan met de collectieve blokkades, ieder op zijn of haar eigen tijd (deze zin snap ik niet helemaal). En zo ontstond een collectief helingsveld.

Opbouwen en loslaten

De lijn van ontwikkeling is dat het multidimensionale energielichaam, etherlichaam en de lichtlichamen worden opgebouwd en blokkades hierin met ease & grace worden losgelaten. Collectief ontvouwt er steeds een nieuwe doorbraak om de dualiteit van de Matrix (dualiteit) los te laten, maar ieder blijft daarbij in zijn of haar eigen veld en draagt zo bij aan een doorbraak voor het collectief. Met vreugde presenteer ik nu dus mijn nieuwe tool; de online activaties/meditaties met of zonder Hessoniet.

 

Je kunt meedoen met of zonder Hessoniet. Meer informatie over dit mineraal verder op de pagina. Het voordeel van het meedoen met Hessoniet is dat je na het webinar een 24/7 coach in handen hebt, die je verder begeleidt. Hessoniet begeleid je om je bestemming te openen en geeft dus op een liefdevolle en zachte manier de richting aan. Je brengt niets in, maar met een multi-dimensioaal geopende Hessoniet wordt van binnen herinnert en losgelaten. Maar ook zonder Hessoniet kunnen deelnemers het multidimensionale energieveld openen en vrijmaken.

 

Linken voor registratie:

Voor iedere webinar graag apart registreren. Hieronder de linken om je te registreren om deel te nemen aan een online activatie:

*zaterdagavond 14 september 2019 om 19:45 met volle Maan. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/138760/register?in_tok=e7df3f6e-18ab-4cc7-af24-d99177cdf91c

*zondagavond 29 september 2019 om 19:45 met nieuwe Maan. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/138759/register?in_tok=e622c0f8-37da-4928-b4e9-6812bde10072

*maandagavond 14 okober 2019 om 19:45 met volle Maan. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar:  https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/139266/register?in_tok=f116b14a-c12e-418b-a957-5c54c47a8d1a

*maandagavond 28 oktober 2019 om 19:45 met nieuwe Maan. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/139265/register?in_tok=265c9b33-aa2a-41f1-b8a7-a7bb6b4e7e61

*dinsdagavond 12 november 2019 om 19:45 met volle Maan. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/139263/register

*dinsdagavond 26 november 2019 om 19:45 met nieuwe Maan. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/139267/register?in_tok=3be93829-58a5-4d98-b127-adf35d26f218

*donderdagavond 12 december 2019 om 19:45 met volle Maan. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/139264/register?in_tok=8c039ad4-e10a-4aac-ad8c-51f8b5274f1e

*2de KERSTDAG donderdagavond 26 december 2019 om 20:30 LET OP ANDERE TIJD rondom de ringvormige Zonsverduistering. DEELNAME 10 EURO. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/158712/register?in_tok=4e4d1bce-d94f-42d0-8c16-7da07850e907

*vrijdagavond 10 januari om 19:45 rondom de gedeeltelijke Maansverduistering de bijschaduw van de Aarde. DEELNAME 10 EURO. Dit is een heel belangrijke webinar, omdat rondom deze datum (13 januari) Saturnus en Pluto exact in samenstand komen. Dit is een belangrijk initiatiemoment. Link naar de registratie voor het webinar: https://manuelawebinar.webinarninja.com/live-webinars/158713/register?in_tok=bdace26f-c418-4433-8cbd-7eeeebe09991

 

(Vanaf 1 september kun je alleen maar met bovenstaande linken meedoen. Deze vind je niet meer openbaar op internet of bij WebinarNinja in de lijst. Dit is noodzakelijk door verstoringen van mensen (buitenland) die reclame willen maken via de chat.)

ALLE INS EN OUTS KRIJG JE DIRECT NA REGISTRATIE PER EMAIL TOEGESTUURD, MET DAARIN JOUW UNIEKE LINK VOOR DEELNAME AAN HET WEBINAR!

Jouw bijdrage is: € 10,- per deelname of 5x meedoen voor € 45,-. Graag overmaken op NL 06 RABO 010 84 99 103 Bic-code RABONL2U tnv M.J. van der Knaap ovv: 'OA + ......' (vul de betreffende datum in:  of bij een betaling voor 5 x 'Abonnement online ervaring'. Als bij de betaling jouw naam niet zichtbaar is, maar die van je bedrijf of partner, meldt dit dan even.

Bevestiging registratie

Na registratie krijg je een mail toegestuurd met alle ins en outs, ook de technische informatie. In deze bevestiging staat jouw unieke link waarmee je binnen kunt komen in de studio van de Webinar. We starten steeds 's-avonds om 19:45. Vanaf 19:30 kun je studio van de Webinar binnen komen en kan ik je eventueel nog begeleiden om binnen te komen. Heb je nog niet eerder mee gedaan, stel je dan even voor en maak even verbinding doormiddel van het sturen van een email of messenger bericht.

Nieuwe online activaties

Ieder maand met nieuwe en volle Maan is er een online activatie met (of zonder) het mineraal Hessoniet. Met deze online activatie en het mineraal wordt de innerlijke brug van jouw, authentieke Zelf naar de wereld van binnenuit gebouwd. Er is inmiddels al een flink collectief veld gebouwd. Je bent van harte welkom om deel te nemen. Jouw bijdrage is € 10,- per deelname of 5x meedoen voor € 45,-.

Het mineraal HessonietKosmisch geopende Hessoniet www.inzichten.com

Het mineraal Hessoniet had mijn aandacht gevangen omdat het zo enorm aansluit bij het proces waar wij nu allemaal doorheen gaan. Hessoniet is een granaatsoort, maar dan met de energetische kwaliteit van zachtheid, reiniging en liefde. Alle granaatsoorten stimuleren overvloed. Deze Hessoniet helpt ons om te gaan met het gevoel van niet goed genoeg zijn en stimuleert om in actie te komen om nieuwe uitdagingen en doelen te zoeken die zijn afgestemd op je dromen en innerlijke doelstellingen.

Dit mineraal is actief in alle chakra's en heeft een reinigend effect op invloeden uit de omgeving. Ook negatieve invloeden. Vooral de onderste chakra's worden tot rust gebracht en gevuld met levenskracht, het werkt op de hara en vergroot de stroming van levenkracht/chi in het hele lichaam. Het helpt ook ongecontroleerde driftbuien en intens (oud) verdriet te helen. Volgens de boeken zuivert Hessoniet ook het bloed, de longen en het hart en hersteld het het DNA en verbetert het de opname van vitamines en mineralen.

Maar dit mineraal helpt je vooral om je te herinneren hoe je moedig nieuwe uitdagingen op het aardse praktische vlak kunt aangaan en aantrekken om je diepste Wezenlijke kwaliteiten te leven.

Daarom is een multidimensionaal geopende Hessoniet de perfecte frequentie om de online activaties/meditaties te begeleiden.

Hessoniet aanschaffen?
Als je nog een multidimensionaal geopende Hessoniet wilt kopen, dat kan. De prijs is 10 - 12,50 - 15 - 17,50 - 25 - 30 - 40 euro. De verzendkosten zijn met Post.nl (eigen risico en zonder tracke en trace) 3,50 euro  of met DHL brievenbuspost met track en trace € 4,95 voor de stukjes van 10, 12,50, 15 euro. Vanaf 17,50 euro zijn de verzendkosten met DHL 6 euro op een afhaalpunt en 6,75 euro voor thuis bezorgen. Voor België zijn de verzendkosten voor brievenbuspost 8,50 euro (alleen voor de kleine Hessoniet), op een DHLafhaalpunt 10,50 euro en thuisbezorgd via DHL 11,25 euro. Voor andere landen kun je de verzendkosten even bij mij opvragen.

Voor het aanschaffen kun je mij een persoonlijk bericht sturen, zet er even bij hoe je het verzonden wil hebben (prijs) en zet je adres erbij via Messenger, E-mail, via de website of Whatsapp om de Hessoniet te bestellen. Vergeet niet direct je adres erbij te zetten en op welke manier je de Hessoniet verzonden wil hebben. Klik hier om via het contactformulier te bestellen...

 Klik hier om via het contactformulier te bestellen...